پایان نامه مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

دانلود پایان نامه

پیشگفتار:

 

منطقه آزاد کیش با سواحل مرجانی و آب و هوای دلپذیر ، به مثابه دهکده ای مدرن است که در آن افراد از لحاظ فرهنگی ، قومی و آئینی با یکدیگر متفاوتند. این جزیره را می توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بومیان که شرایط ، زبان و فرهنگ ویژه خود را دارند و می کوشند آن را همچنان پاس دارند و به آیندگان خود منتقل نمایند ، در اینجا عامل سنت پیونددهنده میان افراد است ، از این رو این بخش از منطقه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی از ثبات و انسجام نسبی بیشتر برخوردار است. اما در بخش دوم مربوط می شود به نو مهاجرانی که با پاره فرهنگ های گوناگون که از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر با انگیزه کار و درآمد زیاد و زندگی در یک محیط آرام و مدرن به این منطقه کشیده شده اند. از اینرو ساختار جمیتعی ساکن و متحرک و بسیار ناهمگون ، با بازارهای مدرن و متنوع و همچنین گردشگاههای فرح بخش سبب شده است تا هر ساله شمار زیادی از اهالی کشورها و همچنین شماری از گردشگران دیگر کشورها به بهانه خرید و تفریح به این منطقه کشیده شوند و بدین ترتیب وضعیت منحصر به فردی را برای این منطقه پدید آورد. منطقه آزاد کیش را می توان در واقع تنفس فرهنگی کشور دانست که هر فردی با هر موقعیتی و اعتقادی می تواند ایامی را بدون دغدغه بگذراند. مجموعه این عوامل سبب شده است منطقه آزاد کیش امروزه به عنوان قطب گردشگری و تجاری در منطقه مطرح شود.

نبود جمعیت کارآمد بومی و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نیروهای انسانی ماهر را می طلبد از این رو برای سامان بخشیدن به نیازهای اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی و اداری و انتظامی جزیره کیش میزبان مهاجرانی در این عرصه گردیده که این امر خود موجب ناهمگونی بیشتر در زمینه های فرهنگی و اجتماعی این منطقه گردیده است که در چنین شرایطی برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار است و باید نسبت به آن توجه ویژه ای مبذول شود.

چگونگی تعاملات و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در میان گروههای مختلف ساکن در جزیره و اهداف جامعه مدرن با الگوهای شناخته شده از وسایل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی منطقه است که می باید از هر جهت مورد پی گیری قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای بهینه سازی آن پیش بینی شود.

برای شناخت چنین جامعه پیچیده و نوپا پژوهش پیمایشی با ابزارهای قابل اعتماد را که بتواند نگرشها ، نیازها ، مسائل و مشکلات ساکنان آن را وارسی کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران این منطقه قرار دهد برگزیدیم.

نتایج پژوهش حاضر می تواند در ایجاد یک جامعه مدرن که در آن جایگاه تمامی افراد با قوانین و اصول شهرنشینی شناخته شده ملحوظ شده باشد ، مفید آید. در این بررسی از روشهای اسنادی ، پیمایشی و دلفا (Delphi) استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است.

 

2-2- این پژوهش در سه بخش تنظیم شده است:

2-2-1- بخش نخست: بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش از دیدگاه گردشگران و شناخت مسائل و مشکلات موجود و راههای مقابله با آنهاست.

2-2-2- بخش دوم : بررسی ویژگیهای فرهنگی اجتماعی ساکنان بومی و نو مهاجران، ساختار جمعیتی ، شیوه های زیستی و تعامل های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و مشکلات موجود در منطقه آزاد کیش است.

2-2-3- بخش سوم: دیدگاههای مدیران درباره وضعیت فرهنگی اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آنها است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *