پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی داروهای ضد میکروبی

داروهای ضد میکروبی

تتراسیکلین ها: تغییر رنگ دندان های شیری به صورت زرد –  قهوه ای می شوند و یا در استخوان های دراز جنین رسوب می کنند.

آمینوگلیکوزیدها: باعث ایجاد میزان توکسیک خونی آن ها در جنین می شود. نقایص مادرزادی حاصل از مواجهه دوران بارداری با این داروها هنوز ثابت نشده است.

سولفونامیدها:این داروها به آسانی از جفت عبور می کنند ، میزان آنها در خون جنین کمتر از میزان آن در خون مادر است .بر سر جایگاه های اتصالی بیلی روبین با این ماده رقابت می کنند واگر نزدیک به هنگام زایمان در نوزاد پره ترم مورد استفاده قرار گیرند ، سبب هیپربیلی روبینمی می شوند.در مورد ارتباط سولفونامیدها وآنومالی های مادرزادی حتی زمانی که همراه تری متوپریم(انتاگونیست فولات) مصرف شود ، مطالعه ای وجود ندارد.

کورتون ها: کورتیکواستروئید ها در بارداری به دلیل ایجاد شکاف لب در جوندگان مصرف نمی شوند، درحالیکه هیچگونه شواهدی نشان نداده که آن ها باعث ناهنجاری ساختمانی در انسان شوند.

دیورتیک ها: تیازید نزدیک به زمان زایمان باعث ترومبوسیتوپنی وخون ریزی واختلال الکترولیتی در جنین می شود.

Caکانال بلوکرها: نیفدیپین با از دست دادن حاملگی ونواقص اندامی جنین همراه است .

داروهایی که در حاملگی به طو رایج استفاده می شوند

ضد درد ها

سالیسیلات ها و استامینوفن

اگر چه 2 مطالعه ی مورد شاهدی، وجود ارتباط بین بروزگاستروشزی جنین و مصرف سالیسیلات در سه ماهه­ی اول را نشان داده اند ، محققین ارتباطی بین آنومالی های جنینی ومصرف این داروها نیافته اند.

آسپیرین مهارکننده ی بالقوه پروستاگلاندین است از نظر تئوری تماس پیش از تولد ، ممکن است منجر به      بسته شدن پیش از موعد مجرای شریانی شود.

استامینوفن رابطه ای با افزایش خطر آنومالی ها نداشته است.

NSAIDها جهش زادر نظر گرفته نمی شوند .

ایندومتاسین  باعث به هم فشردگی مجرای شریانی جنین و سپس افزایش فشارخون ریوی در نوزاد می شود و سبب کاهش برون ده ادراری و کاهش حجم مایع آمنیون ،پس از استفاده طولانی مدت می شود.

اگر این دارو بعد از هفته­ی 34 ادامه نیابد ، این آثار برگشت پذیر هستند .

درگزارش های موردی، ارتباط ایندومتاسین باسایر آثار نامطلوب جنین از جمله خون ریزی داخل بطنی ،دیسپلازی بر ونکوپولمونار ،انتروکولیت نکروزان مطرح شده است .

 ضد درد های نارکوتیک

مپریدین – مرفین – کدئین- پرو پوکسی فن

این داروها هیچ یک ارتباطی با آنومالی های مادرزادی در انسان ندارند . همانند تمام نارکوتیک ها ، دریافت طولانی مدت این داروها توسط مادر با سندرم محرومیت در نوزاد همراه می باشد.

 

 ضد دردهای میگرنی

این داروها باعث انقباض عروقی می شوند از لحاظ تئوری ارگوتامین باعث آنومالی جنین می شود، گزارش های متناقصی در مورد جهش زابودن آن وجود دارد.

داروهای قلبی

 اگر چه دیگوکسین به سرعت از جفت عبور می کند، شواهدی از آثار مضر روی جنین وجود ندارد .

دیزوپیرامید،آمیودارون،آدنوزین،برتیلیوم،دیلتیازم،پروکائین آمید ،لیدوکائین و توکائیند ،نیفدیپین و وراپامیل از جفت عبور می کنند وبرای درمان آریتمی های جنین استفاده می شوند بدون این که آثار مضر جنینی ایجاد کنند.

آمیودارون از لحاظ ساختاری شبیه تیروکسین است این دارو به راحتی از جفت عبور  می کند وبه میزان 10 تا 20 درصد میزان سرمی مادر است این دارو با کم کاری تیروئید نوزادی مرتبط است ، استفاده آن دربارداری منع می شود.

عوامل ضد باکتریال

پنی سیلین ها بی خطرترین داروهای ضد باکتری مورد استفاده در حاملگی هستند .

که شامل موادی با طیف گسترده ی فعالیت مانند پیپراسیلین و مزلوسیلین و داروهایی که به صورت مخلوط با مهار کننده های B لاکتاماز،به نام کلاولانیک اسید است سفالوسپورین های خوراکی وغیر خوراکی .

ماکرولیدها باعث ناهنجاری جنینی نمی شوندچون فقط به میزان اندکی به جنین می رسند.

وانکومایسین باعث سمیت گوش و کلیوی می شود، اما در جنین ایمن است .

کلرامفنیکل به آسانی از جفت عبور می کند و سطح خونی قابل توجهی از این دارو در جنین حاصل می شود اما اختلالات مادرزادی ایجاد نمی کند. سندرم کودک خاکستری: غیر متحمل است که دراثر میزان سرم جنینی حاصل از تجویز این دارو به مادر به وجود آید .

نیتروفورانتوئین در زنان مبتلا به کمبود گلوکز6 فسفات دهیدروژناز ، با کم خونی همولیتیک همراه بوده است اما در طی مطالعات ، کم خونی همولیتیک در مادر یا جنین مشاهده نشد. کینولون ها میل ترکیبی زیاد با استخوان دارند ودر حیوانات باعث آتروپاتی برگشت ناپذیرواروزیون غضروف می شود .

داروهای ضد قارچ

کلوتریمازول، میکونازول و نیستاتین و آمفوتریپسین B ،هیچ گونه ناهنجاری مادرزادی گزارش نشده است

Bبلاکرها

پروپرانولول–لابتالول،آتنولول،متوپرولول،نادولول،تیمولول، استفاده از آن ها آثار مضر کمی در سه ماهه دوم وسوم دارند . ولی ارتباطی با ناهنجاری های ساختاری  جنین یا ناهنجاری های فیزیولوژیک دائمی جنین ندارند.

داروهای  ضد تهوع  (ویتامین 6B- پی پرازین ها- فنوتیازین ها- اوندانسترون)

داروهای ضد صرع جدید(اتوسوکسامید- فلبامات – گاباپنتین- -تیاگابین و ویگاباترین )

داروهای ضد فشار خون(متیل دوپا-هیدرالازین – کلونیدین)

دیورتیک ها(کلروتیازید- هیدروکلروتیازید-استازولامید)خطری برای جنین ندارد.

7-4-1- هورمون تراپی جهت باردار شدن

از آگونیست های هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GNRH) برای درمان ناباروری ونیز سایر حالتهای ژنیکولوژیک استفاده شده است، اطلاعات اندکی در مورد استفاده از این داروها در طی دوران حاملگی در دست هستند .

در سال 1993 با بررسی پنچ زن که در طی سه ماهه اول در معرض اگونیست های GNRHقرار گرفته بودند سه مورد حاملگی ترم بدون عارضه ودو مورد سقط جنین را گزارش کردند.(17)

5-1- انواع نقایص

نقایص لوله عصبی

پیش ساز سیستم عصبی ،صفحه عصبی اکتودرم جنینی است که در روز 18 بارداری تشکیل می شود . لوله عصبی از روز 22 بارداری شروع به شکل گرفتن می نماید .اکثرناهنجاری های  مغز دراثر طیف مختلفی از آسیب های ایجاد شده در دوران آسیب پذیری بارداری، بوجود می آیند.عوامل آشکارسازعبارت از ناهنجاری های کروموزومی – ژنتیکی ومتابولیک، عفونت ها (توکسوپلاسموز – سرخچه – سیتومگالوویروس ، هرپس) وتماس با اشعه ، داروهای خاص وبیمار یهای مادردر طول حاملگی

این ناهنجاری دومین دسته شایع ناهنجاریهای مادرزادی است. نقایص لوله عصبی در حدود 6/1 در 1000 تولد زنده در امریکا اتفاق می افتد .

آنا نسفالی= یک نقیصه کشنده با فقدان مغز و جمجمه در قسمت فوقانی سر و چشم ها مشخص می شود.

سفالوسل = فتق مننژ وبافت مغزی از طریق نقصی در جمجمه است که این نقص در خط وسط اکسی پیتال است هیدورسفالی و میکرو سفالی همراه با آن شایع هستند.

اسپینا بیفید ا= نقص در بسته شدن انتهای لوله ی عصبی در پایان هفته چهارم بارداری، یک دهانه در ستون مهره که یک کیسه مننژی از طریق آن به خارج کشیده   می شود.

مننگومیلوسل =کیسه شامل عناصر عصبی

مننگوسل = کانال نخاعی ومننژ های کیستیک در پشت بیمار مشهود است ولی نخاع موجود در ضایعه به لحاظ آناتومیک وعملکرد طبیعی است .

خطر عود نقایص جمجمه ای یا نخاعی لوله عصبی در حاملگی های بعدی 10 درصد است ممکن است به دنبال تولد یک نوزاد آنانسفال در خانواده ،کودک دوم دچار مننگومیلوسل  لومبوساکرال باشد. توارث نقایص لوله ی عصبی،چندژنی است .

ناهنجاری های مادرزادی مغز

ماکروکرانیا = افزایش ضخامت جمجمه – بیمار یهای متابولیسم استخوان یا هیپرتروفی مغز استخون ناشی از آنمی همولیتیک .

هیدروسفالی= بزرگی سیستم بطنی است . کودکان مبتلا به هیدروسفالی مادرزادی اغلب دچار نقایص بسته شدن لوله عصبی نیز هستند.

مگالنسفالی = بزرگی مغز به دنبال اختلال جنینی همراه با تکثیر غیر طبیعی بافت مغز یا تجمع مواد متابولیک          غیر طبیعی .

میکرو سفالی یک اختلال اتوزومی مغلوب است که با هیپوپلازی شدید ناحیه فرونتال مغز وجمجمه مشخص می شود.(18)

مکانیسم شایع مادرزادی ارتوپدی در کودکان

ناهنجاری  جهش زایی قبل از هفته­ی 12 بارداری

انقباض نوار آمنیو تیک   قطع اندام

عفونت آبله مرغان جنین اثر زخم/آتروفی عضو

فشار بر روی پا  دیسپلازی نموی مفصل ران(DDH)

فشار روی گردن← تورتیکولی

متابولیسم یا رشد غیر طبیعی سلولی  دیس پلازی اسکلتی

دیس پلازی تکاملی مفصل ران ( DDH)

به دو گروه اصلی تقسیم می شود ،تیپیکال ،که سیستم عصبی طبیعی است و جهش زایی، که یک اختلال عصبی عضلانی زمینه ای با کمپلکس سندرمی وجود دارد.

علت: عوامل فیزیولوژیک شامل سابقه ی خانوادگی مثبت – شلی منتشر لیگامان ها – استروژن و سایر هورمون های مادری – جنس مونث-

عوامل مکانیکی  زایمان اول- نمایش بریچ والیگو هیدرآمنیوس – وضعیت بدن بعد ازتولد، تشخیص آن با انجام آزمون های با رلوو ارتولانی ،مشاهده ی تعداد چین های پوستی ران مقابل ، نامساوی ومحدودیت حرکت مفصل ران به خارج

 ناهنجاری های انگشت

پلی داکتیلیانگشتان اضافی که دارای دونوع ساده و کمپلکس است . منگوله های پوستی (Skintags) و بقایای انگشتی در نزدیکی مفصل متاکارپوفارنژیال انگشت کوچک یا شست دیده می شوند که استخوان قابل لمس در نزدیک قاعده خود ویا حرکت ارادی ندارند وبه سادگی قابل برداشتن است .

سین داکتیلی دارای 2 الگوی ساده و پیچیده است .(18)

 

نا هنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری تناسلی

ناهنجاری دستگاه ادراری در 3تا 4 درصد شیرخواران اتفاق می افتد . عدم تشکیل دو طرفه ی کلیه نتیجه­ی نارسایی نمویا تخریب جوانه ی حالب است . عدم تشکیل کلیه جزئی از سندرم پاتر است. عدم تشکیل یک طرفه کلیه در شیرخواران مادران دیابتی در سیاه پوستان شایع تر است .

هیپوسپادیازیس

در 1 مورد از هر 500 نوزاد رخ می دهد، که در آن سوراخ پیشابراه در سطح شکمی فوقانی به موقعیت طبیعی اش قراردارد.این ناهنجاری درنتیجه شکست چین های پیشابراهی دریکی شدن کامل بایکدیگر درناودان پیشابراهی است . هیپوسپادیازیس شدید به همراه بیضه های نزول نکرده ، نوعی ازابهام تناسلی است . ممکن است           هیپوسپادیازیس به تنهایی وجود داشته باشد .

بیضه های نزول نکرده= در نوزادان سرموعد شایع تر از کودکان بزرگتر است 4/3 درصد  ، درصد آن در نوزادان پیش از موعد بیشتر است، 17 درصد. در 30  درصد موارد دو طرفه است.

سابقه­ی مصرف دارو(استروئید) توسط مادر و سابقه ی خانوادگی در ارزیابی این کودکان اهمیت دارد .(18)

دستگاه قلبی عروقی

بیماری قلبی در کودکان ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی است . شرح حال قبل از تولد ممکن است شواهد مربوط به عفونت مادر در اوایل حاملگی یا مراحل بعدی حاملگی ( که موجب میوکاردیت یا عدم کارآیی میوکارد در نوزادان می گردد)را نشان دهد ، شرح حال مصرف مواد در مادر از نظر دارو ، مواد مخدر، الکل یا سیگار کشیدن بیش از حد، ممکن است به یافته های قلبی وسایر یافته های سیستمیک مربوط باشد .

وزن زمان تولد شاخصی از سلامتی جنین ومادراست نوزادان   مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ، رشد مختل دارند و وزن بیش از قد و دور سر، تحت تأثیر قرار می گیرد.(11)

6-1- تشخیص

تشخیص پیش از زایمان یا علم شناسایی ناهنجاری های ساختمانی یا عملکردی جنین در حال تکامل است. پزشکان با این اطلاعات امیدوارند که حیات جنین و شدت بیماری های مادرزادی جنینی را با ارائه درمان های مختلف و در حال گسترش ویا زایمان مطلوب برای برخی وختم بارداری برای برخی دیگر، تغییر دهند. روش­های مختلفی برای تشخیص بیماری جنین استفاده می شود .

تصویر برداری سونوگرافیک جنین ، اختلالات رشد جنین(بااندازه گیری بیومتریک قطر بین دوآهیانه،طول استخوان ران یا دورسر یا دور شکم) یا ناهنجاری های جنین را مشخص نماید. سونوگرافی اختلالات جفتی ( جداشدن جفت ،جفت سر راهی ) و ناهنجاری های جنینی زیر را تشخیص دهد.

هیدروسفالی ،نقایص لوله عصبی،عدم تشکیل دئودنوم،فتق دیافراگماتیک ، عدم تشکیل کلیه،انسداد خروجی مثانه ، بیماری قلبی- مادرزادی ،اختلالات اندام،توموراستخوان خاجی- دنبالچه ای ،کیست گردنی، امفالوسل ،گاستروشزی و هیدروپس

کشیدن مایع آمنیوتیک از طریق دیواره­­ی شکم در دوران بارداری برای اهداف تشخیصی برای تعیین زمان زایمان یا تعیین زمان تزریق خون، به طور فراوانی انجام می شود.هم  چنین برای بررسی های ژنتیکی،بین هفته­ی 15ام و16ام حاملگی انجام می شود که نتایج طی حدود2-1 هفته قابل دسترسی است . شایعترین اندیکاسیون آن ،سن بالای مادر است.

مایع آمنیوتیک از نظر اسید های آمینه،آنزیم ها،هورمون ها و تولیدات غیر طبیعی متابولیک بررسی می شود و سلول های آن کشت داده می شوند تا بررسی سلول شناسی کامل برای کشف قبل از تولد، اختلالات کروموزومی و ژن DNAیا تجزیه آنزیمی برای کشف اختلالات متابولیک هنگام تولد ،انجام شود.

بررسی مایع آمنیوتیک به تشخیص نقایص لوله ی عصبی ( افزایش  – فیتو پروتئین ) سندرم آدرنوژنیتال ( افزایش 17 –کتواستروئید ها و پرگنانتریول )و عملکرد غیر طبیعی  تیروئید هم کمک کند. سلول های جنینی گردش کننده در خون مادر و DNA جنین در پلاسمای مادر منابع غیرتهاجمی بالقوه ای برای تشخیص قبل ازتولد هستند.

نمونه گیری خون بند ناف از طریق پوست ، برای تشخیص اختلالات خونی جنین، از اختلالات ژنتیکی، عفونت ها و اسیدوز جنینی استفاده می شود.

بهترین شاخص های شیمیایی قابل دسترس برای تعیین بلوغ جنین ،با تعیین کراتینین ولسیتین مایع آمنیوتیک که به ترتیب نشان دهنده ی بلوغ کلیه ها و ریه های جنین است، به دست می آید.(19)

7-1-درمان و پیشگیری از بیماری های جنین

جدول 5-1 پیشگیری و درمان اختلالات مادرزادی

اختلالات مادرزدای پیشگیری و درمان
نقایص لوله عصبی فولات،ویتامینها(پیشگیری) ، جراحی
فتق دیافراگمی جراحی (تصحیح یا درمان با پلاک)
یوروپاتی انسدادی در کمتر از 24 هفته و بیشتر از 32 هفته، شانت از مثانه به مایع آمنیون
توده های گردنی جنین تأمین یک راه هوایی
تالاسمی پیوند سلول های بنیادی جنینی
آنمی با هیدروپس انتقال سلول های خونی قرمز فشرده از طریق ورید نافی
فنیل کتونوری مادر محدودیت فنیل آلانین
دیابت شیرین مادر کنترل دقیق توسط انسولین در طی حاملگی ،حین زایمان
کمبود اکسیژن اکسیژن رسانی به مادر ،تغییر  وضعیت
افزایش مقدار مایع آمینوتیک کاهش آمنیون،ایندومتاسین در صورت لزوم
کاهش مقدار مایع آمنیو تیک تزریق مایع آمینو تیک به داخل رحم
لوپوس آنتی کواگولانت تجویز آسپیرین ، پردنیزولون به مادر

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *