پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی تاثیر امكانات آموزشي و فضاي آموزشي بر افت تحصیلی دانش آموزان

روشها و تکنیک ها

 

  • مقدمه
  • تعریف جامعه و نمونه
  • تعریف جامعه آماری و نمونه آماری
  • ابزار اندازه گیری
  • روش جمع آوری داده ها
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 

مقدمه:

یکی از محاسن این فصل که در آن مرحله به مرحله روش انجام تحقیق توصیف می گردد همان ایجاد امکان به منظور تکرار یا ادامه تحقیق در همان زمینه یا زمینه دیگر برای محقق دیگر است تا بتواند با رعایت مفاد مندرج در این فصل از تحقیق تحقیقی مشابه انجام دهدو از مقایسه و بررسی یافته ها در تحقیق اطلاعات مفیدی کسب کند.

در این فصل با توجه به موارد مطروحه روش انجام تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و درباره روش تحقیق – جامعه آماری – نمونه روش نمونه گیری – روش جمع آوری اطلاعات بحث خواهد شد و هر کدام از موارد مذکور تحت عنوان خاصی مطرح شده و بحث و توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف جامعه:

جامعه عبارت است از گروهی از افراد ،اشیا با حوادث که حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک داشته باشند یا بعبارتی دیگر جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم(دلاور ، علي، 1370).

تعریف جامعه آماری :

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل معلمان مونث در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 90-89 که تعداد آنها 100 نفر می باشد.

تعریف نمونه :

نمونه به زیر جامعه ای گفته می شود که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است.

یا بعبارت دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ،حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده بعنوان نماینده آن جامعه (دلاور، علی، 1370)

 

 

 

 

 

 

تعریف نمونه آماری :

با توجه به اهمیت نمونه به ویژه در تحقیقات علوم انسانی نمونه ای که برای این پژوهش در نظر گرفته شده است در مورد جامع معلمان با استفاده از فرمول گوکران 40 معلم بعنوان نمونه انتخاب شدند.

فرمول کوکران : با توجه به اینکه مقادیر p و q قبل از برآورد حجم نمونه مجهول بود بنابراین   p=50% و q=50 % در نظر گرفته شد مقادیر متغیر های دیگر فرمول حجم نمونه کوکران عبارتند از :

توزیع نرمال یا احتمال خطا=                        درصد خطاپذیری نتایج =

عدم وجود صفت در نمونه   q=                     احتمال وجود صفت در نمونه  p=

حجم نمونه آماری N=

N=

 

ابزار اندازه گیری :

در این تحقیق جهت بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه ناحیه 2 اردبیل از پرسش نامه ای که توسط پژوهشگر آقای سید ناصر آمیغی اردبیل در سال 1379 در مقطع كارشناسي ارشد برای بررسی علل افت تحصیلی در شهرستان نمین تنظیم شده بود استفاده شد و این پرسش نامه در میان معلمان اجرا شد.

 

 

روش تحقيق:

تحقيق حاضر با توجه به موضوع و اهداف به روش >>علي و همبستگي<< انجام گرفت در ارتباط با مزايايي اين روش دلاور بيان ميدارد >> مزيت عمده آن اين است كه به محقق اجازه مي دهد تغيير هاي زيادي را اندازه گيري كند و همزمان همبستگي دروني آنها را محاسبه نمايد . روش همبستگي به محقق اجازه مي دهد كه احتمال ارتباط چند متغير را با يك الگوي رفتاري مشخص مورد پژوهش قرار دهد . امتياز ديگر روش همبستگي در اين است كه مي تواند درباره درجه  همبستگي بين متغير هاي مطالعه اطلاعات لازم را فراهم سازد… روش همبستگي براي دو هدف عمده به كار مي رود: 1-كشف همبستگي بين متغير ها. 2- پيش بيني يك متغير از روي يك يا چند متغير ديگر<<

تحقيق حاضر نيز با توجه به اين كه درصدد دستيابي متغير ها و عواملي مي باشد كه در افت تحصيلي موثرند و باعث بروز افت تحصيل مي شوند از روش علّي و همچنين چگونگي ارتباط اين عوامل با افت تحصيلي را در نظر دارد بسنجد  بدان جهت روش بكار رفته در اين پژوهش از نوع علّي و روش همبستگي مي باشد.

      روش جمع آوری داده ها :

از مراحل با اهمیت هر پژوهش شیوه جمع آوری اطلاعات است که به آن قدرت می بخشد برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیقی نوع خاصی از ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشد.

در تحقیق حاضر ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است پرسش نامه ای می باشد که توسط پژوهشگر سید ناصر آمیغی اردبیل طراحی شده است و در زمستان سال 1379 در شهرستان نمین که دارای قبولی از 5./0می باشد در میان معلمان به اجرا درآمده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصيلي از ديدگاه معلمان و راههاي مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *