تز و پایان نامه مقالات

پایان نامه رایگان روانشناسی تاریخچه بهداشت روانی در ایران

دانلود پایان نامه

  • مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران

اگرچه از تاریخچه بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ، سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و از زمانهای قدیم محلهائی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است . اکثر تصور ها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد که حتی در قرن 6و7 مدارس پزشکی در ایران وجود داشته و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدارس استفاده می شده . تجاوز و تاخت وتاز اعراب در قرن 7 به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثارموجود از بین برود . از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان مخصوص ترتیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافرینی که از این کشورها به اروپا می رفتند یا جهت سیاحت به این کشورها آمده و برمی گشتند شواهدی در دسترس است که درمان بیماران در بیمارستانها به نحو ممکن البته با روش آن زمان انجام می گرفت .در این بیمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزیک ، کشاورزی وجود داشته و از عطریات ، دارو های مقوی و اشتها آور گیاهی جهت درمان استفاده می شده . مطابق رسم یونان این بیمارستانها با مدارس پزشکی وابستگی نزدیک داشته و این وسایل برای فقرا و متحولین یکسان بوده و بیشتر بیماران را ، بیماران مانیاک رپرسیو تشکیل می داده است . ریشه اعتقادات مذهبی مسلمانان بنا به گفته پیغمبر که «خداوند بیماران را دوست دارد » و « بیماران به وسیله خداوند انتخاب می شوند که حقیقت را بگویند » بیماران افراد مقدسی به شمار آمده و مورد لطف و احترام قرارمی گرفتند و این روش تاًثیر زیادی در بهبود آنان داشت . حمایت از زیردستان ، قبول کودکان بی سرپرست ، کمک به افراد بی بضاعت و بیماران روانی در مکتب اسلام یک تکلیف شرعی و از صفات زاتی ایرانیان بوده و هست شعر سعدی که:

بنی آدم اعضای یکدیگرند                         که در آفرینش ز یک گوهرند

و حتی وجود موقوفات زیاد همگی نشان دهنده شواهدی از نیکوکاری و نوع پروری مردم آن زمان بوده است .

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز              مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

در دوران اسلام پزشکان و نویسندگان مهم آن زمان مانند زکریای رازی و ابوعلی سینا را می توان نام برد که نوشته های آنان غیر از عربی به زبان یونانی ، لاتین و زبانهای دیگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمین قرار گرفته و با استقبال آنان روبه رو شده است .

محمد زکریای رازی در شهر ری به دنیا آمد و پس از آموختن فلسفه ف نجوم و شیعی برای فراگرفتن طب به بغداد رفت که در آن زمان مرکز بزرگی برای آموختن علم طبیعی ، شیعی و پزشکی بوده است . پس از تکمیل دانش پزشکی رازی به ری بازگشت و به درمان بیماران پرداخت و حتی بیمارستانی شبیه به بیمارستان بغداد در شهر ری برپا کرد و به تدریس و آموزشپزشکی پرداخت . رازی به علت نامعلومی به بغداد برگشت و ریاست بیمارستان بغداد را عهده دار شد . بنظر می رسد که رفتن او به بغداد یکی به علت دعوت خلفای آن زمان از عراق و دیگری عدم توجه به مردم به کارهای او در ایران بوده است . رازی صرف نظر از پزشک بودن شیمیدان و کیمیاگری بر جسته بود. کشف الکل از تقطیر مواد نشاسته ای و اسید سولفوریک از بزرگترین کشفیات اوست و او به کیمیاگری نیز معروف  است . از تالیفات مهم رازی دو کتاب معروف مربوط به طب نبام الحاوی و کتاب منصوری و رسالتی درباره امراض باطن و کتابی درباره حرکات نفسانی ، اوهام ، حرکات عشق و طب روحانی را می توان نام برد .

ابو علی سینا نیز مانند زکریای رازی برای بیماران روانی که آنها را مریض دماغی نیز می گفتند دسترات دارویی تجویز می کرد . ابو علی سینابرای درمان بیماران روانی عقیده به تلقین داشت و به عقیده اکثر مورخان بخیر و پیوند اعصاب را برای اولین بار عرضه کرده است . از تالیفات او می توان به کتاب قانون که معروفیت جهانی دارد اشاره کرد . این کتاب باعث شد پزشکی اعراب شهرت جهانی بیابد و تا چندین قرن مرجع پزشکان شرق و غرب باشد . این کتاب در قرن 12میلادی به لاتین ترجمه و پانزده بار تجدید چاپ شد و در مراکز پزشکی اروپا تدریس می شد . طب امروزی ادامه طب ابو علی سینا است . در این کتاب فصولی برای بیماریهای روانی وجود دارد که تا چند قرن در کتب اروپایی چنین چیزی به چشم نمی خورده است .

کتاب دیگر او به نام «شفا » که مربوط به فلسفه است و تا سال 1300تدریس طب فلسفه با هم توام بوده است در مورد مزاجها ابوعلی سینا به چهار نوع ملانکولی اشاره کرده و آنها را جزء ابعاد سرشتی در سایکو پاتولوژی بیماریهای روانی دانسته است .

در سال 1267شمسی دارالشفایی در یزد به فرمان خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان در باغی مشجر و بزرگ بنا شد . این بیمارستان دارای بخشهای مخصوص برای بیماران روانی ، حوضخانه ، مجالس المجانین بوده است . تا سال 1293به علت جنگهای داخلی و هجوم قبایل بیگانه پیشرفت بهداشت روانی انجام نگرفت و در این سال در بیمارستان سینای فعلی که عمومی است محل کوچکی در زیرزمین و دالان بیمارستان به بیماران روانی اختصاص می یافت که فقط تکافوی پذیرش عده قلیلی از بیمارستان روانی ثروتمند را داشت . در سال 1297نگهداری و سرپرستی بیماران روانی و جلوگیری از حوادث ناگوار به شهربانی واگذار شد و باغی در اکبر آباد تهران به صورت «دارالمجانین » یا اولین بیمارستان روانی در تهران ایجاد شد . امور پرستاری و اداری این بیمارستان را یک افسرویک پاسبان انجام می دادند واز پزشک ، پرستار ودارو خبری نبود در سال 1300 در زمان صدارت سید ضیاالدین طباطبایی مدیریت واداره دارالمجانین از شهربانی به شهرداری منتقل شد ودر سال 1310 اولین متخصص اعصاب وروان در بیمارستان مشغول به کار گردید . پس از انتقال مدیریت دارالمجانین به شهرداری تیمارستانی در امین آباد شهرری جهت بیماران روانی اختصاص یافت وبیماران تیمارستانی خیابان سینا به امین آباد شهرری انتقال داده شدند . به پاس تحقیقات دانشمند معروف محمد زکریای رازی که در شهرری می زیستندو در آنجا نیز فوت کرده است  نام تیمارستان به نام « رازی » نام گذاری گردید . چون نظر این بود که مردم آنجا را به چشم یک بیمارستان نگاه کرده ومسائل درمانی مطرح شود واز طرفی بیماران بستری احساس سرافکندگی وحقارت نکنند کم کم نام تیمارستان به بیمارستان مبدل وفعلا به نام مرکز روانپزشکی رازی انجام وظیفه می کند .

در سال 1319 سازمان جدید دانشکده پزشکی توسط پروفسور ابرین تاسیس وبا ایجاد کرسی بیماریهای روانی وتدریس بیماریهای روانی در دانشکده پزشکی تهران ، تدریس روان شناسی در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات به مورد اجرا گذاشته شد .

در سال 1325 بیمارستان روز به در خیابان سی متری جهت بیماران نسبتا آرام روانی اختصاص یافت ودر سال 1339 بینارستان روز به با وسایل مدرنتر در ساختمان جدید شروع به کار کرد . این بیمارستان از طرف دانشکده پزشکی تهران اداره می شود .

در سال 1336 بهنامه های روان شناسی وبهداشت روانی از رادیوی ایران آغاز شد ودر سال 1338 ادارهبهداشت روانی در ادراره کل بهداشت ووزارت بهداری تشکیل شد .

در سال 1343 اولین مرکز بهداشت روانی تهران از طرف ادارهبهداشت روانی وزارت بهداری در خیابان هدایت تاسیس شد وبیماران را به طور سرپایی پذیرا گردید .

در سال 1350 اداره بهداشت روانی به اداره کل تبدیل شد وپس از گذشت دوسال به علت اختلاف رسید وزرای بهداری وقت یعنی در سال 52مجددا ادارهکل بهداشت روانی به صورت اداره ای تحت نظارت ادارهکل خدمات بهداشتی وی‍‍‍‍‍ژه در امد واینجانب سمت کارشناس ارشد بهداشت روانی ووزارت بهداری وقت را به عهده گرفتم با توجه به رسید بهداشتی معاون

بهداشتی وزارت بهداری ومدیر اداره کل خدمات بهداشتی ویژه اولین دوره باز آموزی پزشکان تهران وشهرستانها در تابستان سال 1354 در مرکز بهداشت روانی تهران ومرکز روانپزشکی رازی بمدت یک ماه انجام گرفت واینجانب سرپرستی طرح واجرای این برنامه آموزشی را به عهده داشتم . اجرا ی این برنامه بقدری مفید بود که پزشکان آموزش دیده توانستند با راهنمایی اداره بهداشت روانی تهران در درمانگاههای عمومی شهرستانها بیماران روانی را تشخیص ودرمان واز اعزام آنها به تهران جلو گیری بعمل آورند . چون این امر نتایج بسیار مفید داشت لذا در سال 1355 مجددا برای پزشکان عمومی ، متخصصین رشته های مختلف ، لیسانسه های مامایی وسرپرستاران بیمارستانهای وابسته به بهداری تهران دو دوره باز آموزی یک ماهه روانپزشکی توسط اداره بهداشت روانی بهداری استان تهران ترتیب داده شد . در اواخر سال 55پس از ازعام دو وزارت بهداری ورفاه اجتماعی تمام مراکز وابسته وبیمارستانهای روانی به انجمن توانبخشی وابسته به وزارت بهداری منتقل شد . از همان سال مرکز جامع روانپزشکی منطقه ای در نقاط مختلف تهران تاسیس شد . بعضی از مراکز فقط بیماران را به طور سرپایی می پذیرفتند وبعضی دارای تخت های بیمارستانی هستند .

در اردیبهشت سال 1358 پساز انحلال سازمان توانبخشی فعالیت بهداشتی ودرمانی این سازمان به سازمانهای بهداری منطقه ای تهران وفعالیت آمرزشی آن انیستیتو روان پزشکی تهران واگذار شد که این  انیستیتو فعلا جز دانشکدهعلوم پزشکی ایران فعالیت آموزشی ،پژوهشی ومطرح وبرنامه ریزی و مشورتی در باره مسایل روانی کشور را به عهده دارد  .

در شهرستانها نیز از جمله مشهد در سال 1300 ، تبریز در سال 1312 ، اصفهان در سال 1317 وبیمارستان سلامی شیراز 1332 وبعدا در سایراستانها تدریجا مراکز جامع روانپزشکی تاسیس ومشغول به کار شدند . ازتاریخ تصویب وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تمام سازمانهای بهداشتی ، درمانی وآموزشی به آن وزارت خانه منتقل شد ومجددا دفتری به نام دفتر بهداشت روانی در آن وزارت خانه شروع به فعالیت بهداشتی ، درمانی وآموزشی وطرح وبرنامه ریزی کرد .

برای اولین بار طرح ارغام خدمات بهداشت روانی در خدمات اولیه بهداشتی در شبکه بهداشت ودرمان شهر رضا شروع شد وچون موفقیت این طرح مورد تاکیید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت لذا  بهداشت روانی به عنوان اصل نهم خدمات اولیه بهداشتی در کشور اعلام واجرای طرح کشوری بهداشت روانی در استانهای دیگر کشور آغاز شد .

برحسب این طرح توسط بهورزان آموزش دیده در خانه بهداشت واقع در روستا بیماریا بی انجام می گیرد وبیمار به مراکز بهداشتی ودرمان روستایی در مراکز بخش معرض می شود . در این مرکز پرونده شرح حال روانپزشکی برای بیمار تهیه وپر می وبیمار به پزشک مرکز معرض می گردد. در صورتیکه بیمار  بیماری ساده ای داشته باشد دستورات لازم بهداشتی ودرمانی به او داده می شود و درصورتیکه بیمار مبتلا به بیماریهای روانی یا عصبی شدید باشد به کلنیک روانپزشکی واقع در پلی کلنیک شهرستانها معرض می شود .این کلانیک دارای یک روانپزشکی ویک روانشناس است که پس از معاینه کامل دستورات سر پایی به بیمار می دهند و درصورتیکه بیمار احتیاج به بستری شدن داشته باشد به بخش های روانپزشکی مرکز استان معرض می شود وتمام اقدامات انجام شده به اطلاع مراکز قبلی داده می شود . با اجرای این طرح خدمات بهداشت روانی از حالت تمرکز در بیمارستانهای روانی خارج شده و در سطح کشود کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود وبه نام خدمات بهداشت روانی اجتماعی گفته می شود . طبق گزارش دفتر بهداشت روانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی در حال حاضر 200 مرکز روانپزشکی در ایران فعالیت دارن . تعداد پزشکان ایران حدود24000 نفر می با شد که از بین آنان فقط 385 نفر روانپزشک هستند وبا توجه به کل جمعیت ایران برای هر یک میلیون نفر 5تا6روانپزشک داریم وبه همین علت 85 در صد بیماران روانی به پزشکان غیر روانپزشک مراجعه می کنند . در حدود بیست بیمارستان عمومی دارای بخش روانپزشکی هستند . تعداد تخت های بیمارستانی در کشور 89000می باشد که تعداد 5850 از آنها به بیماران روانی اختصاص یافته است . بخش های اورژانس روانپزشکی جا نیافتاده و مراکز توان بخشی جوابگوی احتیاجات بیماران نیستند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

92