پایان نامه طراحی میکرو پمپ مناسب جهت دستگاه دیالیز خون

دانلود پایان نامه

چکیده

این پروژه در قالب چند فصل در مورد طراحی میکرو پمپها می‌باشد. در قسمت اول مطالبی در مورد انواع پمپها بیان شده و در فصول بعدی در رابطه با طراحی میکرو پمپها توضیحات مفصلی آورده ‌شدهاست.
فصل اول: آشنایی با انواع پمپها

مقدمه:

پمپ چیست :

به طورکلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیالی که از آن عبور می نماید. انتقال دهد. درنتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می‌یابد .

پمپ ها را برمبنای نحوه انتقال انرژی به سیال به دودسته تقسیم بندی می کنند:

الف ـ پمپ های دینامیکی: که انتقال انرژی از آنها به سیال به طوردائمی است.

ب ـ پمپ های جابجایی: که انتقال انرژی ازآنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیک است.

می‌توان پمپها را براساس نحوه عملکردشان به گونه‌ای دیگر نیز دسته بندی کرد:

1ـ پمپهای سانتریفوژ (جریان شعاعی)

2 ـ پمپ های محوری

3ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ (یا باجریان مختلط)

1ـ پمپ سانتریفوژ (شعاعی) : عملکرداین پمپ به این صورت است که درآن سیال موازی محور وارد چرخ پمپ شده و عمود برآن از چرخ خارج می‌گردد. این پمپها معمولاً برای ایجاد فشارهای بالا در دبی های کم به کار می‌روند . بنابراین اغلب پمپ های سانتریفوژ توانایی خوبی در ایجاد فشارهای بالادارند . پمپهای سانتریفوژ شایعترین نمونه از پمپها هستند.

2ـ پمپهای محوری: سیال موازی محور وارد پمپ می‌گردد و به طور موازی نسبت به محور از چرخ خارج می‌گردد. این پمپها برای ایجاد فشارها و دبی‌های متوسط به‌کار می‌روند.

3ـ پمپهای نیمه سانتریفوژ (مختلط): سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می‌گردد و به طورمایل نسبت به محور از چرخ خارج می‌گردد. این پمپها برای ایجاد فشارها و دبی‌های متوسط به‌کار می روند. این پمپها نسبت به پمپ های سانتریفوژ توانایی بیشتری در استفاده و به کارگیری دبی های یالا را دارند.

مبانی و کاربرد پمپهای گریز از مرکزcentrifugal pump اصول کار کلیه این پمپ ها براساس استفاده از نیروی گریزاز مرکز” پایه‌گذاری شده است. هرحجمی که در یک مسیر دایره‌ای یا، منحنی الشکل حرکت کند، تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز واقع می‌شود. جهت نیروی مذکور طوری است که همواره تمایل دارد که جسم را از محور یا مرکز دوران دورسازد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *