پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

جدول شماره ي 1: متغيرسن با ميزان تحصيلات

          سن به سال

تحصيلات

29-20 39-30 49-40 60-50 جمع
خواندن و نوشتن 2 2 3 2 9
ابتدايي 12 6 4 3 25
سيكل 10 7 3 2 22
ديپلم و بالاتر 3 1 0 0 4
27 16 10 7 60

 

 

 

 

فرض H0 غيرقابل قبول است.

فرض H1 قابل قبول است.

d.F=(K-1)(L-1) (درجه ي آزادي)

d.F=(4-1)(4-1)

d.F= 9 = X2 (9 , %5) = 16/92

X2 = 118/36 > X2t = 16/92

با استفاده از روش X2 (كي دو) فرض H1 قابل قبول است و فرضيه ي مطرح شده در خصوص متغير سطح تحصيلات و سن با 5% خطا مورد تأييد واقع مي شود، يعني با 95% اطمينان اظهار مي شود كه سن و تحصيلات در امر طلاق مؤثّر است.

ادامه ي عمليات جدول متغيرهاي به دست آمده

ni-nith mith ni
037/1 20/4 05/2 05/4 2
60/7 56/85 25/9- 25/11 2
80/4 61/47 9/6- 9/9 3
02/0 04/0 2/0+ 8/1 2
4/38 16/92 6/9+ 4/2 12
605 36/0 6/0- 6/6 6
55/0 24/3 8/1- 8/5 4
55/3 76/3 94/1+ 06/1 3
16/48 25/72 5/8+ 5/1 10
05/2 41/8 9/2+ 1/4 7
1/0 36/0 6/0- 6/3 3
26/3 96/1 4/1+ 6/0 2
62/3 80/3 95/1+ 05/1 3
24/1 61/3 9/1- 9/2 1
5/2 25/6 5/2- 5/2 0
4/0 16/0 4/0 4/0 0
36/118   0 60 60

 

جدول شماره ي 2 متغير سن همسر با ميزان تحصيلات

سن همسر

تحصيلات همسر

29-20 39-30 49-40 60-50 جمع
ابتدايي 9 4 5 1 19
سيكل 10 6 4 3 23
ديپلم 6 3 1 1 11
دانشگاهي 3 2 2 0 7
  28 15 12 5 60

 

d.F=(4-1)(4-1) (درجه ي آزادي)

d.F=(3)(3)

d.F=9=X2(9,%5)=16/92

X2C=18/8 > X2t = 16/92 محاسبه شده

با استفاده از روش كي دو (X2) فرض H1 قابل قبول است و فرضيه ي مطرح شده در خصوص متغير سن همسر با ميزان تحصيلات همسر با 95% اطمينان اظهار مي گردد كه سن همسر با ميزان تحصيلات همسر در امر طلاق مؤثر مي باشد.

جدول شماره 3 دو متغير محل تولّد و تعداد فرزندان

               فرزند

محل تولد

بدون فرزند 1 فرزند 2 يا 3 فرزند 5 – 3 فرزند جمع
شهر 5 12 8 4 29
روستا 1 0 3 5 9
مركز استان 4 14 4 0 22
  10 26 15 9 60

 

با استفاده از روش كي دو (X2) فرض H1 قابل قبول است و فرضيه ي مطرح شده در خصوص متغير محل تولّد و تعداد فرزندان با 95% اطمينان اظهار مي شود كه محل تولّد و تعداد فرزندان در امر طلاق مؤثّر است.

d.F=(K-1)(5-1) (درجه ي آزادي)

d.F=(2)(3)

X2(6,%5)=12/59

X2C=132/4 > X2t = 12/59 محاسبه شده

جدول شماره 4- دو متغير ميزان درآمد و وضعيت مسكن

       وضعيت مسكن

درآمد به تومان

استيجاري شخصي رهن و اجاره منزل پدرومادر يكي از دو زوجين جمع
40 هزار تومان 9 2 7 5 23
60-40 هزار 7 2 6 4 19
80-60 هزار 3 3 1 0 7
80 هزار به بالا 5 4 1 1 11
  24 11 15 10 60

 

d.F=(3)(3) (درجه ي آزادي)

d.F=(9)

X2(9,%5)=38/72

X2C= 38/72 محاسبه شده

X2C=38/7 > X2t = 16/92

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *