– تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

اولین بانک در سال ١٢۶۶ بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانک ? کرد. اما اولین تأسیس اسمی بانک با قرارداد ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویتر[۱] کلید خورد. این بانک، بانک شاهی ایران نام گرفت.  در قبال این امتیازنامه، روس ها در سال ١٢٨۵ شمسی مجوز بانک استقراض ایران را به مدت ٧۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند اولین بانک ایران (بانک سپه) در سال ١٣٠۴ تأسیس شد. بعد از انقلاب همه بانک های موجود در کشور با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند که عبارتند از: بانک ملی ، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن کشاورزی ، تجارت و ملت (درویشی، ۱۳۹۰، ۲۲).

 

۲-۲-۲- انواع بانک

بانک های جدید را می توان بر حسب نوع فعالیت آنها به هفت گروه تقسیم کرد:

 • بانک تجاری [۲]
 • بانک سرمایه گذاری[۳]
 • بانک پس انداز
 • شرکت های سرمایه گذاری امان
 • بانک رهنی
 • بانک صنعتی
 • بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانک ها تنظیم کننده تمامی بانک های یک کشور یا یک منطقه می‎باشد.( توتونچیان، ۱۳۹۱، ۱۰۰-۹۹).

 

۲-۲-۳- حوزه فعالیت بانک ها

از اعمالی که بانک ها عمدتاً در حیطه کاری خود، حسب تعریف انجام می  دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قبول سپرده های پس انداز مدت دار و پرداخت بهره وری مانده این نوع حساب ها با توجه به مدت سپرده
 • قبول سپرده دیداری )حساب جاری ( و پرداخت به مشتریان
 • تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلا یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را بانک با کسر ١٠ % از کل مبلغ، الان پرداخت می کند و در سر رسید خود از حساب مورد نظر دریافت می کند.
 • انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور
 • ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول
 • عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون وثیقه و با استفاده از م کانیسم اعتبار اسنادی
 • چاپ اسکناس که در انحصار بانک مرکزی است
 • صدور برات، چک بانکی و حواله و تأیید امضای چک
 • ارائه صندوق امانات
 • عهده دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش
 • ایفای نقش امین برای شرکت ها
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی
 • خرید و فروش شمش طلا
 • انجام معاملات ارزی
 • هر بانک به دلیل ماهیت خاص خود بخشی از فعالیت های فوق را انجام می دهد( توتونچیان، ۱۳۹۱،۱۱۸-۱۱۱).

[۱]– Baron de Reuter

[۲]– Commercial Bank

[۳]– Investment Bank

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد