پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بين احساس مهم بودن کارکنان با تعهدسازماني

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي آوليو[۱]

آليو و همکارانش در سال ۲۰۰۴ پژوهشي در خصوص نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي بين رهبري و تعهد سازماني کارکنان ، در يک نمونه ۵۲۰ نفره از پرستاران يک بيمارستان دولتي در اندونزي اجرا کرده اند .آنان در اين پژوهش ، علاوه بر موضوع فوق ، نقش فاصله سازماني (رهبري مستقيم و غير مستقيم ) ميان رهبر و کارکنان و اثر آن بر تعهد سازماني را نيز مورد آزمون قرار دادند . آنان با تاکيد بر نقش مثبت واسطه اي توانمندسازي روان شناختي در نظريه رهبري ، گشتاري و ارتقاي تعهد سازماني در افراد ، توانمندسازي روان شناختي را اين چنين تعريف کرده اند :

توانمندسازي يعني انگيزش ذاتي در قالب يک مجموعه معرفت چهارگانه – شامل توانش ، اثرگذاري ، معناداري و خودمختاري – در راستاي انعکاس جهت فردي نسبت به نقش فرد در کار است .

به عقيده آوليو توانش به معناي احساس دانستن و توان انجام دادن موفقيت آميز ، اثرگذاري به معناي موثر واقع شدن فعاليت يک شخص در پيشبرد اهداف سازماني ، يعني به معناي وزني که افراد براي يک کار در استاندارد خود قائل هستند و نيز خودمختاري به معناي حس استقلال در تصميم گيري است .

[۱] Olio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *