پایان نامه سرمایه فکری و سرمایه درگردش بربازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی

مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق در شکل (۱-۱) نشان داده شده است.

 

متغیرهای مستقل اصلی

 

 

سرمایه فکریIntellectual Capital

سرمایه در گردشWorking Capital

عملکرد مالیFinancial Performance

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

متغیر

وابسته

 

 

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

۱-۸- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه

۱-۸-۱- جامعۀ آماری

جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

۱-۸-۲- روش نمونه­گیری

به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری قضاوتی (وصفی) که جزء روش­های نمونه­گیری غیر احتمالی  می­باشد، استفاده شده است (رضوانی، ۱۳۹۱، ۱۲۱).

۱-۸-۳- حجم نمونه

به منظور انتخاب نمونه شرکت­هایی که دارای شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه شرکت­ها حذف شدند:

۱) پایان سال مالی آن­ها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.

۲) اطّلاعات کامل شرکت­ها موجود باشد و صورت­های مالی و یادداشت­های توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.

۳) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.

۴) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آن­ها منفی نباشد.

در نهایت تعداد ۷۳ شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.

۱-۹- متغیرهای تحقیق

۱-۹-۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل اصلی در پژوهش حاضر سرمایه فکری و سرمایه در گردش می­باشند و متغیرهای مستقل فرعی سرمایه­ فکری عبارتند از:

 

۱) کارایی سرمایه به کارگرفته شده[۱] (CEE)، ۲) کارایی سرمایه انسانی[۲] (HCE)، ۳) کارایی سرمایه ساختاری[۳] (SCE).

۱-۹-۲- متغیرهای وابسته

متغیر وابسته­ در این تحقیق عملکرد مالی می­باشد که با شاخص­های عملکردی مانند بازده دارایی­ها[۴] (ROA) و بازده حقوق ­صاحبان سهام[۵] (ROE) و حاشیه سود[۶] (PM) سنجیده می­شود.

۱-۱۰- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش

استفاده­کنندگان احتمالی از نتایج پژوهش را می­توان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران و سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه­گذاران، اساتید دانشگاه و به طور اعم تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشجویان و پژوهشگران مسائل مالی و سایر علاقمندان در خصوص موضوع مطروحه نام برد.

۱-۱۱- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات

در این فصل تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات بیان شده و در فصل سوم به تعریف عملیاتی آن­ها پرداخته می­شود.

۱-۱۱-۱- تعریف سرمایه فکری

در منابع مختلف، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه شده است در این قسمت فقط به یکی از این تعاریف اشاره می­شود و تعاریف دیگر در فصل دوم ارائه می­شود.

سرمایه فکری مجموعه­ای از دارایی­های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی­های آن محسوب می­شوند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه­ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شود (مار، ۲۰۰۴).

اکثر تعاریف ارائه شده سرمایه­ فکری را متشکل از سه جزء اصلی یعنی سرمایه­ انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری) بیان می­کنند. مدل مورد استفاده در این پژوهش که مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری می­باشد سرمایه فکری را متشکل از سه جزء یعنی کارایی سرمایه به کارگرفته ­شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در نظر می­گیرد و سرمایه ارتباطی (مشتری) را در نظر نمی­گیرد (پالیک[۷]، ۲۰۰۰).

۱-۱۱-۱-۱- تعریف کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)

این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری دارایی­های فیزیکی و مشهود می­باشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).

[۱]. Capital Employed Efficiency

[۲]. Human Capital Efficiency

[۳]. Structural Capital Efficiency

[۴]. Return on Assets

[۵]. Return on Equity

[۶]. Profit Margin

[۷]. Pulic, 2000

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *