پایان نامه شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان

شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

استاد راهنما

دکتر رزا زاوشی

اساتید مشاور

دکتر بهرام رشیدخانی

دکتر رضا رستمی

دی ماه 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 فصل اول: مقدمه و بیان مسآله
2 1-    مقدمه
2 1-2- بیان مسآله و اهمیت پژوهش
5 1-3- اهداف و فرضیات
5 1-3-1- هدف اصلی
5 1-3-2- اهداف فرعی
5 1-3-3- سوالات پژوهش
6 1-3-4- فرضیات پژوهش
7 فصل دوم: بررسی متون
8 1-    مقدمه
8 2-2- روش های شناسایی الگوهای غذایی
8 2-2-1- تحلیل عاملی
8 2-2-2- تحلیل خوشه ای
9 2-2-3- شاخص های تغذیه ای
9 2-3- مروری بر مطالعات انجام یافته
9 2-3-1- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران
11 2-3-2- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در سایر کشورها
12 2-3-3- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در ایران
12 2-3-4- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در سایر کشورها
20 فصل سوم: روش پژوهش
21 3-1- مقدمه
21 3-2- نوع پژوهش
21 3-3- جامعه پژوهش
21 3-3-1- معیارهای ورود به مطالعه
22 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
22 3-5- روش گردآوری داده ها
23 3-6- ابزار گردآوری داده ها
23 3-6-1- ارزیابی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی
23 3-6-2- ارزیابی شدت افسردگی
23 3-6-3- ارزیابی دریافت های غذایی
24 3-6-4- ارزیابی فعالیت بدنی
25 3-6-5- ارزیابی وضعیت تن سنجی
25 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
28 3-8- مکان و زمان مطالعه
28 3-9- محدودیت های پژوهش
28 3-10- ملاحظات اخلاقی
29 3-11- تعریف واژه ها
31 فصل چهارم: یافته ها                 
32 4-1- تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه
33 4-2- الگوهای غذایی شناسایی شده
35 4-3- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی  در دسته های مختلف شدت افسردگی
37 4-4- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی
39 4-5- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
40 4-6- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
42 4-7- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
45 4-8- نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای ابتلا به افسردگی در بین دسته های الگوهای غذایی
46 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
47 5-1- بحث در مورد یافته های مربوط به افسردگی
47 5-1-1- بحث در مورد یافته های مربوط به شیوع افسردگی
48 5-1-2- بحث در مورد عوامل مرتبط با افسردگی
48 5-1-2-1- سن
48 5-1-2-2- بعد خانوار و تعداد فرزندان
48 5-1-2-3- تحصیلات
49 5-1-2-4- درآمد
49 5-1-2-5- وضعیت مالکیت منزل مسکونی
49 5-1-2-6- وضعیت شغلی
50 5-1-2-7- وضعیت تاهل
50 5-1-2-8- اندازه های تن سنجی
51 5-1-2-9- انرژی دریافتی

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *