پایان نامه مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی

دانشگاه بوعلی سینا

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش نجومی

 

عنوان:

 

مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسین خدام محمدی

 

استاد مشاور:

دکتر سعیده زریونی

 

6 بهمن 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

در این پایان‌نامه ما ابتدا مروری بر کیهان‌شناسی و معادلات حاکم بر آن داشته و  نظریه گرانش انیشتن و نظریه برنز دیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین مدل‌های مختلف انرژی تاریک از جمله مدل کوینتسنس، مدل ایج‌گرافیک جدید، مدل گوست برهمکنشی و مدل گوست تعمیم‌یافته را در کیهان‎شناسی برنز دیکی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و خواهیم دید تمام این مدل‌ها در حضور برهمکنش انبساط شتابدار را راحتتر از گرانش انیشتین نتیجه خواهند داد. در انتها نیز مدل هولوگرافیک را با انواع افق‌ها بررسی می‌کنیم. کار اصلی ما در این پایان‌نامه بررسی مدل هولوگرافیک با افق ظاهری است. کاربرد کیهانی چگالی انرژی برهمکنشی انرژی تاریک را در کیهان‌شناسی برنز دیکی مورد مطالعه قرار دادیم و پارامتر معادله حالت و پارامتر کندشوندگی را برای مدل هولوگرافیک انرژی تاریک به دست آوردیم. سپس افق ظاهری اندازه‌گیری شده در کره افق را به عنوان قطع مادون قرمز انتخاب کردیم و یافتیم هنگامی‌که چگالی انرژی هولوگرافیک با معادله میدان برنز دیکی ترکیب می‌شود، پارامتر معادله حالت غیر برهمکنشی انرژی تاریک می‌تواندخط فانتوم را قطع کند. هنگامی‌که برهمکنش بین انرژی تاریک و ماده تاریک در نظر گرفته شود انتقال پارامتر معادله حالت انرژی تاریک به رژیم فانتوم زودتر از هنگامی است که از معادله میدان انیشتین استفاده می‌کنیم.

واژه­های کلیدی: هولوگرافیک انرژی تاریک تئوری برنز دیکی- افق ظاهری

فهرست مطالب

مقدمه

مقدمه. 3

فصل اول: مقدمه‌ای بر کیهان‌شناسی

1-1 اصول کیهان‌‌شناسی.. 7

1-2  انرژی تاریک…. 7

1-3ماده تاریک…. 8

1-4  تابش زمینه ریز موج کیهانی.. 8

1-6  اصول نسبیت عام. 9

1-6-1اصل هم ارزی.. 9

1-6-2  اصل ماخ.. 10

1-6-3  اصل هموردای عام. 11

1-7  نسبیت عام. 11

1-8   مختصات همراه و فاکتور مقیاس…. 14

1-9  متریک رابرتسون واکر. 15

1-10  پارامتر هابل.. 15

1-11  پارامتر کند شوندگی.. 16

1-12  معادلات فریدمان.. 18

1-13  پارامتر چگالی.. 18

1-14  معادله شتاب… 20

1-15   معادله حالت… 20

1-16   تشخیص‌گر حالت… 21

1-17  افق‌های کیهانی.. 22

1-17-1  افق ذره 22

1-17-2  افق رویداد. 22

1-17-3   افق ظاهری.. 23

فصل دوم: نگاهی به نسبیت عام و نظریه برنز دیکی

2-1  معادله میدان انیشتین.. 27

2-2   نظریه برنز دیکی.. 33

فصل سوم: کیهان‌شناسی برنز دیکی همراه با مدل‌های انرژی تاریک

3-1   معادلات عمومی.. 42

3-1-1   معادلات بقاء 42

3-1-2   کنش…. 43

3-1-3   معادلات برنز دیکی شبه فریدمان.. 44

3-2  مدل ایج گرافیک جدید برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی.. 45

3-2   مدل گوست برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان‌شناسی برنز دیکی.. 48

3-3   مدل انرژی تاریک گوست تعمیم یافته در کیهان‏شناسی برنز دیکی.. 50

3-4   میدان اسکالر کوینتسنس در میدان اسکالر برنز دیکی.. 54

فصل چهارم: بررسی مدل هولوگرافیک با انواع افق‌ها

4-1   مدل هولوگرافیک انرژی تاریک در کیهان‌شناسی برنز دیکی با افق رویداد. 61

4-2   انرژی تاریک هولوگرافیک در کیهان‌شناسی برنز دیکی با قطع گراند-اولیور 64

4-3    مدل انرژی تاریک هولوگرافیک در کیهان‌شناسی برنز دیکی با قطع افق ظاهری.. 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری.. 82

فهرست منابع و مؤاخذ. 84

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1: تحول فاکتور مقیاس همراه با زمان برای مدل‌های جهان باز، تخت و بسته. 20

نمودار 2: تحول پارامتر کندشوندگی  برای مدل گوست و گوست تعمیم یافته بر حسب.. 53

نمودار 3: نمودار پارامتر معادله حالت بر حسب r.. 72

نمودار 4: نمودار تغییرات پارامتر معادله حالت برحسبr. 73

نمودار 5 :نمودار پارامتر کندشوندگی بر حسب r. 76

نمودار 6 :نمودار پارامتر کندشوندگی بر حسب r با مقدار حدی برهمکنش.. 77

نمودار 7: نمودار پارامتر کندشوندگی بر حسبr . 78

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *