وجه مالی

در این وجه کارت امتیازی متوازن،‌ نتایج اقتصادی حاصل از اجرای استراتژی‌ها، مورد سنجش قرار می‌گیرند. همان‌گونه که در سیستم‌های برنامه‌ریزی، قبل از برنامه‌ریزی استراتژیک و نظام‌های کنترلی مطابق آنها، عملکرد مالی می‌توانست با نرخ بازگت سرمایه، نرخ بازگشت داراریی، بهره وری مالی، حاشیه سود . در کارت امتیازی متوازن، به عنوان رویکردی به سنجش عملکرد و نتیجتاً ابزاری جهت کنترل، عملکرد مالی با نسبت‌ها و شاخص‌های مشابهی سنجیده می‌شود.

رویکرد کارت امتیازی متوازن بر این نکته نیز تاکید می‌کند که در مراحل مختلف چرخه حیات یک سازمان (رشد، تثبیت، برداشت) مقادیر شاخص‌های مالی کاملاً متفاوت خواهد بود و هدف‌گذاری بدون توجه به این امر باعث دور شدن سازمان از اهداف بلندمدت خود خواهد شد.

۲-۶-۲ وجه مشتری

در وجه مشتری کارت امتیازی متوازن، مدیران ابتدا بخش‌های مشتری و بازاری را که می‌خواهند در آن رقابت کنند، تعیین می‌کنند. بخش‌های تعیین شده شامل مشتریان و بازارهای فعلی و بالقوه خواهد بود. این وجه کارت امتیازی شامل چند شاخص عمومی اصلی و یک سری شاخص‌های فرعی است.شاخص های اصلی عبارتنداز بهبود سیستم ارتباط با مشتری، افزایش رضایت مشتریان، بهبود کیفیت محصولات و کاهش زمان انتظار است. سری دیگر شاخص‌های این وجه،‌مربوط به سنجش عواملی هستند که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده و از این طریق وضعیت شاخص‌های اصلی را تعیین می‌کنند. عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان در سه گروه زیر دسته‌بندی شده‌اند .

مشخصه‌های محصول یا خدمت شامل زمان انتظار مشتری، قیمت، کیفیت،‌ نحوه کارکرد و بی‌همتایی (تمایز) محصول و یا خدمت.

تصور ذهنی مشتری از سازمان و شهرت و اعتبار آن که شامل تصور مردم از کیفیت کالای مورد فروش و امانت و صحت کار سازمان است.

رابطه با مشتری شامل امانت‌داری و قابلیت اطمینان و سرعت پاسخگویی سازمان به مشتری و خدمات پس از فروش.

۲-۶-۳ وجه رشد و یادگیری

یادگیری و رشد سازمان از سه منبع اساسی نیروی انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی و دستورالعمل‌ها و رویه‌های سازمانی حاصل می‌شود. سطح دستیابی به قابلیت‌ها و توانمندی‌های ویژه در این منابع در وجه یادگیری و رشد کارت امتیازی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

جهت سنجش اهداف مربوط به این وجه، عواملی همچون میزان دسترسی مشتری به اطلاعات و فرآیندهای داخلی توسط مدیران و کارکنان عملیاتی در خصوص سیستم‌های اطلاعات و میزان همسویی انگیزه‌های پرسنل با رسالت و اهداف سازمان درخصوص دستورالعمل‌‌ها و رویه‌های سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۲-۶-۴ وجه فرآیندهای داخلی

در وجه فرآیندهای داخلی کارت امتیازی متوازن، مدیران ابتدا فرآیندهای داخلی کلیدی را که باید جهت اجرای استراتژی به آن‌ها تاکید شود، معین می‌کنند (این فرایندها سازمان را به ایجاد ارزش برای جذب و حفظ مشتری مورد نظر و تامین انتظارات سهامداران قادر می‌سازند).

هر واحد کسب و کاری مجموعه فرآیندهای خاصی جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و نتایج مالی برای سهامداران دارد. رویکرد کارت امتیازی مدل زنجیره ارزش پورتر را به عنوان الگوی عمومی جهت به‌کارگیری در وجه فرآیندهای داخلی انتخاب می‌کند، که شامل سه فرآیند نوآوری، فرآیندهای عملیات و خدمات پس از فروش می‌باشد. هدف این مطالعه پرداختن به مساله «اندازه‌گیری منافع عملکردی سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه» به شکل موثر و با توجه به در نظر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد