پایان نامه رضایت از زندگی نوجوانان عادی در مقایسه با نوجوانان بی سرپرست

۳-۲-۲ زیر ریخت های اختلال نارسا توجه /فزون کنشی                                                

 در چهارمین راهنمای تشخیص و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا سه زیر ریخت متفاوت برای این اختلال در نظر گرفته شده است که شامل زیر ریخت غلبه با فزون کنشی /تکانشگری و زیرریخت ها ترکیبی است.

۱-۳-۲-۲ عدم توجه :

به نظر می رسد که کودکان نارسا توجه/بیش فعال در ظرفیت توجه شان ، یعنی در به خاطر آوردن اطلاعات در یک دوره ی زمانی کوتاه نقص نداشته باشند . مولفه ی دیگر توجه ، توجه انتخابی است  یعنی توانایی تمرکز بر اطلاعات مناسب به هنگام حواسپرتی و آشفتگی ( ماش و ولف [۱]، ۲۰۰۲ ).

از این رو عدم توجه خصوصا آن نوعی که در(ADHD) دیده می شود یا حواسپرتی و توجه ی حفظ شده ی مختل ظاهر می شود . نقایص توجه در انجام تکلیف یا در موقعیت های تازه و تحریک کننده و به هنگام بالا بودن میزان تقویت تعدیل می گردد . ( ماش و همکاران ، ۲۰۰۲ ).

۲-۳-۲-۲ بیش فعالی                                                                                                        

بیش فعالی در(ADHD)به صورت بیقراری ، نا آرامی  و حرکات بدنی غیر ضروری دیده می شود . با این وجود باید توجه داشت که این علائم ممکن است در یک موقعیت تازه نشان داده نشوند ( ساگ ولدن و سرجنت[۲] ، ۱۹۹۸ ). عقیده بر این است که بیش فعالی مشخصه ی اصلی اختلال باشد به این علت که اولین نشانه ای است که در کودکان (ADHD) سنین مدرسه ظاهر شده و نیز اولین نشانه ای است که با رشد کودک از بین می رود . ( ویلنز ، اسپنسر ، بیدرمن[۳] ، ۲۰۰۲ ). بیش فعالی شدید در مقایسه با بیش فعالی متوسط در موارد شروع اختلال در سنین پایین تر ، میزان هوش پایین ، مشکلات رشدی – عصبی و تاخیر در زبان ، شایع تر است ( تیتر و سمود ، کلیکمن[۴] ۱۹۹۵ )

[۱] Mash & Wolfe

[۲] Sagvolden & Sergeant

[۳] Wilens, Epenser, Biederman

[۴] Teeter & Semud & Clikeman

 متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *