پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان

دانشکده حقوق

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی افچنگی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

مقدمه………………………………………………………………………………… 1

بیان مساله………………………………………………………………………. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………….. 2

سوالات تحقیق و فرضیه ها……………………………………………….. 3

روش تحقیق………………………………………………………………………… 3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 3

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………….. 4

فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان

بیت المال در پرداخت دیه…………………………………………….. 5

1-1 مفهوم شناسی…………………………………………………………….. 6

1-1-1 واژگان اصلی…………………………………………………………. 6

1-1-1-1- بیت المال……………………………………………………….. 6

1-1-1-2- ضمان ومسولیت  مدنی……………………………………… 7

1-1-1-3- دیه…………………………………………………………………. 10

1-1-2 واژگان مرتبط……………………………………………………… 12

1-1-2-1- قاضی ……………………………………………………………… 12

1-1-2-2 –مامور ذی صلاح………………………………………………… 15

1-1-2-3- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)………………. 15

1-1-2-4- مسئولیت مدنی دولت………………………………………. 19

1- 2  مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه………….. 21

1-2-1: قاعده «لایبطل دم امر مسلم»………………………….. 21

1-2-1-1ادله قاعده……………………………………………………….. 25

1-2-1-2- فتوای فقها براساس قاعده………………………….. 26

1-2-2- ادله خاص  در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر   27

1-2-3- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی. 31

1-2-3-1- ادله قاعده……………………………………………………. 33

1-2-3-2 فتاوای فقها براساس قاعده………………………….. 34

1-2-4  من له الغنم فعلیه العزم………………………………. 35

1-2-5- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه………………………. 35

1-2-5-1  قانون مجازات اسلامی 1392…………………………… 36

1-2-5-2- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح   39

1-2-5-3- سایر قوانین و مقررات………………………………… 42

1-2-6 قاعده الخراج بالضمان……………………………………… 45

فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال

2-1-1  حدود اجرای ضمان بیت المال………………………….. 49

2-1-1- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه………………… 54

2-1-2- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان…………………………………………………………………….. 56

2-1-3- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی 59

2-2- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال……………………. 61

2-2-1- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار    61

2-2-2-  وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی    62

2-3- آثار ضمان بیت المال ……………………………………….. 69

2-2-1  برائت ذمه اشخاص دیگر……………………………………. 69

2-3-2- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری ………………………………………………………………………………………… 70

نتیجه گیری …………………………………………………………………… 72

پیشنهادها………………………………………………………………………. 73

فرهست منابع ……………………………. 74

Abstract……………………………………………………………………………. 79

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *