پایان نامه کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه شهرکرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی انگل شناسی دامپزشکی

 

 

عنوان پایان نامه:

کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

 

استاد راهنما:

دکتر خداداد پیرعلی خیرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد عبدی گودرزی

مهر ماه 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: مقدمه 5
فصل دوّم: کلیات 8
2-1- کنه­ها 8
2-1-1- تاریخچه 8
2-1-2- اهمیت بهداشتی و اقتصادی کنه­ها در انسان و دام 9
2-1-3- تاریخچه مقاومت کنه­ها 9
2-2- کنترل بیولوژیک 10
2-2-1- تعریف کنترل بیولوژیک 10
2-2-2- تقسیم بندی کنترل بیولوژیک 11
2-2-2-1- کنترل بیولوژیک کامل 11
2-2-2-2- کنترل بیولوژیک محدود 11
2-2-3- عوامل موثر بر کنترل بیولوژیک 11
2-2-3-1- عوامل غیر زنده 11
2-2-3-2- عوامل زنده 11
2-2-4- تاریخچه استفاده از روش­های کنترل بیولوژیک 12
2-2-4-1- سایر کشورها 12
2-2-4-2- ایران 14
2-2-5- مزایای کنترل بیولوژیک 15
2-2-6- معایب کنترل بیولوژیک 15
2-2-7- عوامل کنترل بیولوژیک 16
2-2-7-1-  شکارچی 16
2-2-7-2- انگل 16
2-2-7-3- پاتوژن 16
2-3- کلیاتی بر قارچ­ها 16
2-3-1-  بیولوژی قارچ­ها 17
2-3-1-1- تغذیه 17
2-3-1-2- تولید مثل2-3-2-عوامل موثر بر فعالیت قارچ ها 1717
2-3-3- طبقه بندی 19
2-3-4- قارچ­های انتوموپاتوژن 19
2-3-4-1- استفاده از قارچ­های انتوموپاتوژن در کنترل بیولوژیک 20
2-3-4-2- مکانیسم اثر قارچ های انتوموپاتوژن 21
فصل سوم: مواد و روش کار 25
3-1- کنه­ها 25
3-1-1- تهیه کلنی کنه­ها 25
3-1-2-  حمل و نقل کنه­ها 25
3-1-3- کار با کنه ها در آزمایشگاه 25
3-2- قارچ­ها 26
3-2-1- محیط کشت PDA 26
3-2-2-  قارچ­های مورد نیاز 26
3-2-2-1- تهیه قارچ­ها 26
3-2-2-2- کشت قارچ­ها 27
3-2-2-3- تهیه سوسپانسیون کنیدیوم 28
3-2-2-4- تهیه اسلاید کالچر 28
3-3- طرز آلوده کردن کنه­ها با سوسپانسیون کنیدیوم قارچ 28
3-4- روش آنالیز اطلاعات به دست آمده 29
فصل چهارم: نتایج حاصل از آزمایش پایلوت بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 30
فصل پنجم: نتایج حاصل از آزمایش نهایی بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 32
 فصل ششم: بحث و نتیجه گیری 42
6-1 بحث 42
6-2- نتیجه گیری 45
منابع: 46

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *