دانلود پایان نامه

۱-۵-۲- تعریف نظری سبک دلبستگی:

در روانشناسی تحولی[۱] پیوند عاطفی را که بین نوزاد و مادر پدید می آید ، دلبستگی می گویند. این دلبستگی در زمان نوزادی شروع شده و در طول زمان دارای ثبات است(بالبی، ۱۹۹۶).  بالبی فرایند شکل گیری دلبستگی   (پیوند عاطفی) نوزاد به مادر را تشریح کرد و نشان داد که تشکیل چنین پیوندی و تجربه امنیت در چهارچوب این پیوند سنگ بنای تحول و کنش وری در افراد غیرمبتلاست. از سوی دیگر تجربه ناایمنی در رابطه دلبستگی با مشخصه های بی اعتمادی، آسیب پذیری، حساسیت و مشکلات ارتباطی همبستگی دارد . پیرو تحقیقات بالبی در مورد دلبستگی، اینزورث[۲] و همکاران سه سبک دلبستگی ایمن[۳]، اجتنابی[۴] و دوسوگرا[۵] را تشخیص دادند؛ سبکهای دلبستگی، روشهای مواجه فرد با موقعیتهای استرس زا را متاثر می سازد. افراد ایمن ضمن تصدیق موقعیت به سادگی از دیگران کمک می گیرند، نشان برجسته دوسوگراها حساسیت بیش از حد نسبت به عواطف منفی و نگاره های دلبستگی است به گونه ای که سد راه خودپیروی آنها می‌شود.

۱-۵-۳- تعریف نظری مهارت های مقابله ای : مقابله یا سازگاری عبارت از تلاش هایی است که به منظور کنترل موقعیت ها و شرایطی که بطور بالقوه فشاز زا یا زیانبار ارزیابی می شوند ، صورت می گیرد(فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۴). لازاروس و فولکمن، ۱۹۹۵)، هنگامی که فرد با موقعیتهای استرس زای زندگی روبرو می شود این پرسش را مطرح می کند که ” آیا من در موقعیت خطر قرار دارم ” چنین حالتی را ارزیابی اولیه گویند . ارزیابی ثانویه هنگامی است که فرد متوجه خطر یا استرس شده است و این پرسش را عنوان می دارد که ” چه کار می توانم انجام دهم .

[۱] -Developmental

[۲] – Ainsworth

[۳] – secure

[۴] – Avoidant

[۵] – Ambivalent

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه