دانلود پایان نامه

پول شویی

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:

1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛

2.تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛

3.اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.[1]

این عمل، یک روش معمول و منطقی برای به‎دست آوردن سود از فعالیت‎های غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند استفاده از رانت شرکت‎های دولتی در ایران و حذف منبع پول و هم‎چنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروت‎های قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمان‎های تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاع‎رسانی سودهای کلانی را به‎دست می‌آورند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

به طور کلی پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود این عواید به شیوه های قانونی کسب شده است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه،گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پول شویی یک فرایند سه مرحله ای است:

مرحله اول ، مرحله جایگذاری : در این مرحله پول شویان به منظور اداره آسان تر وجوه نامشروع، اقدام به سپرده گذاری وجوه در بانکها و موسسات مالی می کنند؛

مرحله دوم ، مرحله لا یه چینی: در این مرحله ، بر ای جلوگ یری از تعق یب قانو نی وجوه، سعی می شود تا ردپای آن مخفی شود. در ا ین مرحله با خارج کردن وجوه از بانکها و موسسات مالی که وجوه در آنجا جا یگذاری شده بود و با انجام معاملات متعدد توسط افراد مختلف وخرید دار ایی های گران قیمت توسط افرادی که برای فرد پول شوی کار می کنند هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و وجوه حاصل شده از آن قطع شده و بدینوسیله ردیابی وجوه را مشکل می سازند. همچنین در این مرحله برای مخفی کردن ردپای وجوه ممکن است شرکتهای صوری با نامهای مجعول تشکیل شود و یا به شکل صوری با صادرات و واردات کالاها یی که وجود خارجی ندارند، ردپای وجوه مخفی شود.

مرحله سوم، مرحله جمع آوری و ادغام وجوه: مرحله بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل رد یابی نباشد. در این مرحله وجوهی که در مرحله قبل در معاملات متعدد توسط افراد مختلف به کار گرفته شده از کانالهای متعدد و به تدریج به حساب پول شو واریز و از این طریق به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود. از آنجا که پول شویی آثاری زیان بار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد، اغلب کشورها به مقابله با این پدیده می پردازند. از جمله آثار مخرب این پدیده عبارت است از:

– آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد: به این معنی که وجوه کلان حاصل از معاملات نامشروع (خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه وکالاها ی قاچاق و غیره) زمانی که به منظور تطهیر، به یک باره و ازکانال های مختلف وارد یک بخش از فعالیت های اقتصادی می شود (مانند بخش املاک یا بورس اوراق بهادار و غیره) همانگونه که با ورود خود می تواند سبب رونق این بازارها شود ؛ خروج یک دفعه این وجوه از بازارهای فوق نیز سبب سقوط قیمتها و تزلزل بازارها و بی ثباتی اقتصاد می شود.

– تضعیف بخش خصوص ی و برنامه های خصوصی ساز ی: از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود ، صرفا با هدف تطهیر وجوه و نه سودآور ی، وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف می کنند، بنابر این در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پا یین کالاها و خدمات تولیدی خود، سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر می شوند. همچنین عملیات پول شویی درکشورها یی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند، سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است؛ زیرا به با توجه به حجم بالا ی مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی، پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پول های نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خر یدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوء استفاده از شرکتها برا ی عملیات پول شویی، برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه می سازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش می دهند.

– کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی.

با وجود برنامه های آزاد ساز ی ما لی کشورها و تسهیل جریان بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به و یژه با وجود گسترش نقل وانتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پول شویی از حساسیت بیشتری برخودار شده است ، زیرا تکنولوژ های جدید نقل و انتقال وجوه ، همانگونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل وانتقال وجوه برا ی فعالان اقتصادی می شود؛ به همان  نسبت نیز می تواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود . از این رو ، عزم بین المللی برای مبارزه با پول شویی ضرورتی ویژه می یابد.

[1] – قانون مبارزه با پولشویی، روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال شصت و چهارم، شمارهٔ ۱۸۳۵۳، چهارشنبه هشتم اسفندماه 1386