تعاریف واژه ها ومتغیرها:

الف) تعاریف نظری واژه ها ومتغیرها:

سبک تفکر:

عبارت از شیو ه ترجیهی تفکر، سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه استفاده از توانایی است، افراد ممکن است توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت است (استرنبرگ ،۲۰۰۲).

سبک تفکر قانون گذار:

افراد قانونگذار دوست دارن قوانین خود را خود وضع کنند و به مسائلی بپردازند که قبلاٌ طرح ریزی و سازماندهی نشده باشد (سیف،۱۳۸۷،ص۲۷۵)

سبک تفکر اجرایی:

افراد دارای این سبک تفکر مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی انجام دهند که قبلا طرح ریزی و سازماندهی شده است، و نقش خود را به جای خلق ساختارهای نو، دردرون ساختارهای موجود ایفاء نماید. فشار گروه همسالان کودک را تشویق به پذیرش سبک تفکر اجرایی و احترام به هنجارهای گروهی می کند(سیف،۱۳۸۷،ص۶۳۵)

سبک تفکر قضاوت گر:

افراد این گروه از تفکر مایلند قوانین و برنامه ها را ارزیابی کنند، آنها اموری را ترجیح می دهند که در آن عقاید و امور موجود ارزیابی شود (همان منبع؛ص۲۴۵)

تغییر

تغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند(احمدوند،۱۳۸۷،ص۱۱) 

تعارض: تضاد شغلی به تعارض گفته می‌شود که بین افراد و یا واحدهای سازمانی به دلیل وجود هدف‌های گوناگون و اختلاف در منابع پدید می‌آید (زارع‌زاده، ۱۳۸۸، ۱۰).

۱- تعارض: تعارض عبارت است از منازعه آشکار میان حداقل دو نفر به گونه ای که یکی احساسمیکند کمبود امکانات ،ناسازگاری اهداف[۱] و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف اومیشود(کرامتی و همکاران،۱۳۸۸؛۹۸).

۲-مدیریت تعارض: به استراتژی هایی نیازمند است که به طور هیجانی مبتنی بر اعتماد به نفس ، انعطاف پذیری[۲] ، وسعت دید و باز بودن تفکر و عمل نسبت به راه های مختلف می باشد (کرامتی و همکاران،۱۳۸۸؛۹۸).

۳- استراتژی های مدیریت تعارض: در واقع استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند. پوت نام و ویلسون این پنج استراتژی را در قالب سه دسته استراتژی کلی تر:

  1. ۱۸٫ Incompatible goals

[۲]۱۹ Flexibility

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد