عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی شرکت ها

عامل مهم دیگری که برای صنایع مزیت رقابتی ایجاد می کند شرایطی است که شرکت ها در آن ایجاد می شوند، سازمان پیدا می کنند و مدیریت می شوند. اهداف، استراتژی ها و روش های سازماندهی شرکت ها و صنایع در کشورهای مختلف، متفاوت است. مزیت ملی نتیجه تطابق درست بین این انتخاب ها و منابع مزیت رقابتی در یک صنعت است.

اهداف افراد و شرکت ها توسط محیط داخلی شکل می گیرد و روی استراتژی های سازمان اثر عمیقی می گذارد. در حقیقت، بسیاری از جنبه های یک ملت در روش سازماندهی و مدیریت شرکت ها اثر می گذارد. برخی از جنبه های مهم شامل گرایش به اقتدار، هنجارها در روابط فردی، نگرش کارگران به مدیران و به عکس، هنجارهای اجتماعی در مورد رفتارگروهی یا فردگرایی و استانداردهای حرفه ای می باشند. اینها به نوبه خود از سیستم آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای خانواده و بسیاری از دیگر شرایط ملی نامحسوس اما منحصر به فرد ایجاد می شوند.

رقابت داخلی بیشترین اثر را روی مزیت رقابتی می گذارد. رقابت داخلی صنعت را به صورت پویا نگه می دارد و تأثیرات مستمری را بر بهبود و نوآوری شرکت ایجاد می کند.

در حقیقت یکی از نتایج تجربی قوی که در تحقیق پورتر مشخص شد این بود که بین رقابت داخلی جدی و ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک رابطه عمیق وجود دارد. فشار از سوی رقبا، ترس از عقب افتادن را بیشتر و نوآوری را به مراتب بیشتر می کند.

رقابت داخلی نه تنها مزیت ایجاد می کند بلکه از برخی عدم مزیت ها جلوگیری می کند. وقتی که گروهی از رقبای داخلی، استراتژی های رقابتی متنوعی را دنبال می کنند، نوعی مراقبت در برابر دخالت دولت که مانع از نوآوری می شود، ایجاد می گردد. حمایت های دولت تضمین می شود و فقط به یک شرکت محدود نمی شود. Dickson, peter R. 1992))

شانس

شانس نقش مهمی در ایجاد محیط رقابتی ایفا می کند. شانس عبارتست از: اتفاقاتی که خارج از کنترل شرکت ها، صنایع و معمولاً دولت ها قرار دارند. عواملی که نقش عمده ای را در ایجاد شانس ایفا می کنند عبارتند از : جنگ، پیشرفت های فن آوری، جابجایی های بزرگ  در بازارهای مالی جهانی یا تغییرات نرخ ارز، اختراعات و غیره .

شانس از آن جهت دارای اهمیت است که وقفه ایجاد می کند و موجب می شود ملت ها و شرکت هایی که فاقد مزیت های رقابتی لازم هستند رشد کنند و حتی رهبری صنعت را در دست گیرند. شانس می تواند موجب تغییر شرایط الماس ملی  شود. Dickson, peter R. 1992))

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد