پایان نامه طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی

دانلود پایان نامه

چکیده:

در این تحقیق،طراحی سازه های فضا کار برای وزن مطلوب هندسی و مصالح با رفتار غیر خطی ارائه شده است،که از الگورستم تکاملی cvsp استفاده می کند.(تداوم غیر رایج مجازی)

متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا کار هستند.محدودیت های طراحی شامل محدودیت سازه ای،تعادلی و هندسی می شود.تنش های کششی و فشاری به مقادیر بحرانی و جابه جایی گره ها که به مرزهای بالایی خود مقید شده اند،محدود می شود.

کمی بیشینه تعادل نیز در طی فرایند بهینه سازی چک می شود و برخی از محدودیت ها روی متغیر طراحی به عنوان محدودیت هندسی در نظر گرفته می شود. مدل های آماده شده طراحی نشان داده اند که کاهش اضافی در وزن سازه ها به وسیله رفتار غیر خطی در طراحی بهینه سازه های فضا کار ممکن است.

-مقدمه:

امروزه از سازه های فضا کار به طور گسترده استفاده می شود،به خاطر قابلیت اطمینان و فایده های بیشمار آن ها در مقایسه بت سازه هایی با ساختار سنتی. این سازه ها در بسیاری از ساختمان ها مثل سالن های نمایشگاهی، استادیوم ها، پل ها، استخر ها و … دیده می شوند.اگر چه باید توجه کافی برای طراحی سیستماتیک این سازه ها در نظر گرفته شود.بدین منظور، طراحی سازه های فضاکار می تواند به وسیله تکنیک های بهینه به دست آید.واضح است که یک طراحی بهینه تاثیر بزرگی روی اقتصاد و امنیت تمامی سازه ها (ساختارها) دارد.در سال های اخیر، تعداد زیادی از فرایند ها در قالب طراحی بهینه سازه های فضا کار و در نظر گرفتن رفتار خطی ساخته شده اند.برخی از خرپاها از رفتار غیر خطی پیروی می کنند در حالی محدوده آن ها معمولا [4,5] است.بنابر این غفلت از تاثیرات غیر خطی در طراحی بهینه این سازه ها ممکن است به یک طراحی غیر اقتصادی منجر می شود.در این تحقیق، طراحی سازه های فضا کار برای وزن بهینه مورد نظر رفتار غیر خطی هندسی و مصالح ارائه شده است که از الگوریتم تداوم تحولی استفاده می کند. تمامی مشکلات بهینه سازی دو جنبه اصلی دارد: جنبه تحلیلی و جنبه بهینه سازی.

ما در جنبه تحلیلی از ANSYS (برنامه اجزای محدود غیر خطی) استفاده می کنیم. در جنبه بهینه سازی، الگوریتم VSP (غیر رایج مجازی) را به کار می گیریم. متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا کار هستند. محدودیت های طراحی شامل محدودیت های سازه ای، تعادلی و هندسی می شود. جا به جایی های گرهی به مرزهای بالای خود محدود می شوند. تنش های محوری کششی و فشاری به تنش های کمانش و تسلیم محدود می شوند که قابل ملاحظه اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *