پایان نامه نسبت امنیت و آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)

دانشگاه علوم انتظامی امین

مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عقیدتی سیاسی

موضوع:

نسبت امنیت و آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)

استاد راهنما:

دکتر هادی رجبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

جمهوری اسلامی ایران نخستین حکومتی است که در عصر جدید، داعیه پیروی و اعمال اصول اسلامی در سیاست را دارد. نوشتار حاضر در صدد تبیین رابطه آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان معمار جمهوری اسلامی است. پاسخ به این پرسش که در اندیشه امام خمینی(ره) میان امنیت و آزادی تعامل برقرار است یا تقابل؟ گفتمان اصلی این پژوهش می باشد. مفاهیم آزادی و امنیت از جایگاه بسیار والایی در کنش فکری و عینی امام خمینی(ره)  برخوردار می باشد، به طوری که شناخت سیره امام(ره) بدون درک معانی آزادی و امنیت در اندیشه وی امکان پذیر نیست. الگوی فکری – سیاسی امام(ره) نیز کاملا برگرفته از اعتقادات اسلامی – شیعی می باشد. از این رو در راستای شناسایی مبانی فکری امام خمینی(ره) در باب امنیت و آزادی ابتدا باید جایگاه این دو مفهوم در اسلام مورد بررسی قرار گیرد، سپس پس از شناسایی نگرش ها و رویکردهای امام خمینی(ره) به مقوله آزادی و امنیت، چگونگی تناسبات و تعاملات این دو مفهوم در اندیشه و کنش  امام(ره) مورد کندوکاو  قرار می گیرد؛ و در نهایت به فهم و شناختی جامع از نوع رابطه میان این دو مفهوم اصلی و حیاتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان الگویی نوین در عرصه حکومتی می رسیم و تلاش در عرصه آن به عنوان مدل حکومت داری برتر در سطح بین المللی را از وظایف دینی و ملی  به عنوان هدف نهایی این پژوهش می باشد که روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین مفاهیم امنیت و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مطالعه دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی(ره) از طریق بررسی و تحقیق و ارزیابی مجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و همچنین سیره عملی ایشان است

مفاهیم کلیدی: امام خمینی(ره)، آزادی، امنیت، اسلام.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                                                 شماره صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق    13

مقدمه  14

بیان مسئله  16

سؤالات تحقیق   17

سابقه و ضرورت تحقیق   17

اهداف تحقیق   18

روش تحقیق   19

کاربردهای تحقیق   19

تعریف کلید واژه ها 20

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن   21

بخش اول : آزادی و امنیت در اسلام  22

مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام  23

  1. مبانی هستی شناختی آزادی 24
  2. مبانی انسان شناختی آزادی 25
  3. مبانی معرفت شناختی آزادی 26
  4. مبانی حقوقی – اخلاقی آزادی 26

مفهوم آزادی در قرآن   27

انواع آزادی   31

1.آزادی فلسفی- کلامی؛ 31

2.آزادی حقوقی؛ 31

3.آزادی اخلاقی؛ 31

4.آزادی سیاسی؛ 31

موانع آزادی از دیدگاه قرآن   31

  1. سلطه انسان های دیگر 32
  2. امیال و هواهای نفسانی 33
  3. طبیعت 34

هدف آزادی از دیدگاه قرآن   35

  1. توحید و خدا باوری 35

2.عدالت    36

  1. شناخت و آگاهی 36

اهمیت امنیت در اسلام  37

نقش ایمان در امنیت    42

حکومت و امنیت در اسلام  43

جایگاه امنیت در احکام و مقررات اسلامی   46

بخش دوم : سیری در تحول معنایی آزادی و امنیت در اندیشه غرب    53

آزادی در اندیشه غربی   54

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *