پایان نامه سنجش رابطه بین تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت نساجی

اهداف پژوهش

۱-۴-۱هدف اصلی

سنجش رابطه بین تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت نساجی استان گیلان.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

 1. سنجش تاثیر اعتماد به برند بر وفاداری مشتری.
 2. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر اعتماد به برند.
 3. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر وفاداری مشتریان.
 4. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ .
 5. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند
 6. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند .

۱-۵ چهارچوب نظری تحقیق

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان با استفاده از مدل انگوک فن و قنتوس[۱](۲۰۱۳) که برای اولین بار ازدیدگاه روانشناختی نام تجاری به عنوان تداعی در ذهن مصرف کنندگان و به عنوان یک ارزش افزوده از آن نام برده است، را در نظر می‎‎گیریم. در این مدل وفاداری به برند تحت تاثیر اعتماد به برند، تداعی مبتنی بر تجربه و تداعی مبتنی بر شرکت است .

با افزایش روز افزون محیط رقابتی کسب و کار، ایجاد و حفظ مشتری، مهم است. وفاداری مهم است زیرا به طور مثبتی روی فروش، سهم خرید مشتری، و حفظ مشتری اثر می‎‎گذارد. وفاداری افزایش یافته به سود بالاتر منجر می‎‎شود زیرا حفظ مشتری ارزان تر از جذب مشتریان جدید است.(فولرتون[۲] به نقل از خواجوی و همکاران، ۱۳۹۲، ص۳۱)ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم شرکت ها در بازار رقابت خواهد شد. البته این کافی نبوده و شرکت ها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند.(ویو[۳]، ۲۰۱۱، ص۳۵)تداعی ها و همخوانی ها معرف مبنایی برای تصمیمات خرید برای وفاداری به برند هستند و همچنین آفریننده ارزش برای شرکت و مشتریانش می‎‎باشد. .(سید جوادین و شمس، ۱۳۸۶، ص۸۱)تجربه مصرف کننده برای رسیدن به واکنش مثبت نسبت به شرکت که طور عمده از مطالعه محصول شرکت سرچشمه می‎‎گیرد.( انگوک فن و قنتوس، ۲۰۱۳، ص۴۵۷) مدل مفهومی این پژوهش به صورت زیر است و متغیر مستقل آن تداعی مبتنی بر تجربه و متغیر های وابسته آن وفاداری به برند، اعتماد به برند و تداعی مبتنی بر شرکت می‎‎باشد

تداعی برند مبتنی بر تجربه

تداعی برند مبتنی بر شرکت

وفاداری به برند

اعتمادبه برند

شکل۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق(انگوک فن و قنتوس، ۲۰۱۳، ص۴۶۳)

 

 

 

۱-۶ فرضیه های تحقیق

 1. اعتماد به برند بر وفاداری به برند موثر است
 2. تداعی برند مبتنی بر شرکت های بزرگ بر اعتماد به برند موثر است .
 3. تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر وفاداری به برند تاثیر دارد .
 4. تداعی برند شرکتهای بزرگ بر وفاداری به برند از طریق اعتماد بر نام تجاری موثر است.
 5. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر تداعی برند شرکتهای بزرگ موثر است.
 6. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر اعتماد به برند موثر است.
 7. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند موثر است
 8. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر اعتماد به نام تجاری از طریق تداعی برند شرکتهای بزرگ موثر است
 9. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند از طریق تداعی برند شرکتهای بزرگ موثر است.

۱-۷ قلمرو پژوهش

۱-۷-۱ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش سال ۱۳۹۳ به مدت شش ماه است.

 

۱-۷-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شامل مشتریان صنایع نساجی استان گیلان است .

 

۱-۷-۳ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازاریابی می‎‎باشد

 

۱-۸ تعریف نظری متغیر ها

وفاداری به برند: وضعیتی که نشان دهنده میزان احتمال پیوستن یک مشتری به برند تجاری رقیب است، مخصوصاً زمانی که قیمت آن برند و یا ویژگی محصول تغییر کند.

تداعی برند: تداعی برند به عنوان معنای خاص برند برای مشتری تعریف می‎‎شود و همچنین عبارت است از دارائی هایی که به طور ذهنی به برند متصل شده باشد.

[۱] Ngoc phan&ghantous

[۲] Fullerton

[۳] Wu

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *