پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه سوره

دانشکده معماری

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

عنوان رساله:

طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر مسعود دباغ

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر مریم عظیمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف این بحث بررسی مفهوم مراکز فرهنگی و اهمیت وجود آن در پرورش فکری و اخلاقی جوانانی است که بخش زیادی از جمعیت جامعه امروزی را به خود اختصاص دادند. ضرورت تحقیق به آن دلیل است که علیرغم اهمیت جایگاه مراکز فرهنگی و تأثیر آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرسازی امروزی، در ایجاد هدف و انگیزه و پرورش فکری جوانان نیز مورد استفاده قرار می­گیرد.

مراکز فرهنگی در اکثر جوامع شهری دنیا به ویژه در جوامعی که مفهوم دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش معتبر است، سوژه ای شناخته شده و مرسوم می­باشد. مرکز فرهنگی به مفهوم عام آن، محلی متعلق به مردم شهر و جدا از تشکیلات اداری شهرداری است که به منظور حضور شهروندان و حیات اجتماعی طراحی می شود.

منطقه 22 تهران اکنون غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آید. این منطقه در میان سایر مناطق شهر تهران منطقه ای به نسبت جوان و نوساز می­باشد و مورد هجوم ساخت و سازهای جدید در سطح منطقه قرار گرفته است. از این رو این منطقه مکان مناسبی برای طراحی مراکز فرهنگی و ایجاد بستری برای رشد و نمو جوانان و بهره گیری از توانایی های آنان در جهت کارآفرینی و پیشرفت هرچه بیشتر کشور است.

در این بحث به بررسی تعاریف و ویژگی های مراکز فرهنگی، جوان و کارآفرینی و…. می­پردازیم و در آخر با بیان ویژگی های منطقه 22 ، سایت موردنظر را در این منطقه طراحی خواهیم نمود.

کلید واژه­ها : مرکز فرهنگی، جوان، اوقات فراغت، هویت، خلاقیت

فهرست مطالب                                                                                                          صفحات

فصل اول- موضوع طرح……………………………………………………………………….1

1-1- بیان مساله…………………………………………………………………….2

1-2-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….3

1-3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………..4

1-3-1-اهداف اصلی…………………………………………………………………….4

1-3-2-اهداف فرعی…………………………………………………………………………..4

1-3-3-فرضیه یا سوالات کلیدی تحقیق…………………………………………4

1-4-روش تحقیق………………………………………………………………………………….4

فصل دوم:مفاد بنیادین…………………………………………………………………..6

2-1- جوان………………………………………………………………………………….7

2-1-1-تعریف جوان…………………………………………………………………7

2-1-2-جوان و رهیافت­های آن……………………………………………………..8

2-1-3-ویژگی­های جوان……………………………………………………………10

2-1-3-1- استقلال­طلبی………………………………………………..10

2-1-3-2- پرخاشگری……………………………………………………………10

2-1-3-3-  برتری­جویی…………………………………………………………….11

2-1-3-4- احساس خلا………………………………………………………..11

2-1-4-بحران­های جوان…………………………………………………………………..12

2-1-4-1-بحران شخصیت یا هویت……………………………………….12

2-1-4-2- بحران روابط اجتماعی……………………………….13

2-1-4-3-بحران خانواده………………………………………………………….13

2-1-4-4- بحران جنسی………………………………………………………..13

2-1-4-5- بحران کار…………………………………………………………………13

2-1-4-6- بحران شناسایی………………………………………………………..13

2-1-4-7- بحران الگوگریزی و الگوپذیری………………………………..14

2-1-5- راهکارهای ارتباط با جوان……………………………………………..15

2-1-5-1- درک موقعیت جوان……………………………………………………….15

2-2-5-2-شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن………………………….15

2-2-5-3-سخن گفتن با جوان……………………………………………………………..16

2-2-5-3-1-سخن گفتن آمرانه و خشن…………………………………….16

2-2-5-3-2-سخن گقتن اخلاق گرایانه…………….16

2-2-5-3-3-سخن گفتن از موضع همه چیزدان و علامه…………….17

2-2-5-3-4-سخن گفتن انتقادگرایانه……………………………………17

2-2-5-4-شنیدن سخن جوان…………………………………………………17

2-1-6-تاثیر محیط و معماری بر رفتار و اخلاق جوان……………………………..19

2-2-قرارگاه های رفتاری………………………………………………………………………….23

2-2-1-تعریف قرارگاه های رفتاری…………………………………23

2-2-2-عناصر تشکیل دهنده یک قرارگاه رفتاری…………………………25

2-2-3-حریم قرارگاه یا مکانهای رفتاری…………………………………………..26

2-2-4-اثر قرارگاه های رفتاری بر رفتار افراد……………………………………….26

2-3-هویت فرهنگی……………………………………………………………………………..27

2-3-1-تعریف فرهنگ……………………………………………………………………27

2-3-2-تعریف هویت………………………………………………………………..28

2-3-3-رابطه فرهنگ و هویت……………………………………………………….30

2-4- مرکز فرهنگی……………………………………………………………………………..32

2-4-1-پیشینه مراکز فرهنگی……………………………………………………..32

2-4-1-1- فرهنگسرا در یونان و روم…………………………………………………

2-4-1-3- مراکز فرهنگی در ایران……………………………………………………..34

2-5-خلاقیت……………………………………………………………………………………………………..36

2-5-1-تعریف خلاقیت……………………………………………………………………………………..36

2-5-2-روانشناسی خلاقیت……………………………………………………………………………38

2-5-3-روشهای فردی برای برانگیختن خلاقیت…………………………………………39

2-5-4-شیوه های گروهی برای پرورش خلاقیت……………………………………40

2-5-4-1-روش طوفان فکری(یا بارش مغزی)………………………………40

2-5-4-2-روش گوردن…………………………………………………………………..40

2-5-5-عوامل موثر در رشد خلاقیت……………………………………………………………

2-5-7-ویژگی های شخصیتی افراد خلاق……………………………………………………….47

2-5-8-راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری…………………………………….53

2-6-اوقات فراغت………………………………………………………………………..59

فصل سوم-نمونه موردی………………………………………………………62

3-1-نمونه موردی داخلی…………………………………………………………………………………63

3-1-1-مرکز فرهنگی استاد فرشچیان اصفهان……………………………………..63

3-1-1-1- ایده­های طراحی…………………………………………………………….63

3-1-1-2- هندسه……………………………………………………………………………64

3-1-1-3-حضور آب…………………………………………………………..65

3-1-2- مرکز فرهنگی دزفول…………………………………..66

3-1-2-1- ایده­های طراحی…………………………………………..66

3-1-2-2- طراحی نما………………………………………………………67

3-2- نمونه موردی خارجی……………………………………………………………….69

3-2-1- مرکز فرهنگی حیدرعلی اَف آذربایجان…………………………69

3-2-1-1- فرم و حجم بنا…………………………………………….69

3-2-1-2- طراحی سازه………………………………………………………….71

3-2-1-3- مصالح برگزیده………………………………………………..71

3-2-1-4- معماری فضای داخلی مجموعه………………………………….72

3-2-2- مرکز فرهنگی گوآنگجوی چین……………………………………………..73

3-2-3- مرکز فرهنگی آگورا در هلند…………………………………………………….74

3-2-4- مرکز فرهنگی دیکونستلینی در هلند………………………………………….75

3-3- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………76

فصل چهارم- معرفی سایت…………………………..77

4-1-بررسی موقعیت جغرافیایی شهرتهران…………………………………………78

4-2-تاریخچه شهر تهران…………………………………………………………………………….80

4-3-توپوگرافی تهران…………………………………………………………………………………82

4-4-منطقه 22 تهران……………………………………………………………………..83

4-4-1-سابقه پیدایش منطقه 22……………………………………………………..83

4-4-2-ویژگی های جغرافیایی منطقه 22……………………………………………………..85

4-4-3-ویژگی های زیست محیطی و اقلیمی منطقه 22………………………………86

4-4-4-آب و هوای منطقه 22……………………………………………………………..87

4-4-4-1-تابش آفتاب………………………………………………………………….87

4-4-4-2-دما……………………………………………………………………………..88

4-4-4-3-بارش…………………………………………………………………………..88

4-4-4-4-رطوبت………………………………………………………………….89

4-4-4-5-باد……………………………………………………………………….89

4-4-4-6-جهت استقرار ساختمان………………………………………………89

4-4-5-ویژگی های معماری منطقه 22…………………………………………………90

4-4-6-پروژه های شاخص منطقه 22…………………………………………………91

4-4-6-1-تاثیرات زیست محیطی دریاچه و پارک چیتگر…………………………………..91

4-4-6-2-گروه بندی کاربری ها در منطقه و ناحیه (طرح تفضیلی)………………92

4-4-6-3- کاربری ها…………………………………………………………………………….93

4-4-6-4- شریانهای منطقه……………………………………………………………93

4-4-6-5-دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس(چیتگر)…………………….94

4-4-6-5-1-دریاچه چیتگر بعد از آبگیری………………………….94

4-4-6-5-2-اهداف شکلگیری منطقه از طریق ایجاد و ارتقا قابلیتهای تفریحی تفرجی……………95

4-4-6-5-3-مشخصات دریاچه…………………………………………96

4-4-6-5-4-منابع تامین آب دریاچه…………………………………96

4-4-6-5-5-تاثیرات زیست محیطی…………………………..97

4-4-6-5-6-جاذبه های تفریحی-توریستی…………………………..97

4-4-6-5-7-مزیت های اقتصادی – اجتماعی………………………….97

4-4-6-5-8-موقعیت دریاچه……………………………………………..98

4-5-موضوعیت پروژه…………………………………………..99

فصل پنجم- طراحی……………………………………..101

گفتار یکم- مبادی پروژه……………………………………………102

5-1-مراحل طرح…………………………………………………………102

5-1-1-روند طراحی و نحوه چیدمان………………………..102

5-1-2-ایده های تاثیرگذار در طراحی…………………………………………….103

5-1-2-1-عناصر طبیعی در مجاورت طرح……………………………………..103

5-1-2-1-1-دریاچه چیتگر…………………………………………103

5-1-2-1-1-1-منابع تامین آب دریاچه………………………………………………………………103

5-1-2-1-1-2-جزایر دریاچه………………………………………………………………………………103

5-1-2-1-1-3-عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس……………………………103

5-1-2-1-2-فضای سبز پارک چیتگر……………………………………………………………………………………107

5-1-2-1-2-1-شناخت کلی محیط طبیعی چیتگر…………………………………………….108

5-1-2-1-2-2-پوشش درختی و درختچه های پارک جنگلی چیتگر…………………108

5-1-2-1-2-3-امکانات پارک و طرح های آتی آن……………………………………………..109

5-1-2-2-مفاهیم فلسفه ای و اندیشه ای…………………………………….110

گفتاردوم- معرفی طرح نهایی…………………………………………112

5-2-روند شکل گیری حجم………………………………………..112

5-2-1-سیستم سازه ای و دیاگرام های سازه ای طرح…………………………….114

5-2-2-سیستم های تاسیساتی و دیاگرام های تاسیساتی طرح………………..116

5-3-دستاوردهای پژوهش………………………………………………………..116

پیوست­ها………………………………………………..117

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………118

چکیده انگلیسی…………………………………………123

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *