پایان نامه رویکرد فقها به موسیقی و احکام آن در فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه جهت اخذ درجه‌کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع تحقیق

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده …………………………………. 1

مقدمه …………………………………. 2

بیان مساله …………………………….. 4

پیشینه مطالعاتی تحقیق …………………… 5

سوالات تحقیق ……………………………. 7

فرضیه تحقیق ……………………………. 7

هدف تحقیق ……………………………… 7

روش تحقیق ……………………………… 7

فصل اول:کلیات

مبحث اول: شناخت موسیقی و تاریخ پیدایش آن

گفتار اول: تعریف موسیقی از نظر لغوی و اصطلاحی 10

موسیقی چیست؟ و تعریف آن از نظر موسیقی دانان به معنای عام 10

گفتار دوم: پیدایش موسیقی ……………….. 14

گفتار سوم: پیشینه تاریخی موسیقی در اقوام و ملل گوناگون (ایران ، اعراب، یونان)………………………….. 18

مبحث دوم: شناخت واژگان مرتبط

گفتار اول: غنا ………………………… 26

غنا جز کدامین مقوله است کلام است یا صوت؟ ….. 27

گفتار دوم: غنا از منظر فقهای شیعه………… 30

گفتار سوم: طرب و مطرب ………………….. 32

گفتار چهارم: لهو و لعب………………….. 35

گفتار پنجم: لغو ……………………….. 36

گفتا ششم: سماع ………………………… 37

گفتار هفتم: ترجیع ……………………… 38

گفتار هشتم: حداء ………………………. 39

گفتار نهم: قول زور …………………….. 39

فصل دوم: نظریه حرمت موسیقی و غنا و بررسی دلایل آن

مبحث اول: دلایل حرمت غناء و موسیقی

گفتار اول: شناخت غناء از راه عرف…………. 43

گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی ………… 44

گفتار سوم: آیات شریفه قرآن ……………… 45

روایات معصومین(ع)………………………. 49

«قول زور» و «لهو الحدیث» به عنوان مصادیق غناء 51

باطل بودن غناء از نظر عرف ………………. 51

اجماع…………………………………. 52

گفتار چهارم: دلایل حرمت لهو و لعب ………… 54

آیات شریفه قرآن ……………………….. 54

روایات معصومین(ع)………………………. 56

تلازم …………………………………. 57

گفتار پنجم: دلایل حرمت لغو از روایات معصومین(ع) 58

گفتار ششم: دلایل حرمت باطل از روایت معصومین(ع) 59

گفتار هفتم: دلایل حرمت آلات موسیقی…………. 60

روایات مناهی از آلات موسیقی……………… 60

روایاتی که از عذاب شخص نوازنده دلالت دارند .. 61

اجماع…………………………………. 62
فصل سوم: بررسی نظریه حلیت موسیقی و فروعات و احکام آن

مبحث اول: دلایل حلیت موسیقی

گفتار اول: اقوال فقهای پیشین و فقهای معاصر در حلیت موسیقی    67

گفتار دوم: دلایل و مستندات حلیت موسیقی ……. 73

انصراف………………………………… 73

روایاتی که موید صوت زیباست………………. 74

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *