پایان نامه قواعد تفسیر در منهج الصادقین

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی.. 4

1- کلیات.. 4

1-8-  پرسش های فرعی پژوهش… 8

1-9- فرضیه های پژوهش… 9

1-10- پیش فرض های پژوهش… 9

1-11- اهداف پژوهش… 10

1-12- روش گرد آوری اطلاعات.. 10

1-13- نتایج علمی و عقلی تحقیق.. 10

2- مفهوم شناسی.. 11

2-1- معنای لغوی تفسیر. 11

2-2- معنای اصطلاحی تفسیر. 12

2-3- معنای لغوی و اصطلاحی قواعد. 14

2-4- تعریف قواعد تفسیر. 15

2-5- انواع قواعد تفسیر. 17

فصل دوم: نگاهی به زندگی ملا فتح الله و تفسیر منهج الصادقین.. 19

الف: زیست نامه ملا فتح الله کاشانی.. 19

ولادت و رشد. 19

استادان.. 21

شاگردان.. 22

آثار. 23

وفات.. 27

نسبت زنده شدن پس از مرگ… 28

ب) نگاهی گذرا به تفسیر منهج الصادقین.. 29

انگیزه نوشتن و وجه تسمیه منهج الصادقین.. 30

مباحث مقدماتی.. 32

منابع تفسیری.. 34

شیوه طرح مباحث در منهج الصادقین.. 41

1-3- فرهنگ عامه عصر نزول. 78

2- توجه به وجود معانی مختلف در لفظ.. 81

3- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها 82

4- روش ملا فتح الله کاشانی در کشف و تبیین واژه ها 83

4-1- استناد به آیات دیگر. 83

4-2- استناد به روایات پیامبر9و امامان معصوم:. 85

4-3- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول(اشعار و متون عرب معاصر نزول). 87

4-4- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت.. 89

4-5- اشاره به وجود معانی مختلف در لفظ.. 90

4-6- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها 91

5- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به مفردات.. 92

فصل پنجم: توجه به قاعده در نظر گرفتن ادبیات عرب در فهم و تفسیر قرآن.. 98

1- ادله اهمیت توجه به ادبیات عرب در تفسیر قرآن.. 98

1-2- روایات معصومان:: 101

1-3- سخنان مفسّران و دانشمندان علوم قرآنی.. 104

2- روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب.. 105

3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله کاشانی در توجه به قواعد ادبیات عرب.. 110

3-1- امتیازات.. 110

3-2- کاستی ها 110

3-2-1- ذکر احتمالات در ترکیب آیات بدون تعیین و ترجیح. 110

3-2-2- عدم ذکر برخی نکات ادبی.. 111

فصل ششم: توجه به قراین تفسیر در منهج الصادقین.. 114

4- سبب نزول.. 126

4-2- روش ملا فتح الله در توجه به سبب نزول.. 129

5-1- روش ملا فتح الله در توجه به شأن نزول.. 135

6- توجه به فرهنگ زمان نزول.. 137

8- روش ملا فتح الله در استفاده از آیات دیگر به عنوان قرینه. 141

9- استفاده از روایات به عنوان قرینه. 147

10-2- کاستی ها 156

فصل هفتم: در نظر گفتن انواع دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین.. 161

2- روش ملا فتح الله در توجه به اقسام دلالت ها 169

3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به اقسام دلالت ها 173

3-1- امتیازات.. 173

نتایج.. 175

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *