پایان نامه رابطه ی آموزش هنرهای تجسمی و افزایش درک ثبات شکل کودکان حساب نارسا

تعارف عملیاتی

حساب نارسا:

حساب نارسائی ناتوانی عمیق در درک و فراگیری مفاهیم ریاضی و محاسبه است که با
بد کارکردی سیستم مغزی در ارتباط است و از آزمون پیشرفت ریاضی ایرانی کی مت برای تشخیص این اختلال استفاده می شود و بر مبنای این آزمون مهارتهای ریاضی و محاسبه این گروه از کودکان به طور قابل ملاحظه ای پائین تر از آن است که با توجه به سن زمانی، هوش سنجیده شده و آموزش متناسب با سن انتظار می رود (لرنر ، ۱۹۹۶،به نقل از استکی ، ۱۳۸۶).

درک ثبات شکل: [۱]

عبارت است از توانائی کودک در درک نهائی محرکات بینائی بدون اینکه لازم باشد به تمام جزئیات توجه کند مثلاً این مهارت در هنگام مطالعه به او کمک می کند تا بدون دیدن کلمه آنرا بخواند و از دیدگاهی دیگر درک ثبات شکل توانائی تشخیص و درک هر شکل، صرف نظر از اندازه، وضعیت ، جنس یا رنگ آن است و از خرده آزمون درک ثبات شکل آزمون پیشرفته ادراک بینائی فراستیگ برای سنجش آن استفاده می شود ( فرهبد، ۱۳۸۴، سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۴، کیس اسمیت، ۲۰۰۱).

تشخیص تصویر (شکل) از زمینه[۲]:

عبارتست از توانائی کودک در توجه به ویژگی های بارز شکل در عین آگاهی از رابطه شکل با زمینه آن که برای سنجش آن از خرده آزمون تشخیص شکل از زمینه آزمون پیشرفته ادراک بینائی فراستیگ استفاده می کنند ( فراستیگ ، ۱۹۹۰،تبریزی و همکاران، ۱۳۷۵، فرهبد، ۱۳۸۴ ).

درک روابط فضائی [۳]:

توانائی تشخیص حالت اشیاء و اشکال  در ارتباط با یکدیگر و نیز ارتباط با یکدیگر و ارتباط با فرد مشاهده کننده که این مهارت کودک را در زمینه تشخیص توالی حروف و اعداد در یک کلمه یا توالی کلمات در جمله یاری می کند و از خرده آزمون ادراک روابط فضائی آزمون پیشرفته ادراک بینائی فراستیگ برای سنجش آن استفاده می کنند ( سیف نراقی و نادری ۱۳۸۴ ، تبریزی و همکاران، ۱۳۷۵ )

هماهنگی چشم و دست:[۴]

از جمله مهارتهای پردازش اطلاعات بینائی است که به آن مهارت بینائی حرکتی نیز گفته شده و در واقع بین پردازش – اطلاعات بینائی و حرکات دست و انگشتان ارتباط برقرار می کند و برای سنجش آن از خرده آزمون هماهنگی چشم و دست آزمون ادراک بینائی فراستیگ استفاده می شود ( اسمیت، ۲۰۰۱، فرهبد، ۱۳۸۴ تبریزی و همکاران، ۱۳۷۵ ).

[۱] Form Constancy

[۲] Figure – ground Discrimination

[۳] Spatial Relation

 

[۴] Eye – hand Coordination

متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *