تز و پایان نامه مقالات

پایان نامه رایگان روانشناسی-شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی در رضایت مندی زناشویی در بین مردان و زنان پاکستانی

دانلود پایان نامه

شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی در رضایت مندی زناشویی در بین مردان و زنان پاکستانی

مطالعه، تفاوت های بین شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی را در مردان و زنان پاکستانی بررسی کرده است. مطالعه شامل 204 شرکت کننده متأهل بود ( 118 زن و 91 مرد )

پرسشنامه ها شامل :‌پرسشنامه ارتباط و پرسشنامه هوش هیجانی (1998، اسکات و همکاران ) بود. رضایت مندی از روابط زناشویی بوسیله معیار رضایت مندی زناشویی اندازه گیری شد. در مطالعه اخیر، تمام تئوریها بجز یکی از آنها مورد حمایت قرار گرفت.

این مطالعه از این موضوع حمایت کرد که شیوه دلبستگی محکم ( مطمئن ) دارای هوش هیجانی بالاتری است و افراد با هوش هیجانی بیشتر دارای رضایت مندی زناشویی به مراتب بیشتری هستند. همچنین در این مطالعه مشخص شد که شیوه های دلبستگی همراه با مدل مثبتی از خود ( مطمئن و آزاد ) در ابعاد هوش هیجانی نسبت به شیوه های دلبستگی با مدل منفی از خود ( گرفتار و ترسناک )، نمرات بالاتری می‌گیرد. در مورد رضایت مندی زناشویی تفاوتی بین نحوه های دلبستگی با مدل مثبت از خود              ( مطمئن و آزاد ( رها ) ) و مدل منفی از خود (گرفتار و ترسناک ) وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

ارتباط بین رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانی

این مطالعه تلاش کرده که ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی را بررسی نماید. در سالهای گذشته، به نظر می رسد ازدواج دستخوش تغییرات زیادی شد. و به سمت یک روابط برابرنگر حرکت کرده است. چنین به نظر می رسد که صمیمیت و حل تضادها نقش مهمی‌در حفظ رضایت مندی زناشویی ایفاء می‌نمایند.

همچنین مهارتهای درگیر در حل تضاد و صمیمیت، یک سازه بزرگتر بنام هوش هیجانی را تشکیل می‌دهند.

مایر، سالووی و کاروسو (1998) مدل چهار شاخه ای از توانایی ها را برای هوش هیجانی توصیف نمودند. این مدل، هوش هیجانی را به صورت توانایی حساس بودن در باره هیجانات خود و دیگران، کنترل و تنظیم هیجانات، توانایی بیان مؤثر هیجانات و در نهایت، توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی ذخیره شده برای مواجه شدن با موقعیت‌های گوناگون، توصیف می‌نماید.

برای تعیین سطوح هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی، از پرسشنامه گزارش فردی اسکات( SRI ) و پرسشنامه بازنگری شده رضایت مندی زناشویی ( MSI –R ) برای گروهی از زوجین که بیش از یکسال از ازدواج آنها می‌گذشت ( 61 نفر ) استفاده شد.

MANCOVA و ANCOVA برای ارزیابی ارتباط بین هوش هیجانی و زیر مجموعه های گوناگون رضایت مندی زناشویی در زوجین بکار رفت.

نتایج نشان داد ارتباط قابل توجهی بین هوش هیجانی و جنبه‌های گوناگون رضایت‌مندی زناشویی وجود دارد مشخص شد که سطح هوش هیجانی در مردان دارای اثرات قابل توجه بر ارتباطات عاطفی و حل مشکلات در زوجین می‌باشد. همچنین این مسأله بر سطح رضایت مندی جنسی زنان و توانایی غلبه بر سابقه خانوادگی مشکلات، اثر می‌گذارد.

مشخص شد که هوش هیجانی در زنان با کاهش سطح خشونت در مردان و توانایی بیشتر رسیدگی به سابقه خانوادگی مشکلات و نقش یابی همراه است. مشخص شد که در بیشتر شرایط، سطح هوش هیجانی مردان مسئول رضایت مندی زناشویی زوجین می‌باشد.

نتایج بیشتر نشان می‌دهد که هر چه فاصله بین سطوح هوش هیجانی زوجین بیشتر باشد میزان عدم رضایت مندی زناشویی در آنها بیشتر است. برای تحقیقات آینده، ممکن است انجام یک مطالعه طولی با طبیعت مشابه با استفاده از نمونه های بیشتر سودمند باشد. معیارهای سنجش که وابسته به گزارشات فردی نباشد ممکن است نتایج دیگری داشته باشند. در نهایت، مطالعات آینده با استفاده از نمونه هایی با فرهنگهای مختلف ممکن است در ارزیابی توانایی تعمیم یافته ها به تمام جوامع افریقای جنوبی سودمند باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوش هیجانی و کیفیت روابط بین زوجین

به منظور ارزیابی اینکه آیا هوش هیجانی ( EI ) با کیفیت روابط که بوسیله افراد گزارش می‌شود ارتباط دارد یا خیر، تست توانایی هوش هیجانی و سنجش کیفیت روابط در 86 زوج هتروسکسوال در یک مرکز دانشگاهی انجام گرفت. نتایج نشان داد که زنان دارای هوش هیجانی به مراتب بیشتری از شرکای مرد خود بوده و نمرات ET به زوجین بی ارتباط است.

یک آنالیز 2*2 از واریانس ( برای نتایج مثبت و منفی به شکل مجزا انجام شد ) برای بررسی اینکه چگونه میزان کیفیت روابط در چهار نوع مختلف از زوجین، ( زن با  هوش هیجانی بالا مرد با هوش هیجانی بالا، زن با هوش هیجانی پایین / مرد با هوش هیجانی پایین، و مانند آن) با یکدیگر متفاوت است، انجام شد. همانطور که پیش بینی می‌شد، زوجین با هوش هیجانی پایین در هر دو فرد دارای پایین ترین نمرات در عمق روابط، حمایت و کیفیت مثبت روابط بودند و در عین حال بالاترین نمرات را در کیفیت منفی و متضاد روابط داشتند. بر خلاف فرضیه ما، زوجین با هوش هیجانی بالا در هر دو فرد، دارای نمرات بالاتری از نتایج مثبت و نمرات پایین تری از نتایج منفی نسبت به زوجین دارای هوش هیجانی بالا در یک فرد، نبودند.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92