تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: (فارسیجانی،۱۳۸۶)

۱-۸-۱- سازمان[۱]: شامل گروهی از افراد و زیرساخت ها بوده که جهت تحقق به هدفی خاص از طریق مسئولیت ها،اختیارات و روابط به فعالیت می پردازند.

۱-۸-۲- استاندارد[۲]: وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا را استاندارد می گویند.

۱-۸-۳- کیفیت[۳]: کیفیت یک محصول یا خدمت آن مؤلفه ای است که مدنظر مشتری می باشد.

۱-۸-۴- سیستم[۴]: شامل مجموعه عناصری است دارای ارتباط و تعامل درونی با یکدیگر باشند.

۱-۸-۵- مدیریت کیفیت[۵]: مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول/خدمات برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول/خدمات با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است.

۱-۸-۶- شاخص های کیفی[۶]: شاخص های عملکردی قابل اندازه گیری هستند که سازمان با ارزیابی آنها وضعیت خود را در بازار رقابتی سنجیده و نسبت به بهبود آنها جهت ارتقاء خود تلاش

می کند.

۱-۸-۷- مدارک[۷]:شامل کلیه مستنداتی است که درسازمان جاری بوده و مورد استناد کاربران       می باشد.

۱-۸-۸- سوابق[۸]: مدرکی که در آن نتایج بدست آمده ذکر می شود یا شواهدی را دال بر انجام فعالیت ها فراهم می آورد.

۱-۸-۹-تامین کننده[۹]: به شرکت های ارائه کننده خدمات و قطعات اطلاق می شود.

۱-۸-۱۰- مشتری[۱۰]: مشتری به سازمان یا فرد گفته می‌شود که محصول یا خدمات دریافت می‌کند و به عبارت دیگر مشتری به خریدار تولید یا خدمات گفته می‌شود.

[۱] Organization

[۲] Standard

[۳] Quality

[۴] System

[۵] Quality Management

[۶] Quality index

[۷] Documents

[۸] Records

[۹] Supplier

[۱۰] Customer

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد