مدل والتر

جیمز والتر مدلی را برای ارزشگذاری سهام پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط­مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تأثیر می­گذارد. مدل او بر مفروضات کلیدی زیر مبتنی است:

 1. سودهای انباشته، تنها منبع تأمین مالی به شمار می­­آیند.
 2. بازده روی سرمایه­گذاری­های شرکت، ثابت باقی می­ماند.
 3. هزینۀ سرمایه شرکت همواره ثابت باقی می­ماند.
 4. شرکت دارای عمر نامحدود است.
 5. تمام عایدات مؤسسه به منزلۀ عایدات قابل تسهیم میان سهامداران بوده، یا صرف سرمایه­گذاری داخلی می­شود.

والتر بر اساس مفروضات بالا فرمول زیر را برای ارزشگذاری سهام ارائه کرده است:

 

(۲-۲)

به گونه­ای که:

P = قیمت هر سهم

D = سود تقسیمی هر سهم

E = سود هر سهم

(E –D) = سود انباشته هر سهم

R = نرخ بازده داخلی

K = نرخ هزینه سرمایه

جزء اول معرف ارزش فعلی جریانهای نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریانهای نامحدود بازده حاصل از سرمایه­گذاری سود انباشته را نشان می­دهد.

با توجه به موارد مطروحه در بالا درمی­یابیم که موارد زیر در خصوص مدل والتر صدق می­کند:

 1. وقتی نرخ بازده داخلی بزرگتر از هزینۀ سرمایه باشد، (r > k) به محض کاهش نسبت سود پرداختی قیمت هر سهم افزایش می­یابد.
 2. وقتی نرخ بازده داخلی با هزینه سرمایه برابر باشد، ((r > k قیمت هر سهم متأثر از تغییرات نسبت سود پرداختی نخواهد بود.
 3. وقتی نرخ بازده داخلی کمتر از هزینۀ سرمایه باشد، (r < k) آنگاه به محض افزایش نسبت سود پرداختی، قیمت هر سهم کاهش می­یابد.

بنابراین مدل والتر متضمن این است که:

 1. نسبت بهینه پرداخت سود سهام برای یک شرکت رو به رشد (r > k) صفر می­باشد. (D / E = 0)
 2. نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی (r = k) اهمیتی ندارد. (۰ ≤ D / E ≤ ۱)
 3. نسبت بهینه سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته (r < k) برابر با یک است. (D / E = 1)

واضح است که به کارگیری این خط­مشی­ها منجر به اعمال روشهای مختلفی می­شود که در شرایط واقعی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
 • عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
 • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد