پایان نامه رابطه تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت

پایان نامه رابطه تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت

پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق

۵-۸-۱) پیشنهادات کاربردی

  1. همچنین به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد با ثبابت کردن نسبی شاخص سهام و با ایجاد اطمینان برای سپرده گذاری در این بخش سپرده های مردمی را در این بخش از بازار سرمایه جذب کنند.
  2. به مدیریت بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد که در راستای جذب سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش مطابق با یافته های تحقیق نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت را به گونه ای تعیین کنند که باعث افزایش بیش از پیش سرمایه گذاری در این بخش گردد.
  3. به سپرده گذاران نیز توصیه می شود که با توجه به افق زمانی مورد نظر خود نوع سپرده گذاری کوتاه و یا بلند مدت خود را با توجه به شاخص سهام و یا نرخ ارز آزاد تعیین کرده و در راستای حداکثر کردن منافع خود به تحلیل این شاخص ها نیز بپردازند. تا از نوسانات آتی آن متضرر نشوند.

۵-۸-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای ذیل برای پژوهش های آتی ارائه می­گردد:

  1. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی نرخ ارز و سپرده گذاری در بانکهای خصوصی را با سایر شاخص های بی ثبات مانند شاخص مسکن و دیگر شاخص های اقتصادی مقایسه کرده و نتایج را با تحقیق حاظر مقایسه نمایند.
  2. مطالعه حاظر را می توان در زمینه های ارتباط بین نرخ ارز و اطلاعات حسابداری، بازار بورس اوراق بهادار تهران در زمینه قیمت گذاری ریسک نرخ ارز و بررسی میزان نوسان پذیری از نرخ ارز در بین صنایع مختلف وسعت بخشید.
  3. به دلیل اهمیت عوامل موثر بر سطح سپرده های بانکی پیشنهاد می­گردد در تحقیقات دیگر، سایر متغیر های کلان اقتصادی را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و نتایج حاصل را با این تحقیق و تحیقات مشابه مقایسه کنند.
  4. تعیین سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت که از معیارهای رفتار سپرده گذاران در بانک های خصوصی در این پژوهش بود، با استفاده از معیاری دیگر به تبیین عوامل رفتاری سپرده گذاران (مانند سپرده های ارزی و خرید سکه بهادار)پرداخته شود و نتایج با یافته های حاصل از این تحقیق مقایسه گردد.
  5. بررسی عوامل موثر بر سطح سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت در دیگر بانک های کشور و مقایسه تطبیقی آنها با بانک های خصوصی.
  6. انجام تحقیقات مشابه به صورت مقایسه ای برای بانک های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  7. بررسی تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری(که در این تحقیق شاخص سود آوری مورد بررسی قرار گرفته است.)، پیشنهاد می شود شاخص های دیگر مالی مانند نقدینگی یا ساختار دارایی مورد بررسی قرار گیرد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *