مفهوم منطق فازی

منطق نحوه استدال انسان و توانمندی‎های وسیع و شگرف او که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. منطق به مفهومی بسیار کلی، راه درست اندیشیدن است. منطق سیستمی است که ورودی‎هایش تعدادی گزاره است که براساس ارزش گزاره‎ها و صحت و سقم آنها، ارزش گزاره خروجی تعیین می‎شود.فازیت به زبان ریاضی یعنی چند مقداره «چند ارزشه» می‎باشد. فازیت، در چند مقداره بودن می‎تواند با درجه ناتوانی در تعیین و یا ابهام در وقوع هر چیز متناظر باشد که این مارا به تئوری مجموعه فازی رهنمون می‎کند. تئوری خوشه‎بندی، ایجاد طبقاتی با مرزهای غیر صریح و ملایم و اهمیت مجموعه فازی از این حقیقت سرچشمه می‎گیرد که به طور تقریبی تمامی طبقه‎بندی‎ها و مفاهیم طبیعی بیشتر فازی می‎باشند (منهاج، ۱۳۸۶).منطق فازی نظریه گسترده‎ای است که نظریه‎های مجموعه فازی، منطق فازی، اندازه فازی و … را در بر می‎گیرد. نظریه مجموعه فازی توسعه نظریه مجموعه معمولی است، منطق فازی نیز توسعه منطق معمولی«منطق دو دویی» است. اندازه فازی توسعه اندازه احتمالی است فازی بودن همان طور که در منطق فازی به کار می‎رود به انواع مختلف ابهام و عدم اطمینان و بخصوص ابهامات مربوط به زبان بیانی و طرز فکر بشر اشاره دارد. اصل فازی بیان می‎دارد که همه چیز نسبی است. حالت فازی نامی رسمی در علوم دارد که عبارتست از حالت چند ارزشی. مخالف حالت فازی، حالت دو ارزشی یا دو مقداری است که در آن برای هر سؤالی دو پاسخ می‎تواند وجود داشته باشد: درست یا نادرست، یک یا صفر. فازی بودن به معنای چند ارزشی بودن است: این بدان معناست که در پاسخ به هر سؤالی سه انتخاب یا بیشتر وجود دارد و شاید طیف نامحدودی از انتخاب‎ها به جای فقط دو انتخاب نهایی وجود داشته باشد و این بدان معناست که ما به جای حالت دودویی[۱] از حالت آنالوگ[۲] استفاده می‎کنیم و سایه‎های نا محدودی از خاکستری بین سیاه و سفید داریم (شوندی، ۱۳۸۵).

 

۲-۷-۳- مجموعههای فازی[۳]

از آنجایی که منطق فازی و بطور کلی تفکر فازی با مجموعه‎های فازی مطرح گردید و نیز در هر سیستم فازی از مجموعه‎های فازی استفاده می‎گردد؛ لازم است ابتدا این مجموعه‎ها را تعریف و وی‍ژگی‎های آنها و همچنین تفاوت آنها با مجموعه‎های کلاسیک را بشناسیم. مجموعه‎های کلاسیک و فازی زیر مجموعه‎هایی از یک مجموعه مرجع می باشند. فرض کنید X مجموعه مرجع و A یک زیر مجموعه کلاسیک از X باشد. همان‎گونه که در شکل(۲-۲۰) نشان داده شده است، مجموعه کلاسیک A دارای مرز دقیق، صریح و معین می‎باشد. بنابراین، هر عنصر از مجموعه مرجع X یا به مجموعه A تعلق دارد یا ندارد. در صورتی که یک عنصر به مجموعه کلاسیک A تعلق داشته باشد، گوییم درجه عضویت عنصر مزبور به مجموعهAبرابر یک می‎باشد و در صورتی که عنصری به مجموعه A تعلق نداشته باشد گوییم درجه عضویت آن برابر صفر است.

[۱].Binary

[۲].Analogue

[۳]. Fuzzy Sets

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد