پایان نامه شناخت نمایندگی بیمه ایران استان گیلان از لحاظ میزان نهاده¬ها و ستانده¬ها

مدل تحقیق

نگرش کلی در ارزیابی عملکرد واحدها آن است که کاهش میزان ورودی و افزایش مقدار خروجی موجب بهبود عملکرد و بهترین کارکرد می شود. مدل هایی از جمله CCR وBCC  بر این مبنا استوارند. اما در عمل باید توجه داشت که سازمان ها همواره به دنبال حداکثر کردن خروجی و حداقل کردن ورودی نیستند، زیرا خروجی ها و ورودی ها می توانند مطلوب و یا نامطلوب باشند. برای مثال تعداد کالاهای معیوب یک خروجی نامطلوب است که برای بهبود عملکرد باید کاهش داده شوند. مدل های با نهاده ها و ستانده های نامطلوب وظیفه در نظر گرفتن این شرایط را به عهده گرفته اند (مهرگان، ۱۳۹۱،ص۱۳۴).

اگر  نشان دهنده خروجی مطلوب و  نمایانگر خروجی نامطلوب باشـد، خواهان افزایش   و کاهش   برای بهبود عملکرد می باشیم. با وجود این، در مدل های پوششی خروجی محور با  بازده متغیر هر دو خروجی مطلوب و نامطلوب به منظور بهبود عملکرد افزایش داده می شوند به این صورت که به منظور افزایش خروجی مطلوب و کاهش خروجی نامطلوب ابتدا تمامی خروجی های نامطلوب را در (۱-) ضرب و سپس ماکزیمم خروجی نامطلوب بعلاوه یک را به تمامی خروجی های نامطلوب منفی اضافه می کنیم، تا مقدار آنها مثبت شوند به گونه ای که رابطه زیر را داشته باشیم :

 

مقدا  را می توان از رابطه ۱+ =max   به دست آورد:

 

Max Z=h

 = تعداد ورودی iتعداد خروجی    = r

 تعداد واحدهای تصمیم = j

 

 

St:                                              

   h  

   h  

 

=۱             

                               j=1,2,…n                             ۰      

 

مدل(۱-۱): مدل با  خروجی نامطلوب (مهرگان ۱۳۹۱،ص۱۳۴)

 

مسئله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان برای نمایندگی های بیمه فرآیندی را جهت سنجش کاراییDMU ها طراحی نمود که از درجه اعتبار بالایی برخوردار باشد و قابلیت تعمیم داشته باشد.

 

۱-۶- تعریف متغیرهای پیشنهادی تحقیق

به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در این تحقیق، ابتدا شاخص های دارای اهمیت شناسایی شده و برای تحلیل ورودی خروجی های زیر انتخاب شدند.

 

ورودی ها :

  • هزینه های پرسنلی : شامل پرداخت  هر گونه وجه به عنوان حقوق و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، حق بیمه درمان تکمیلی توسط نمایندگان به پرسنل شاغل در دفاترشان، می باشد.
  • هزینه های عملیاتی: شامل هزینه های عمومی دفاتر نمایندگی به غیر از هزینه پرسنلی می باشد که می تواند در برگیرنده هزینه های پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز و اجاره دفتر نمایندگی، مالیات پرداختی به اداره دارایی، هزینه ایاب و ذهاب، خرید ملزومات اداری جهت صدور بیمه نامه، تعمیر ونگهداری و تجهیز سیستم های الکترونیکی و رایانه و هزینه تبلیغات و بازاریابی و … باشد.

 

خروجی مطلوب :

  • حق بیمه دریافتی : حق بیمه صادره توسط نمایندگی می باشد. منظور از حق بیمه وجهی است که اشخاص در قبال بیمه نامه به نماینده پرداخت نموده و نماینده بیمه نامه مورد درخواست مشتری را در دفتر نمایندگی و با کد صدور یا شناسایی خودش که برای هر نماینده ای متفاوت می باشد، صادر می نمایند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *