پایان نامه سنجش میزان تعهد مدیران به صادرات شرکت با گرایش به صادرات

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد که می توان اهداف فرعی زیر را نیز برای آن بیان نمود:

بررسی و شناخت رابطه بین ویژگی های شرکتی بر روی گرایش به صادرات در شرکتهای استان

بررسی و شناخت رابطه بین خصوصیات تصمیم گیرندگان  و گرایش به صادرات در شرکت های استان گیلان

کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران دولتی در استان جهت شناخت عوامل موثر بر توسعه صادرات

۱-۴-۱) اهداف علمی:

 

۱-سنجش میزان رابطه اندازه شرکت با گرایش به صادرات

۲-سنجش میزان رابطه مزیت رقابتی با گرایش به صادرات

۳-سنجش میزان رابطه تکنولوژی مورد استفاده شرکت با گرایش به صادرات

۴-سنجش میزان رابطه سن مدیران با گرایش به صادرات

۵-سنجش میزان رابطه سطح تحصیلات مدیران با گرایش به صادرات

۶-سنجش میزان رابطه میزان توانایی صحبت به زبانهای خارجی در مدیران با گرایش به صادرات

۷-سنجش میزان رابطه تمایل به ریسک با گرایش به صادرات

۸-سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات

۹-سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات

۱۰-سنجش میزان درک مزیت محصولات با گرایش به صادرات

۱۱-سنجش میزان تعهد مدیران به صادرات شرکت با گرایش به صادرات

 

۱-۴-۲اهداف کاربردی:

از نتایج این تحقیق مدیران شرکت های صادر کننده برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به صادرات بهره خواهند برد و برای ارتقاء آن  با توجه به عوامل ذکر شده می توانند برنامه ریزی کنند.

۱-۵)چارچوب نظری تحقیق

چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند.در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به منظور ایجاد پایه ی علمی برای بررسی مسئله مورد تحقیق جایگاه اساسی داد.به طور خلاصه، چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند.پدید آوردن چنین چهار چوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم وآنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم(اوما سکاران،۱۳۹۰)[۱].

بر اساس ادبیات و مبانی نظری تحقیق و نظرات سرا و همکاران عوامل موثر گرایش به صادرات شامل موارد زیر می باشد:

۱)ویژگی های شرکت شامل:

اندازه شرکت،مزیت رقابتی محصول،استفاده از تکنولوژی

۲)ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان شامل:

سن،سطح تحصیلات،توانایی صحبت به زبانهای خارجی

۳)ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان شامل:

تمایل به ریسک،درک هزینه ها،درک مزیت محصول،تعهد

 

گرایش به صادرات
ویژگی های شرکتاندازه شرکت

مزیت رقابتی محصولات

استفاده از تکنولوژی

ویژگیهای عینی تصمیم گیرندگانسن

سطح تحصیلات

توانایی صحبت به زبانهای خارجی

ویژگیهای ذهنی تصمیم گیرندگان

تمایل به ریسک

درک هزینه ها

درک مزیت محصول

تعهد

 

 

شکل شماره (۱-۱)

مدل مفهومی پایان نامه برگرفته از مدل سرا و همکاران(۲۰۱۲)

[۱] Uma Sekaran

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *