پایان نامه ریسک¬گریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه¬گذاریهای کوتاه مدت

فرض

هشی

پایان­نامه حاضر مشتمل بر فرضیه­های زیر است:

۱- ریسک­گریزی[۱] بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه­گذاریهای کوتاه مدت می شود.

۲- ریسک­گریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه­گذاری بلند مدت می شود.

۳- هرچه افراد گشودگی به تجربه[۲] بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری کوتاه مدت دارند.

۴- هرچه افراد گشودگی به تجربه بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری بلند مدت دارند.

۵- افرادی که هوشیاری و آگاهی[۳] بیشتری دارند تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری کوتاه مدت دارند.

۶- افرادی که هوشیاری و آگاهی بیشتری دارند تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری بلند مدت دارند.

۷- فرا اعتمادی[۴] بیشتر سرمایه­گذار سبب تمایل بیشتر آنها به سرمایه­گذاری کوتاه مدت می شود.

۸- فرا اعتمادی بیشتر سرمایه­گذار سبب تمایل بیشتر آنها به سرمایه­گذاری بلند مدت می شود.

۹- افراد برونگرا[۵] تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری کوتاه مدت دارند.

۱۰- افراد برونگرا تمایل بیشتری برای سرمایه­گذاری بلند مدت دارند.

۱-۴-روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی است.در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت و سوگیری­ها از پیمایش با ابزار پرسش­نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Amos استفاده می شود. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه گذاران بورس و اوراق بهادار­­تهران است و نمونه نیز با استفاده از شیوه نمونه­گیری جامعه نامحدود انتخاب شده است.

۱-۵-مراحل تحقیق

۱-تدوین شرح مفهومی تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، مقالات انگلیسی و سایت­های اینترنتی

۲-تعیین فرضیه­های تحقیق با استفاده از تاریخچه و مرور ادبیات موضوع

۳-طراحی پرسشنامه و تعیین سوالات آن با نظر کارشناسان

۴-جمع­اوری داده­ها و تحلیل آنها با کمک نرم­افزارهای آماری

۵-مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج دیگر تحقیقات

۶-ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

۱-۶-شرح واژه­ها و اصطلاحات به­کار رفته در تحقیق

۱-۶-۱-شخصیت[۶]

به معنای همان تفاوت­های فردی است که موجب ثبات در رفتار شخص می­شود و عبارت است از مجموعه نسبتا پایداری از ویژگی­هایی که بر رفتار فرد اثر می گذارد(رضائیان، ۱۳۸۰ )

۱-۶-۲-مدل پنج عاملی

مدل پنج عاملی(FFM) شخصیت یک نتیجه­گیری تجربی درباره متغیرهای صفات شخصیت می باشد. بر اساس این مدل ، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از نورزگرایی[۷] ( N ) ، برون گرایی[۸] (E ) ، گشودگی[۹] (O) ، همسازی[۱۰] (A) ، و هشیاری و آگاهی[۱۱] (C ) .

۱-۶-۳-سوگیری رفتاری

در مالی رفتاری خرد با موضوعی به نام سوگیری مواجه هستیم. به طور خلاصه سوگیری رفتاری به عنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعریف شده است. همان اشتباهاتی که باعث می­شود ما در تصمیم­گیری­هایمان منطق و عقلانیت مورد نظر دانش مالی استاندارد را رعایت نکنیم( بدری، ۱۳۸۸). محققین تاکنون تعداد زیادی از سوگیری­های رفتاری را شناسایی کرده­اند که از آنها می­توان به فرااعتمادی، رفتار گله­ای و پیشامد­گرایی اشاره کرد.

[۱] -Risk Aversion

[۲] -Openness to Experience

[۳] – Conscientiousness

[۴] – Over confidence

[۵] – Extroversion

[۶]  -Personality

[۷] – Neuroticism

[۸] – Extroversion

[۹]–  Openness to Experience

[۱۰] – Agreeableness

[۱۱] – Conscientiousness

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *