پایان نامه مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه از نظر پویمن، پولاک و هارمان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

 عنوان:

مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه از نظر پویمن، پولاک و هارمان

 

 پایان­نامه کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد لگن­هاوسن

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

معرفت شناسی یکی از اصلی ترین و مهمترین شاخه­های فلسفه تحلیلی است. معرفت شناسان توجیه و صدق را از شرایط لازم مهم برای معرفت تلقی می­کنند. نظریه­های انسجام صدق و توجیه برای ارائه تبیینی از مؤلفه صدق و توجیه طرح شده اند. به عقیده برخی معرفت شناسان، مشکل اساسی نظریه­های انسجام گرایی در صدق و توجیه، مشکل جدایی است. این پایان نامه به بررسی و ارزیابی این مشکل اختصاص یافته است. گزارشی از نظریه­های انسجام صدق و توجیه ارائه می­کنم و پس از تبیین تحلیلی تقریرهای مختلف مشکل جدایی در نظریه­های انسجام صدق و پاسخ­های انسجام گرایان به این تقریرها، به بررسی این مشکل در نظریه­های انسجام توجیه با تکیه بر تحلیل پویمن، پولاک و هارمان می­پردازم. مهم ترین تقریر مشکل جدایی بر نظریه­های انسجام صدق و توجیه، گسست باور از واقعیت است. تقریرهای دیگر از این اشکال از لوازم این تقریر هستند. از این رو، با ارزیابی این تقریر، تکلیف تقریرهای دیگر مشکل جدایی مستقیم یا غیر مستقیم روشن می­گردد. پس از تحلیل و ارزیابی دیدگاه­های مختلف راجع به مشکل جدایی، به این نتیجه می­رسیم که این اشکال به انسجام گرایان وارد می­گردد، آنهم نه از این حیث که انسجام گرا هستند، بلکه از این حیث که درون گرا اند، لذا این اشکال عیناً به خود مبناگرایان درون گرا وارد است. برون گرایان به این موضوع نپرداخته اند یا اصلاً دشواری این مشکل برایشان مطرح نمی­گردد. در نهایت، نشان می­دهم که می­توان از نظریات درون گرا در مقابل مشکل جدایی دفاع کرد. لازمه­ی این دفاع تفکیک واقعیات بیرونی از واقعیات درباره حالات ذهنی است. درون گرایان شاهد خوبی برای ارتباط توجیه­ای باورهای خویش با واقعیات خارج در مقابل بدیل­های مفروض دیگر دارند، هر چند این ارتباط یقینی نیست. اما در اشکال گسست، در خصوص حالات ذهنی غیر شناختی، این اشکال بخصوصه به نظریه­های انسجام در مورد باورهای حاصل از این حالات وارد است. به نظر می­رسد در توجیه این باورها نظریات مبناگرایی نیز دچار نقیصه اند، از این رو، نظریه­ای جدید در باب توجیه این باورها پیشنهاد می­کنم.

واژگان کلیدی: مشکل جدایی، انسجام گرایی، صدق، توجیه، درون گرایی، حالات ذهنی غیر شناختی.

 

فهرست

مقدمه و کلیات.. 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

اهمیت موضوع. 4

پرسش اصلی تحقیق.. 4

پرسش­های فرعی تحقیق.. 4

فرضیه­های تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 6

پیشینه مسأله. 6

نگاهی گذارا به تحقیق پیش رو. 6

بخش اول: نظریه انسجام صدق و توجیه. 8

فصل اول: نظریه انسجام صدق. 9

1-1. مقدمه. 10

1-1-1. جغرافیای مسئله صدق. 10

2-1-1. تفکیک مسائل در باب صدق. 11

3-1-1. حوزه­های مرتبط با مسئله صدق. 14

4-1-1. جایگاه نظریه انسجام در هندسه نظریات صدق. 15

5-1-1. نظریه مطابقت صدق. 19

2-1. نظریه انسجام صدق. 21

1-2-1. مقدمه. 21

2-2-1. تقریر نظریه­های انسجام صدق. 24

3-2-1. گذر از نظریه مطابقت به نظریه انسجام صدق. 28

1-3-2-1. مسیر متافیزیکی برای انسجام گرایی.. 29

1-1-3-2-1. ذو مراتب شدن صدق در مسیر متافیزیکی.. 30

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *