پایان نامه سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی

دانلود پایان نامه

چکیده:

تا کنون آزمایشات معدودی برای تعیین سختی بتن اسفنجی اتوکلاو در کتب و مقالات مربوط به این موضوع گزارش شده است. آزمایشات روی 3 نوع متفاوت از بتن اسفنجی اتوکلاو با استفاده از 6 نمونه از آزمایش در شکل مهندسی متفاوت انجام شده است . 4 مورد از این 6 نمونه آزمایش انتخاب شده دارای نتایج مشابهی به لحاظ KIC بودند و 2 نوع دیگر برای تعیین انرژی ناشی از ترک خوردگی یعنی Gf به کار برده شدند. میزان KFC به نسبت تاب فشردگی مصالح ، افزایش می یابد.   انرژی ناشی از ترک خوردگی در این نوع بتن یک دهم انرژی ناشی از ترک خوردگی در بتن معمولی است . تأثیر میزان بارگذاری روی KFC را می توان به وسیله قانون توان بیان کرد. این نتایج گویای آن است که مکانیک ترک خوردگی کشانی و حفّل ، تقریبی از محاسبه افزایش محل ترک خوردگی در بتن اسفنجی اتوکلاو است.

مقدّمه:

بتن اسفنجی اتوکلاو ، از جمله مصالح ساختمانی سبک وزن با ویژگی های گرمایی قابل توجه می باشد که این روزها کاربرد گسترده ای دارد. استحکام و تغییر شکل فیزیکی این مصالح ساختمانی جدید توسط مؤلفان بسیاری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. رفتار مکانیکی مشخص این بتن را می توان بر اساس ساختار پر منفذ و ویژه آن به شکل نیمه کمی بیان کرد . اغلب نتایج اخیر و به ویژه تأثیر میزان رطوبت روی ویژگی های مصالح در پی برگزاری کنفرانس بین المللی /1/ تألیف شد. کتاب شناسی جامعی در مورد تحقیق روی بتن اسفنجی اتوکلاو علاوه بر این جلد، منتشر شد. ثابت شده است که مکانیک ترک خوردگی ، ابزار قدرتمندی در مهندسی سازه است . رویکردهای متفاوتی برای رفع محدودیت ها در مکانیک ترک خوردگی یکسانی حفّل وجود دارد که در ساختار های بتنی معمولی برده شده است./3/. تا به امروز ، پارامترهای مکانیک ترک خوردگی برای بتن اسفنجی اتوکلاو تعیین و منتشر شده است. می توان این طور فرض کرد که افزایش محل ترک خوردگی در بتن اسفنجی اتوکلاو دارای پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه با تخریب ساختار کامپوزیت در اثر تحمل بار است. بنابر این ، استفاده از مکانیک ترک خوردگی ، روش خوابی برای معادله و بررسی مطالعه و بررسی میزان افزایش محل ترک خوردگی و پخش آن در المان های سازهای و یا در مصالح بنایی ساخته شده از بلوک های بتن اسفنجی اتوکلاو است.از این رو، نتایج حاصل از تحقیقات آزمایشگاهی برای تعیین میزان سختی 3 نوع متفاوت از بتن اسفنجی اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی ارائه خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *