پایان نامه گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت

دانشگاه مازندران

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات

موضوع:

گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت

استاد راهنما:

دکتر حسین یوسفی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله تحقیق…………… ..2

1-2ضرورت تحقیق………….. ……. 3

1-3سوابق تحقیق……………… ….3

1-4 فرضیه های تحقیق………….. …3

1-5اهداف تحقیق…………………. 4

1-6روش تحقیق…………………… 4

1-7ابزارگردآوری تحقیق………….. .4

فصل دوم:نگاهی به غدیر

2-1- غدیردرلغت………………. …6

2-2- حجه الوداع………………… 7

2-3- واقعه ی غدیر………………. 9

2-4- شعر……………………… 15

2-5- جایگاه شعردرنزدعرب………… 17

2-6- موضع حضرت رسول نسبت به شاعران. 19

2-7- قرآن وشعر………………… 20

2-8- غدیریه سرایی……………… 23

2-9- معروفترین شاعران غدیریه سرای عرب درقرون ابتدایی……………………………… 25

2-9-1- امام علی (ع)……………. 25

2-9-2- حسان بن ثابت……………. 26

2-9-3- محمدبن عبدالله حمیری……….. 27

2-9-4- قیس بن سعدانصاری………… 28

2-9-5- عمروعاص………………… 29

2-9-6- سیدحمیری……………….. 31

2-9-7- ابوتمام………………… 32

2-10- مضامین مشترک غدیریه ها……. 34

2-10-1- فضایل وسجایای اخلاقی امام علی(ع)  34

2-10-2- پذیرش ولایت وامامت علی(ع)… 36

2-10-3- محبت ودوستی علی (ع)…….. 38

2-10-4- نکوهش سقیفه……………. 39

2-10-5- اثبات غدیرخم وبه نظم کشیدن ماجرای غدیر  40

فصل سوم:شرح حال حسان بن ثابت ونگاهی به زندگی ادبی امام علی

3-1- جلوه های ادبی درکلام امام علی.. 43

3-1-1- ویژگی سروده های امام…….. 45

3-1-2- علی (ع) درگفته های خویش….. 47

3-2- ولایت ووصایت………………. 48

3-2-1- ضرورت ولایت……………… 49

3-2-2- ولایت ووصایت درسنت پیامبر…. 50

3-2-2-1- حدیث سفینه……………. 51

3-2-2-2- حدیث ثقلین……………. 51

3-2-2-3- حدیث منزلت……………. 51

3-2-3- دلایل امام بودن حضرت علی بعدازپیامبر.  52

3-2-3-1- ورودنص متواترازطرف پیامبربرامامت او 52

3-2-3-2- افضل بودن علی بعدازرسول خداازتمام مردم 52

3-2-3-3- الزام معصوم بودن امام …. 53

3-2-3-4- اعلم بودن علی بعدازرسول خداازتمام مردم 53

3-2-4- ولایت درغدیر…………….. 55

3-2-5- ولایت درحدیث…………….. 56

3-3- حسان بن ثابت انصاری……….. 57

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *