پایان نامه دوره نگهداری موجودی کالا و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس

۲ متغیر مستقل

متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴). متغیر های مستقل در این تحقیق شاخص های مدریت سرمایه در گردش می باشد که عبارتنداز:

سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می گردد.

 

AR [1]: دوره وصول مطالبات که از طریق رابطه۱-۳ محاسبه می شود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند. طبق نظر لانگ و همکاران(Long & et al, 1993) معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکتها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند . به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش می گردد چرا که به مشتریان این اجازه را می دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند .در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیریت اعتبارات می تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد.

(۱-۳)

(۱-۴)

:[۲] INV دوره نگهداری موجودی کالا که از طریق رابطه۱-۴ محاسبه می شود نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله شرکت نگهداری می شود. سطح بهینه ای از موجودی کالا تاثیر مستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت چرا که منابع سرمایه در گردش را برای سرمایه گذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد کرد و هدف آن کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد در حالی که نیازهای مشتریان به بهترین نحو پاسخ داده می شود ( Lazaridis, I, Tryfondis, D. 2006)

(۱-۵)

:[۳] AP دوره پرداخت بدهی جاری نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند، می باشدواز طریق رابطه۱-۵ محاسبه می گردد .سیاست های اتخاذ شده در قبال عرضه کنندگان نیز بر روی سودآوری سازمان تاثیر خواهد گذاشت (Lazaridis, I, Tryfondis, D.2006)

چرخه نقدینگی[۴] (CCC) مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه در گردش به حساب می آید که در برگیرنده دوره وصول مطالبات، دوره نگه داری موجودی کالا و دوره پرداخت بدهی جاری می باشد که به صورت مختصر توضیح داده می شوند.

چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در فرآیند تولید و زمانی که وجوه نقد ازطریق فروش محصول نهایی به شرکت باز می گردد را شامل می شود. این شاخص از طریق رابطه۱-۶  محاسبه می گردد .لازم  به ذکر است که شاخص چرخه نقدینگی اگر چه در این مقاله به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است ولی می تواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن( Johnson & Soenen, 2003)نیز در بررسی شاخص های شرکت های موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیارعملکرد در نظر گرفته اند.

(۱-۶)

(۱-۷)

چرخه عملیاتی (OC): عبارت است حاصل جمع دوره وصول مطالبات (AR) و دوره نگهداری موجودی کالا(INV):

۱-۷-۳ متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:

اندازه شرکت[۵](FSize): مطالعات قبلی نشان داده اند که اندازه شرکت تاثیر مثبت در سودآوری شرکت دارد)چان، ۱۹۹۳ پوست و ویلسون، ۱۹۹۶؛ سو، (۲۰۰۱ . به دلیل اینکه شرکتهای بزرگ دارای امتیازات بالاتر اعتباری هستند با پایین نگه داشتن پول نقد براحتی میتوانند سرمایه از بازار سهام دریافت نمایند، هرچند که شرکتهای بزرگ از رشد فرصتها بهره مندند که این  منجر به عملکرد مثبت شود. در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی دارایی در پایان سال مالی شرکت است.

اهرم مالی[۶](LEVRG): بر اساس تئوری سلسله مراتب[۷] یک شرکت زمانیکه  با کمبود وجه مواجه می شود تمایل به افزایش سرمایه در داخل قبل از صدور سهام جدید و یا قرض گرفتن پول از خارج دارد)مایرز، ۱۹۸۴). ازاین رو این شرکت سرمایه خود را -اگر وجود داشته باشد- برای مصرف داخلی یا پرداخت بدهیها نگه می دارد.بدهی بیشتر به معنی این است که سرمایه کمتری برای عملیات در داخل در دسترس است که این ریسک را افزایش می دهد.انتظار می رود نسبت بدهی به ارزش بازار منفی شود. این امر ممکن است موجب ظرفیت برای جمع آوری پول و افزایش سودآوری شود. از رابطه زیر بدست می آید:

(۱-۸)

[۱] Days in Accounts Receivable period

[۲] Days of Inventory

[۳] Days in Accounts Payable period

[۴] Cash Conversion Cycle

[۵] Firm Size

[۶] Financial Leverage

[۷] pecking order theory

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *