دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

۳-۵-۴- پرسشنامه ی دست برتری چاپمن و چاپمن

برای سنجش دست برتری از مقیاس دست برتری چاپمن و چاپمن[۱] (۱۹۸۷) استفاده می شود . این ابزار، پرسشنامه ای ۱۳ ماده ای از افراد خواسته می شود تا مشخص کنند که فعالیت های نوشتن، رسم کردن (نقاشی)، پرتاب کردن، چکش زدن، مسواک زدن، پاک کردن با پاک کن، استفاده از قیچی، کبریت زدن (گرفتن چوب کبریت)، تکان دادن شیشه جوهر، استفاده از قاشق، استفاده از پیچ گوشتی، باز و بسته کردن درب بطری و استفاده از چاقو را با کدام دست انجام می دهند. آزمودنی ها پاسخ خود به هر سؤال را با سه گزینه دست راست (نمره ۱)، هر دو دست (نمره ۲) و دست چپ (نمره ۳) مشخص می کنند. بنابراین نمرات آنها بین ۱۳ (کاملاً راست دست) تا ۳۹ (کاملاً چپ دست) در نوسان بود که آزمودنی های دارای نمره ۱۳ تا ۱۷ به عنوان راست دست و آزمودنی های  دارای نمره ۱۸ تا ۳۹ به عنوان غیرراست دست طبقه بندی شدند. چاپمن و چاپمن (۱۹۸۷) همسانی درونی این پرسشنامه را ۹۶% و اعتبار بازآزمایی آن را ۹۷% و همبستگی آن با ارزیابی رفتاری دست برتری را ۸۳% گزارش کرده اند.

 

۳-۶- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها:

برای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، پس از انتخاب تصادفی گروه نمونه با هماهنگی معاونت محترم دانشگاه، در موقعیت مناسب آموزشی و بعد از اتمام کلاس درس در دانشگاه،  آزمون در مورد دانشجویان انجام شد ؛ ضمن تشکر از گروه نمونه ، پس از آشنایی و معرفی مختصر ، هدف از اجرای پرسشنامه ها توضیح داده شد؛ لذا اجرای پرسشنامه ها به صورت گروهی و به ترتیب مشخص که ابتدا پسشنامه سبک های شناختی سپس پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی و در نهایت پرسشنامه دست برتری تکمیل گردید و در مورد هریک از پرسشنامه ها توضیحاتی در مورد نحوه علامت زدن گزینه ها ارائه شد و در هر کلاس تقریباً به تعداد هر فرد چپ دست از افراد راست دست آزمون بعمل آمد.

[۱]-‍‍‍Chapman &Chapman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان