تز و پایان نامه مقالات

پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی4-1 سوالهای تحقیق

دانلود پایان نامه

4-1 سوالهای تحقیق

1) وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کار و تحصیلات چگونه است ؟

2) سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

3) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

5) سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

6) سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

7) سرانه زیر بنا برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

8) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

9) آیا فضاهای باز و بسته از نظر نور و رنگ مطابق با استانداردهای مطلوب آموزشی است ؟

10) آیا موقعیت مکانی مدارس ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق با استانداردها است؟

11) آیا ساختمانهای مدارس ابتدایی روستایی قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای جدید آموزشی را دارد ؟

12) آیا در مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی وجود دارد ؟

13) وضعیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است ؟

14)کارایی داخلی (برون داد) مدارس ابتدایی  مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

 

5-1  هدف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی در مقطع ابتدایی روستاهای فریدون شهر که شامل مسائل اداری، آموزشی و مالی می باشد و مقایسه آن با استانداردهای مطلوب، می باشد.

6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

امکانات تحصیلی

تعریف نظری

کلیه منابع اعم از( آموزشی، کمک آموزشی) که رسیدن به هدف را تسهیل می نماید                      (گله داری، 1375).

تعریف عملیاتی

مجموعه امکاناتی که بر اساس محورهای مندرج در پرسشنامه ای که پیوست تحقیق می باشند، بدست می آید.

مشکلات تحصیلی

مجموعه مشکلاتی که بر اساس محورهای مندرج در پر سشنامه ای که پیوست تحقیق می باشند، بدست می آید.

 

 

 

 

مدارس ابتدایی

تعریف نظری

کلیه مدارس دولتی که توسط وزارت آموزش و پرورش کشور به عنوان مدارس ابتدایی شناخته شده است و از بودجه دولتی استفاده می کند اطلاق می شود(گله داری، 1375 ).

تعریف عملیاتی 

کلیه مدارس ابتدایی واقع در مناطق روستایی فریدون شهرکه در سال تحصیلی 87-1386 مشغول فعالیت های آموزشی می باشند.

مناطق روستایی

تعریف نظری

مناطقی که در آن نسبت بالایی از ساکنان برای معیشت به بهره وری از فضای مراتع یا فعالیت های کشاورزی می پردازند و به عبارت دیگر مستقیماً با زمین به منظور زراعت و فعالیت های جنگلی سرو کار داشته باشند (فشارکی، 1373).

تعریف عملیاتی 

روستاهایی که در منطقه شهرستان فریدون شهر واقع شده اند و از نظر تقسیمات کشوری به عنوان روستا شناخته می شوند.

 

 

 

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92