پایان نامه مرزبندی و خودمختاری در روند شغلی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

  • چارچوب نظری تحقیق:
۷

برخی بر این باورند که توانمندسازی، دادن قدرت به کارکنان است. برخی دیگر این مفهوم را رد میکنند و معتقدند با توجه به این که کارکنان، سرمایه‌ای از دانش و انگیزه هستند، بنابراین به ‌خودی خود قدرت انجام کار به نحو عالی را دارا هستند و بر این اساس توانمندسازی را فراهم کردن زمینه در جهت آزاد کردن این قدرت بالقوه تعریف می کنند(جعفری قوشچی، ۱۳۸۲) توانمند سازی وضعیت جدیدی در رسیدن به تعادل است. نیروی افراد را آزاد می کند و به آنان امکان می دهد به نتایج درخور توجهی دست یا بند و در استفاده از دانش، تجربه و انگیزه ی خود اصلاحاتی را معمول دارند(رندولف،۲۰۰۰). پیتمن مدعی است، میزان توانایی فرد در استفاده از ابتکار یا میزان کنترل فرد بر کار خود بر ارزشی که برای کارش قائل می شود اثر می گذارد. همچنین انتظار داریم که ارزش های جدید کارکنان درمحیط کار بر تاثیرگذاری عناصر محیطی در تعهد اثر داشته باشد. بلانچارد، آماده ساختن شرایط، جهت عرضه بهترین منابع فکری در هر زمینه از عملکرد سازمان را به توانمندسازی مربوط میداند. به گمان وی، هدف از توانمندسازی این است که ذیصلاح ترین کارکنان بیشترین نفوذ را با مناسب ترین شیوه‌ها اعمال کنند.

بدین وسیله، در ادبیات موضوع این پژوهش، آرای صاحب نطران بررسی شد. همچنین مدل های مطروحه پژوهشگران درخصوص سنجش، سطوح توانمندی کارکنان و مدیران سازمان های مختلف مطالعه شد. بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش های دیگران و بر پایه مبانی نظری افراد مختلف مدل مفهومی بلانچارد وهمکارانش انتخاب گردید، که در این مدل یک رویکرد ارتباطی در غالب سه کلید تواناسازی زیر استفاده شده است:

سهیم شدن در اطلاعات با همه افراد سازمان:

*اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت را در اختیار همه کارکنان قرار دهید و به افراد کمک کنید تا کسب وکار را درک کنند.

*از طریق سهیم شدن در اطلاعات اعتماد به وجود آورید.

* امکانات نظارت خودکار را ایجاد کنید.

* اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری بدانید.

ازطریق مرزبندی ها، خود مختاری به وجود آورید:

* تصاویر بزرگ وکوچک را روشن کنید.

* هدف ها و نقش ها را  مشخص کنید.

*ارزش ها و مقرراتی را که زیر بنای اقدامات را تشکیل می دهند، تعریف کنید.

* مقررات و روش هایی را که از توانمندسازی حمایت می کنند، به وجود بیاورید.

* آموزش لازم را تدارک ببینید.

* افراد را مسئول نتایج بدانید.

تیم های خودگردان را جانشین سلسه مراتب قدیمی کنید:

* راهنمایی وآموزش مهارت ها را برای توانمندسازی تیم ها تامین کنید.

۸

* حمایت وتشویق برای تغییر به وجود آورید.

* ازتنوع طلبی به عنوان سرمایه ی تیم استفاده کنید.

* به تدریج کنترل ها را به تیم ها واگذار  کنید.

* بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *