پایان نامه در مورد غیر بزهکار

KARAFAR

مبانی نظری خشونت جسمی و جنسی، انواع خشونت، مزاحمت های خیابانی، خشونت علیه زنان

مبانی نظری خشونت جسمی و جنسی، انواع خشونت، مزاحمت های خیابانی، خشونت علیه زنان

مبانی نظری خشونت جسمی و جنسی، انواع خشونت، مزاحمت های خیابانی، خشونت علیه زنان

فرمت فایل : docx

حجم : 64

صفحات : 44

گروه : plan پلان

توضیحات محصول :

مبانی نظری خشونت علیه زنان، انواع خشونت، مزاحمت های خیابانی، خشونت جسمی و جنسی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان

 مفهوم و انواع خشونت

در این مبحث دو واژه خشونت و انواع آن و علل خشونت از حیث مفهومی و لغوی مورد تحلیل و تعریف و بررسی قرار می گیرد.

– مفهوم خشونت

خشونت از نظر لغوی به معنای غضب ، درشتی ، تندی کردن و ضد نرمی و لطافت تعریف شده است ، در واقع خشونت معنای متقن و مشخصی ندارد. از نظر برخی خشونت هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و به منظور آسیب به فرد دیگری انجام می شود. برخی نیز معتقدند خشونت از انواع رفتارهای بسیار تند و آسیب زا و واکنشهای منفی چون بی تفاوتی و کم توجهی را دربر دارد. اما برخی تعاریف از خشونت تنها بر جنبه فیزیکی آن تاکید کرده. ( هر فعل یا رفتار تهدید آمیزی را که با قصد ایراد صدمه فیزیکی یا ایجاد ترس از ایراد صدمه صورت گیرد و عملا منتهی به ایراد صدمه و آسیب شود یا احتمال ایراد صدمه و آسیب را در پی داشته باشد در زمره رفتارهای خشونت آمیز محسوب می کنند). در مقابل فمینیست ها به ارائه تفسیر موسعی از خشونت دست زده اند و معتقدند هر رفتاری که قربانی را بر خلاف میلش وادار به انجام کاری کند یا مانع از انجام کار مورد علاقه وی یا موجب ترس زن شود در زمره رفتارهای خشونت آمیز قرار می گیرد .[1]

…………………

– انواع خشونت

در اکثر جوامع امروزی زنان در معرض خشونت مردان قرار دارند، زنان نه تنها قربانی خشونت مردان هستند بلکه ترس از رویارویی با این خشونت بر سراسر زندگی آنها به شدت سایه افکنده است. خشونت از هر نوعی که باشد نمادش سلطه جویی است که از ارزش و احساس و انسانیت قربانی می کاهد.[2]……..

……………….

– خشونت جسمی، جنسی، روانی

……………

– خشونت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی

خشونت خانوادگی: خشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموماٌ میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی و یا  قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند ، در واقع خشونت میان اعضای خانواده  یا اعضای یک خانوار را خشونت خانگی می نامند .[3]

………………..

– عوامل خشونت علیه زنان

…………..

– عوامل جسمی روانی

……….

– عوامل اجتماعی اقتصادی

……………

– عوامل فرهنگی ، خانوادگی و سنتی

………………

– عوامل قانونی

……………..

– گستره خشونت علیه زنان

…………..

– خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان در خانواده متداولترین شکل خشونت علیه زنان است که غالباًٌ توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر، پدر و برادر به وقوع می پیوندد. خشونت خانگی را می توان اینگونه تعریف نمود: اداره و کنترل خانواده از سوی سرپرست خانواده اعم از زن یا مرد با شیوه اعمال زور و رفتارهای مشابهی که از نظر جسمی، جنسی و روانی خشونت آمیز و زور مدارانه تلقی می شوند.[4]

و بنابر تعریفی دیگر خشونت خانوادگی، مجموعه رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حملات بدنی، روانی ، جنسی یا اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ نسبت به شخصی است که با او در ارتباط نزدیک باشد.[5]

……………

– خشونت خانوادگی اقارب نسبی

……………..

– خشونت خانوادگی همسر

………….

– خشونت اجتماعی

…………..

– خشونت جسمی

…………..

– خشونت جنسی

…………..

– مزاحمت های خیابانی

…………..

تبعات مزاحمت های خیابانی:

……………

– خشونت در محیط کار

……………

– تبعیض جنسیتی در محیط کار

یکی از تبعیض های ناروا به جامعه زنان شاغل برقراری شیوه تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است.[6]و زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه، کمتر از مردان فرصت دارند و کار آنها به اندازه کار مردان ارزش گذاری نمی شود و اینکه زنان مشوقی برای ورود به بازار کار ندارند و از آنجایی که زنان به لحاظ باروری و شیردهی مجبورند مدتی از کار دور شوند، هر چند این امتیازات در محیط کاری برای حمایت از زنان تدارک دیده شده ولی در اغلب موارد پست های کلیدی به لحاظ وضعیت خاص زنان به آنها سپرده نمی شود، و یا پست سازمانی آنها حفظ نمی گردد.

از آنجایی که بنا به فرهنگ ایرانی، مردان نان آور خانه هستند و هم چنین از نظرحقوقی که پرداخت نفقه بر عهده مرد است، بنابراین در انتخاب میان مرد و زن جویای کار، مردان ترجیح داده می شوند و زنان در صورتی می توانند بر مردان پیشی گیرند که تحصیلات بالاتری داشته باشند، از طرف دیگر، استخدام زنان، برای کارفرمایان تبعاتی در پی دارد که آنها را وادار می کند تا بیشتر به استخدام مردان تمایل نشان دهند، مثل عدم تمایل زنان به انجام مأموریت های کاری و ساعت کاری در شب به دلیل مسائل خانوادگی است.[7]

……………

مزاحمتهای جنسی در محیط کار :

………….

 

منابع ومآخذ:

1-کتب:

1. قرآن کریم.

2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال 1380.

3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال 1386.

4. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1381.

5. حجتی اشرفی، غلامرضا،مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، کتابخانه گنج دانش، بی تا.

……………….

…………….

……………..

 

 


[1].jones,Stephen;understandinq violent crime,clarehdon press ,Buckingham,2000,p.3.

 

[2]. عارفی، مرضیه، بررسی توصیفی خشونت علیه زنان در ارومیه ، مطالعات زنان، سال اول، شماره 2، سال 1382، ص3.

[3] . مولاوردی، شهیندخت، کالبد شناسی خشونت علیه زنان، نشر حقوق دان، چاپ نخست 1385، ص 95.

[4]. مجله علمی پزشکی قانونی کشور، شماره19، سال ششم، ص 68.

[5]. مانی، مهوش، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (بررسی ویژگی های روان شناختی مرتکبین خشونت خانوادگی )، دانشگاه الزهرا، سال1381، ص 18.

[6].خانی، دکتر فضیله، جنسیت و توسعه، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول زمستان 1385، ص93.

[7].همان منبع، ص113.

قیمت محصول : 27000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی

پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی

پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی

فرمت فایل : doc

حجم : 243

صفحات : 116

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی

مقدمه

زندگی عصر صنعتی بطور سنتی بر پیشرفت فن آوری، بهره وری و رشد تاکید داشته است و انسان بطور ضمنی و یا آشکارا به همراه زمین و سرمایه بعنوان یکی از عوامل تولید مطرح شده است. از آن جا که بین رویه های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارد، لذا حیات مجدد بخشیدن به کارکنان از طریق ارتقا کیفیت زندگی کاری ایشان کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می شود(محب علی،1373: 54- 39).

توجهی که امروز به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائل هستند. کارکنان درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتری داشته باشند و مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ بشمار نیایند. هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته و در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان خواهند داد(دولان و شولر،1376: 355).

مفهوم کیفیت زندگی کاری در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد شان و منزلت کارکنان را افزایش دهد، تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روحی کارکنان را افزایش دهد. در بعضی سازمانها، برنامه های کیفیت زندگی کاری قصد دارند،اعتماد، درگیری و توانایی حل مسئله کارکنان را افزایش دهند و در نتیجه رضایت و اثربخشی سازمانی را افزایش دهند(نامبی[1]،2003: 148).

نامبی به نقل از گری و استارک[2](2003)می گوید: اگر کارکنان احساس عدم پیشرفت در کارشان کنند، احتمال وفادار ماندن آنها به سازمان کم می شود و احتمال دارد به خرابکاری، غیبت و تجاوز به حقوق دیگران اقدام نمایند و یا ممکن است از خستگی یا فشارهای کار رنج ببرند که بطور زیان آوری هم کیفیت زندگی کاری و هم بهره وری را تحت تاثیر قرار دهند(نامبی،2003: 148).

 • با توجه به مولفه فرصت رشد مدیران و مسولان رده های بالاتر بیش از پیش تلاش در جهت نهایت استفاده از رشد و توانایی های بالقوه افراد را کرده و از تجربیات و مهارتهای آنان بهره مند شده و همچنین امنیت شغلی برای کلیه کارکنان(مخصوصاً مدیران) ایجاد نمایند.
 • با توجه به مسائل روانی که بارزترین آنها امنیت شغلی است، باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی سازمان خواهد شد، چون مدیران با تامین امنیت شغلی، نیروی خود را به جای هدر رفتن دراثر فشارهای روانی و جابه جایی های مداوم درراه انجام وظیفه به کار خواهند بست.

 

فرضیه چهارم(قانونگرایی در سازمان)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که:

 • فراهم کردن زمینه آزادی بیان بدون ترس و اقامه شکایت و دارا بودن آرامش نسبی در محیط کار یکی از اقداماتی است که ایجاد آن، منجر به بهبود عملکرد افراد از جمله مدیران خواهد شد.

 

فرضیه پنجم(وابستگی اجتماعی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که:

 • جهت بهتر نمودن ارتباطات سازمانی، اقدامات لازم به عمل آمده تا ضمن تبادل اندیشه بین مدیر گروه ها با سایر اساتید گروه و رئیس دانشکده و دانشگاه، در راستای بهبود فعالیتهای سازمان گامهای موثرتری برداشته شود.
 • با توجه به این که مدیر گروه ها حق دستوردهی و امر و نهی به اساتید گروه را ندارند و به نحوی همتراز محسوب می شوند پیشنهاد می گردد اختیارات بیشتری به مدیر گروه ها داده شود تا ضمن احترام گذاردن به آنها در آنها حس مسئولیت پذیری تقویت گردد.

 

فرضیه ششم(فضای کلی زندگی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششم پیشنهاد می شود که:

 • ·       عوامل موثر بر افزایش فضای کلی زندگی بررسی و تقویت شود و عوامل برون سازمانی که بر بهبود عملکرد مدیر گروه ها تاثیر دارد شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.
 • برگزاری برنامه های تفریحی و سرگرم کننده برای مدیران و سایر کارکنان و اساتید و خانواده هایشان  و دادن اوقات فراغت لازم برای انجام سایر مسئولیتهای خانوادگی.

 

فرضیه هفتم(انسجام اجتماعی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه هفتم پیشنهاد می شود که:

 • امکانات لازم جهت کار دراختیار مدیر گروه ها قرار گرفته و از حمایت سایر همکاران خود مخصوصاً اساتید گروه برخوردار شوند.

 

فرضیه هشتم(توسعه قابلیتهای انسانی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه هشتم پیشنهاد می شود که:

 • بهتر است روسای دانشگاه امکان دسترسی به اطلاعات، زمینه طراحی و برنامه ریزی و اختیار تصمیم گیری درحوزه عملیاتی مربوط را برای مدیر گروه ها فراهم کرده تا آنها بتوانند قابلیتهای خود را بیشتر توسعه دهند.
 • سیستم ارزیابی عملکرد و دادن بازخورد به مدیر گروه ها ضعیف است، لذا پیشنهاد می گردد نظام ارزیابی عملکرد مدیر گروه ها تقویت شده و مدیر گروه ها را بطور مرتب در جریان عملکردشان قرار داد.

 

پیشنهاداتی پژوهشی

پژوهشگر امیدوار است انجام این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری بتواند انگیزه و محرکی برای انجام پژوهشهای بعدی در زمینه کیفیت زندگی کاری گردد. لذا پیشنهاد می گردد پژوهشهای زیر توسط پژوهشگران علاقمند انجام شود:

 • با توجه به اهمیت تک تک مولفه های کیفیت زندگی کاری و نیاز شناخت هر کدام از آنها به طور مجزا پیشنهاد می گردد، بررسی رابطه و تاثیر هر یک از این مولفه ها با سایر مفاهیم و مقوله های سازمانی مانند: بهره وری، کارایی، اثربخشی و نظایر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
 • در این پژوهش و اکثر پژوهشهای انجام شده قبلی، نظریه والتون در زمینه کیفیت زندگی کاری مورد استفاده قرار گرفته است. لذا برای بررسی سایر مولفه های کیفیت زندگی کاری که در نظریه والتون لحاظ نشده است توصیه می شود سایر نظریات نیز مورد پژوهش وبررسی قرار گیرند تا تاثیر سایر مولفه های کیفیت زندگی کاری  نیز مشخص شود.
 • با توجه به این که الگوی کیفیت زندگی کاری سازمانها از فرهنگ سازمانی آنها طبعیت می کند لذا انجام پژوهشهایی در خصوص ارتباط بین انواع فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری توصیه می شود.
 • در کلیه پژوهشهایی که تاکنون انجام گرفته ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران از خارج انجام شده است، لذا پیشنهاد می شود پژوهشی با دید خود ارزیابی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف اجرای این نوع ارزیابی نیز مشخص شود.
 • در اکثر پژوهشهای انجام گرفته برای ارزیابی عملکرد تنها یک روش ارزیابی استفاده شده است، لذا پیشنهاد می شود در صورت امکان (چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ هزینه) پژوهشی صورت گیرد که از یک یا چند روش بطور همزمان استفاده شود.

 

محدودیت های پژوهش

 1. یکی از متغیرهای این پژوهش عملکرد مدیر گروه های آموزشی بود و برای سنجش آن پرسشنامه استانداردی وجود نداشت و هرچند سعی شد پرسشنامه ای مناسب تدوین شود ولی بازهم تاحدی بر مشکلات و محدودیت های این پژوهش افزود.
 2. عدم همکاری تعدادی از اساتید و مدیر گروه ها، که بعد از چندین روز انتظار با محقق همکاری نکرده و محقق مجبور به انتخاب نمونه ای دیگر شد.
 3. در اکثر تحقیقاتی که از طریق پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنند، مشکل برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان و ایجاد اعتماد در آنها به منظور پاسخ دقیق و درست به سوالات، وجود دارد. با توجه به این که روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده، محقق نیز با ین مشکل مواجه بود.

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

فرمت فایل : doc

حجم : 253

صفحات : 145

گروه : معارف اسلامی

توضیحات محصول :

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

چکیده:

در نوشته حاضر مطالبی درباره تاریخ زندگانی پیامبر (صلی الله علیه و آله) قبل و بعد از بعثت در چندین فصل به نگارش در آمده است که هر فصل زیر مجموعه‌های خاص به خود را دارد که عبارتند از:

فصل نخست در مورد میلاد و کودکی پیامبر (صلی الله علیه و آله) می باشد که شامل وقوع حوادث شب میلاد آن حضرت، سال و ماه و روز تولد آن حضرت و دوران شیرخوارگی و سفرهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) به یثرب و شام است که مطالعه تاریخ زندگی چنین مرد بزرگی، از جمله حوادث تولد آن حضرت و صحنه های غم انگیز دیگری که در دوران کودکی آن حضرت رخ داد چیزهای بسیار زیادی می تواند به ما بیاموزد.

فصل دوم شامل دوران جوانی آن حضرت می شود که عبارت از عواطف آن حضرت در دوران جوانی و جنگهای فجار و پیمان حلف الفضول و شبانی پیامبر (صلی الله علیه و آله) است که مطالعه این دوره از زندگی آن حضرت بردباری و صبوری در برابر سختی ها و مصائب را به هر انسانی می آموزد.

فصل سوم دوره ازدواج تا بعثت آن حضرت را در برمی گیرد که شامل پیشنهاد ازدواج، کیفیت خواستگاری، آیین پیامبر قبل و بعد از بعثت می باشد.

فصل چهارم پژوهش دوران بعثت تا هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در برمی گیرد که شامل رفتن پیامبر به غار حرا و آغاز وحی، نخستین زن و مرد مسلمان، دعوتهای پیامبر که شامل دعوت سری، دعوت خویشاوندان و دعوت عمومی می باشد و آزار و شکنجه هایی که مشرکان قریش بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دیگر مسلمانان وارد می کردند که این فصل صحنه های پر ابهت و اسرارآمیزی مانند نزول وحی و به دنبال آن مقاومت عجیب و سرسختانه سیزده ساله پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یاران معدود او، در راه نشر آیین اسلام در مکه و مبارزه با بت پرستی می باشد.

فصل پنجم دوران هجرت تا وفات آن حضرت را شامل می شود که عبارت از هجرت به حبشه،شعب ابی طالب،وفات دو عزیز بزرگوار(ابوطالب وحضرت خدیجه(سلام الله علیها)) پیمان های عقبه اول و دوم، مهاجرت به مدینه و حوادث و رویدادهای از سال اول تا سال یازدهم و وفات آن حضرت می باشد که صحنه‌های پرهیجان و پرحادثه ای است که هر کدام نمونه ای از عالیترین فداکاریها و هدفها، در راه کوبیدن انواع مظاهر بت پرستی، در راه مبارزه با تبعیضات ناروا و نژادپرستی و هرگونه استعمار و استثمار بشر به وسیله بشر محسوب می شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه

کلیات

تعریف و تبیین موضوع

ضرورت و اهمیت موضوع

فوائد و اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

سوال های تحقیق

روش تحقیق

ساختار تحقیق

کلید واژه ها

محدودیت و موانع تحقیق

فصل اول

میلاد و کودکی پیامبر

وقوع حوادث در شب میلاد پیامبر

سال و ماه و روز ولادت پیامبر

اقوال مهم در مورد روز ولادت پیامبر

پدر و مادر پیامیر

القاب پیامبر

دوران شیرخوارگی پیامبر

بازگشت به آغوش خانواده

سفر به یثرب و مرگ مادر

مرگ عبدالمطلب و سفر به شام

خاطره ای از دوران کودکی پیامبر

1

 

3

3

4

4

5

5

6

7

9

 

 

10

13

14

15

16

17

20

20

24

26

   
عنوان صفحه
فصل دوم

دوران جوانی پیامبر

دوران جوانی و عواطف او در این دوران

جنگ های فجار

پیمان جوانمردان

شبانی پیامبر

سفر دوم پیامبر به شام

 

 

28

29

31

33

34

فصل سوم

ازدواج تا بعثت

پیشنهاد ازدواج

کیفیت خواستگاری

حاصل ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه

زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا

تدبیر پیامبر در نصب حجر الاسود

امین قریش،حضرت علی(علیه السلام)را به خانه خود برد

آئین پیامبر قبل از بعثت

 

 

36

37

39

40

41

42

44

فصل چهارم

بعثت تا هجرت

بعثت حضرت محمد(ص)

در آستانه بعثت

امین قریش در غار حرا و آغاز وحی

دنباله نزول وحی

انقطاع وحی

نخستین زن و مرد مسلمان

دعوت سری

 

 

47

48

49

52

53

55

57

عنوان صفحه
دعوت خویشاوندان

دعوت عمومی

تطمیع قریش

شروع آزار و اذیت قریش بر پیامبر و دیگر مسلمانان

59

60

63

65

فصل پنجم

هجرت تا وفات

هجرت به حبشه

نقشه هایی بر ضد پیامبر

شعب ابی طالب

وفات ابوطالب

وفات حضرت خدیجه

معراج پیامبر

سفری به طائف

دعوت سران قبائل با اسلام

نخستین پیمان عقبه

دومین بیعت عقبه

مهاجرت به مدینه

حوادث سال اول هجرت

حوادث سال دوم هجرت

حوادث سال سوم هجرت

حوادث سال چهارم هجرت

حوادث سال پنجم هجرت

حوادث سال ششم هجرت

حوادث سال هفتم هجرت

 

 

69

72

79

81

82

83

86

89

90

91

94

99

103

112

113

115

119

124

عنوان صفحه
حوادث سال هشتم هجرت

حوادث سال نهم هجرت

حوادث سال دهم هجرت

رویداد سال یازدهم هجرت

پرواز تا ملکوت

126

133

134

141

143

 

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

فرمت فایل : doc

حجم : 497

صفحات : 103

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد

(رشته روان شناسی عمومی)

بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

 

*ضمیمه فایل پاورپوینت بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

چکیده:

:هدف این مطالعه بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی اردبیل می باشد.پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91  تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 2000 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل  380 دانش آموز می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های اضطراب امتحان  اسپیل‌برگر(1980)،  مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) و پرسشنامه سبک اسناد سیلگمن را تکمیل نمودند. برای تحلیل فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک بدبینانه با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 27/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با نگرانی و هیجان پذیری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با نگرانی برابر 31/0 و سبک بدبینانه با هیجان پذیری برابر 24/0 است.همچنین بین سبک بدبینانه با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 15/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده، دوستان و رضایت از خود رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده برابر 24/0،سبک بدبینانه با رضایت از دوستان  برابر 23/0 و سبک بدبینانه با رضایت از خود برابر 12/0 است.با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق در کل می توان گفت که سبک بدبینانه با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و سبک بدبینانه اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان را پیش بینی می کند.

واژه های کلیدی: سبک بدبینانه، اضطراب امتحان، رضایت از زندگی، دانش آموزان

 

فهرست مطالب

صفحه عناوین
و چکیده
  فصل اول: کلیات تحقیق
2 1-1- مقدمه
3 1-2- بیان مساله
6 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
7 1-4- اهداف تحقیق
8 1-5- فرضیه ها
8 1-6- سوالات تحقیق
8 1-6- تعریف متغیرها
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
11 2-1- مقدمه
11 2-2- رضایت از زندگی
26 2-3- اضطراب
41 2-4- بدبینی
53 2-5- پیشینه تجربی پژوهش 
53 2-5-1- پیشینه داخلی
55 2-5-2- پیشینه خارجی
  فصل سوم: روش شناسی
60 3-1- روش پژوهش
60 3-2- جامعه آماری
60 3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری
60 3-4- روش گردآوری اطلاعات
61 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات
63 3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  فصل چهارم: یافته های تحقیق
65 4-1- ویژگی های جمعیت شناختی
66 4-2- آمار توصیفی
68 4-3- آمار استنباطی
72 4-4- یافته های جانبی
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
75 5-1- نتیجه گیری
79 5-2- محدودیت های پژوهش
79 5-3- پیشنهادات
81 فهرست منابع
92 ضمائم

Abstract

The purpose of this study was analysis the pessimistic style role in predict test anxiety and life satisfactory in middle school and high school student.present study isdescriptive correlation.The research population is consist ofall middle school students of ARDEBIL city at 2012-2013 academic year.That  the whole number is equal to 2,000 and the sample included 380 students who were selected randomly,Spielberger’stest anxiety questionnaire,satisfactionmultidimensional measure of life of students (MSLSS)andattribution style questionnaire of Sylgmn was completed. For analyzing assumptions Pearson correlation coefficients andmultivariate regression analysis were used. The results showed a significant positive relationship between students’ pessimistic style andstudents’test anxiety.and also the  correlation coefficient between the two variables is equal to 27/0.  And also concerned that there is  significant negative correlation between pessimistic style with and satisfactory from family,friends and self- satisfactory and correlation coefficient between pessimistic style and satisfactory from family concerns 31/0 and self- satisfactory with affectivity is equals with 0.24.

Thecynicalstyleisnegatively correlatedwithlife satisfactionof students. Thecorrelation coefficientbetweenthetwo variables isequal to15/0.Theresultsshowed that, and find out that there is a significant negative relationshipthecynicalstylewith the consentof thefamily, theirfriends.The correlation coefficient between and pessimismstyle, with the consent of the familyis  24/0, cynical style, with and cynical style of consent to 12/0.According to the results of the research can be said that in whole we can say that there is positive relationship between students’ pessimistic style and student satisfactory from family.And predict that cynical style of anxiety and life satisfaction of students.

Keywords:pessimism style,test anxiety,satisfactory from life, students

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

فرمت فایل : doc

حجم : 388

صفحات : 164

گروه : زبان و ادبیات فارسی

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 

رشته زبان و ادبیات فارسی

 مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

چکیده:

انسان، همواره برای بهبود کیفیت زندگی و مقابله با مشکلات پیش روی خود و در نهایت رسیدن به کمال وجودیش که همانا هدف خلقت اوست، ناگزیراز به کار بستن مهارت هایی است تا او را در پیمودن این مسیر یاری کند.

عارفان مسلمان توانسته اند با گویاترین زبان به تبیین ژرفای وجود آدمی و نیازهای ثابت و متغیّر وی بپردازند. و این نتیجه ی تأثیرپذیری آن ها از اصول و مبانی تربیت دینی است . مولوی بلخی در زمره ی عارفان بزرگی است که نیازهای زیست فردی واجتماعی انسان را در قالب حکایات و تمثیل برای ایجاد و استمرار حیاتی سالم و طیّبه گوش زد کرده است.

شناخت خطّ سیر اندیشه های تعلیمی مولوی، بیان مهارت های زندگی به شیوه های مختلف در مثنوی از اهداف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پایان نامه جلوه های مهارت های زندگی در مثنوی معنوی شامل؛ مهارت های ارتباطی در روابط اجتماعی، مهارت های روابط بین فردی، مهارت های شناختی، مهارت های اجتماعی، مهارت های بهداشت، سلامت روان وجسم و هم چنین مهارت های معنوی و اخلاقی، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که مولوی ضمن ترجیح دادن بعد روحی انسان بر بعد جسمی او، مهارت های بی شماری را جهت داشتن یک زندگی سالم و مفید در مثنوی ارائه می دهد؛ امّا بیشترین تأکید او بر مهارت های ارتباطی، اجتماعی و سلامت روان است و خطّ سیر فکری واحدی را در این زمینه دنبال می کند. هم چنین آراء این عارف انسان شناس مسلمان و پرورش یافته در قلمرو فرهنگ اسلامی و ایرانی در زمینه های بسیاری، نظیر تقویت مهارت ارتباط مؤثّر، روابط بین فردی، عزّت نفس، خودآگاهی و کنترل هیجانات منفی، شباهت های حیرت انگیزی با افکار روان شناسان انسان گرای معاصر دارد، که باز گویی آن ها می تواند در بهبود کیفیت زندگی افراد به کار آید.

 

کلید واژگان:مثنوی معنوی، مولوی،مهارت های زندگی،انسان، روان،رابطه،فرد،اجتماع.

 

 

 

مقدّمه:

یکی از عوامل رشد و کمال آدمی، استفاده از تجربه های گذشته خود و دیگران است. انسان  آن گاه که وارد زندگی این دنیا می شود، به تعبیر قرآن کریم، معلومات و سرمایه ی علمی ندارد:«وَاللهُ أََخرَجَکُمْ مِن بُطُونِ أُُمَّهاتِکُم لا تَعلَموُنَ شَیئاً؛ خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید.»(نحل:78)

با استفاده از آیه فوق، انسان به هنگام تولّد، معلومات آگاهانه ندارد؛ بلکه به تدریج قدرت اندیشه و فهم حقایق را به دست می آورد. نیروی عقل انسان کم کم تقویت می شود و در اثر برخورد با مسائل مختلف، معلومات بیشتری می اندوزد.

«آدمی در مسیر تکاملی خود، مالک منابع و وسایلی برای زندگی مؤثّر است، اوست که می تواند خود را در زمان حال تجربه کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی  وقایع به تجربه در آورد و از طریق همین آگاهی ها و تجارب خود، قادر به انتخاب باشد و مسئولیّت رفتارهای نهان و آشکار خود را بپذیرد و توانایی آن را به دست آورد که پاسخ های مناسبی به محرّک های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متکامل شامل جسم، هیجانات، افکار، احساسات و ادراکات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بکوشد و خود را به شکوفایی برساند.» (آقازاده،1379 :52)

برای دست یابی به فضایل، موانع و درد ها و رنج های فراوانی در برابر انسان است. اگر آدمی بتواند به مشکلات خود فائق آید و از سدهای پیش راه بگذرد، نگه داشتن و پایداری فضیلت های به دست آمده را آسان از دست نمی دهد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

چکیده     1

مقدّمه     2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مسئله    5

1-2. ضرورت و هدف تحقیق            6

1-3. فرضیه های تحقیق      6

1-4. پیشینه ی تحقیق          7

1-5. روش تحقیق  7

فصل دوم: شرح حال مولوی

2-1. جایگاه مولوی 9

2-2. وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان مولوی    10

2-3. شرایط ایدئولوزیک جامعه          11

2-4. تولّد، تخلّص و فوت      12

2-5. نزدیکان مولوی          12

2-6. تحصیلات مولوی        13

2-7. عقاید و تصوّف مولوی  13

2-8. آثار مولوی    14

فصل سوم: مهارت های زندگی، تعاریف و مروری بر سیر تکامل آن ها

3-1. مقدّمه          17

3-2. مفهوم لغوی و اصطلاحی مهارت های زندگی           18

3-3. اهمیت مهار های زندگی            18

3-4. تاریخچه ی مهارت های زندگی   19

3-5. مهارت های زندگی در آموزه های دینی      20

3-6. مهارت های زندگی در ایران کهن 21

3-6-1. قابوس نامه 21

3-6-2. اخلاق ناصری        22

3-6-3. مرزبان نامه           23

3-6-4. کلیله و دمنه           23

3-7. قلمرو مهار های زندگی 24

فصل چهارم: بررسی مهارت زندگی در مثنوی معنوی مولوی

4-1. مهارت های شناختی     28

4-1-1. مهارت تفکّر انتقادی از دیدگاه روان شناسان          28

4-1-1-1. تفکّر انتقادی و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی          28

4-1-1-1-1. مشاهده ی دقیق موقعیت ها و ارزیابی دلایل و شواهد    29

4-1-1-1-2. پرهیز از ظاهربینی        31

4-1-1-1-3. پرهیز از قیاس به نفس    33

4-1-1-1-4. پرهیز از تقلید کور کورانه            33

4-1-1-1-5. افزایش علم و آگاهی       33

4-1-1-1-6. سؤال مناسب    34

4-1-1-1-7. استدلال          34

4-1-1-1-8. عاقبت بینی     35

4-1-1-1-9. پاکی دل از هواهای نفسانی           37

4-1-2. مهارت تفکّر خلّاق   38

4-1-2-1. تفکّر خلّاق و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی            38

4-1-2-1-1. افزایش علم و آگاهی       40

4-1-2-1-2. پیروی از استاد 40

4-1-2-1-3. جست و جوی اطّلاعات جدید         41

4-1-2-1-4. دوراندیشی      41

4-1-2-1-5. خوردن لقمه حلال، پرهیز از انباشتن شکم و پرهیز از گرسنگی   42

4-1-2-1-6. تقوی             43

4-2. مهارت های فردی       44

4-2-1. خودآگاهی  44

4-2-1-1. خودآگاهی از دیدگاه مولوی   44

4-2-1-1-1. آگاهی از نقاط ضعف و قوّت خویش 46

4-2-1-1-2. تلاش و کوشش 47

4-2-1-1-3. داشتن نگرش مثبت و لذّت بردن از زندگی     48

4-2-2. عزّت نفس 48

4-2-2-1. عزّت نفس و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی 50

4-2-2-1-1. کمال جویی      51

4-2-2-1-2. افزایش آگاهی   52

4-2-2-1-3. خودباوری       52

4-2-2-1-4. انس با خدا       52

4-3. مهارت های بهداشت و سلامت روان و جسم 54

4-3-1. مهارت سلامت روان 54

4-3-1-1. شناخت و کنترل هیجان های خود و دیگران از دیدگاه مولوی           54

4-3-1-1-1. غم    57

4-3-1-1-1-1. توجّه به ناپایدار بودن تعلّقات      57

4-3-1-1-1-2. سپاسگزاری و توکّل    58

4-3-1-1-1-3. یاری جستن از خدا و پذیرفتن حقیقت        58

4-3-1-1-1-4. در نظر گرفتن حکمت خدا        59

4-3-1-1-1-5. صبر و تسلیم در برابر رضای الهی          60

4-3-1-1-2. حرص و طمع  60

4-3-1-1-2-1. بیزاری و دوری از طمع           63

4-3-1-1-2-2. قطع تعلّقات 63

4-3-1-1-2-3. پرهیز از آرزوهای دور و دراز   63

4-3-1-1-2-4. قناعت        63

4-3-1-1-2-5. عشق الهی   64

4-3-1-1-3. حسد  64

4-3-1-1-3-1. استعانت از خدا          66

4-3-1-1-3-2. خضوع در برابر اولیاءاللّه          66

4-3-1-1-4. خودخواهی      66

4-3-1-1-4-1. تواضع و فروتنی        66

4-3-1-1-5. خشم  66

4-3-1-1-5-1. ایمان و تقویت رابطه با خدا       68

4-3-1-1-5-2. مدیریت خشم            68

4-3-1-1-5-3. مهرورزی و اجتناب از کینه توزی           68

4-3-1-1-5-4. حلم و بردباری          69

4-3-1-1-5-5. خضوع و خشوع        69

4-3-1-1-5-6. گذشت و احسان         69

4-3-1-2. عشق های حقیقی موجب سلامت روان 70

4-3-2. مهارت سلامت جسمانی         71

4-3-2-1. پرهیز از شکم بارگی         71

4-3-2-2. تمرین گرسنگی    71

4-4. مهارت های ارتباطی در روابط اجتماعی    73

4-4-1. ارتباط کلامی مؤثّر   74

4-4-1-1. هم حسّی            75

4-4-1-2. گوش دادن          75

4-4-1-3. لحن مناسب         75

4-4-1-4. جلب اعتماد مخاطب          76

4-4-1-5. سنجیده سخن گفتن 76

4-4-1-6. سخن متناسب با مخاطب     77

4-4-1-7. پرهیز از کلام متکبّرانه      77

4-4-1-8. اشتیاق گوینده      77

4-4-1-9. کمال وجودی و مقبولیت گوینده          78

4-4-1-10. اشتیاق شنونده    78

4-4-1-11. دلپذیری و دل انگیختگی کلام         79

4-4-1-12. کلام صادقانه و جذّاب       79

4-4-2. مهارت ارتباط غیر کلامی مؤثّر            80

4-4-2-1. ارتباط غیر کلامی مؤثّر در طرز نگاه 80

4-4-2-2. ارتباط غیر کلامی مؤثّر در حالت چهره           81

4-4-3. مهارت ابراز وجود و جرأت مندی         82

4-4-3-1. خداشناسی و تقوی 82

4-4-3-2. رعایت ادب و احترام و پرهیز از گستاخی         83

4-5. مهارت های روابط بین فردی      85

4-5-1. مهارت دوست یابی   85

4-5-1-1. معیار های انتخاب دوست از دیدگاه مولوی        88

4-5-1-1-1. دوست مؤمن    88

4-5-1-1-2. دوست کریم     89

4-5-1-1-3. دوست صالح    89

4-5-1-1-4. دوست عاقل     89

4-5-1-2. نگهداری دوستان  89

4-5-1-2-1. پرهیز از سخن ناصواب  89

4-5-1-2-2. پرهیز از تکبّر  90

4-5-1-2-3. ابراز محبّت و خوش خلقی            90

4-5-1-2-4. انتقاد پذیر بودن 91

4-5-1-3. حفظ استقلال در بین دوستان 91

4-5-1-3-1. حفظ راز         92

4-5-1-3-2. جدایی از دوستان نامناسب            93

4-5-2. پرهیز از دشمن تراشی          93

4-5-2-1. صبر و مدارا با دشمنان       95

4-5-2-2. پرهیز از کینه توزی          95

4-5-2-3. پرهیز از مشورت با دشمنان 95

4-5-3. مهارت همدلی و دیدگاه مولوی  96

4-5-3-1. امیدواری           97

4-5-3-2. مصاحبت با دوستان           97

4-5-3-3. بهره جویی از محضر اهل دل           98

4-5-3-4. کناره جویی از مجالست با نااهلان      98

4-6. مهارت های اجتماعی   100

4-6-1. مهارت تصمیم گیری و دیدگاه مولوی      100

4-6-1-1. توجّه به مختار بودن و مسئو لیّت پذیر بودن انسان           101

4-6-1-2. وجود تقوی         102

4-6-1-3. وجود عقل و خرد  102

4-6-1-4. افزایش آگاهی      103

4-6-1-5. عاقبت بینی         103

4-6-1-6. مشورت 103

4-6-1-6-1. شرایط مشورت 104

4-6-1-7. صبوری 106

4-6-1-8. در نظر گرفتن توجّه و مشیّت پروردگار           106

4-6-1-9. توکّل    107

4-6-1-10. تلاش و پرهیز از کاهلی    107

4-6-1-11. امیدواری         108

4-6-2. مهارت حلّ مسأله     110

4-6-2-1. درک و تحلیل ماهیّت مسائل و مشکلات           110

4-6-2-2. داشتن امید و افکار و خیالات مثبت     111

4-6-2-3. صبوری 111

4-6-2-4. پرهیز از خودخواهی          114

4-6-2-5. قانع بودن           114

4-6-2-6. صدقه و احسان    114

4-6-2-7. شکرگزاری و عبرت آموزی 114

4-7. مهارت های معنوی      116

4-7-1. مهارت ارتباط با خدا 116

4-7-1-1. شناخت خدا         116

4-7-1-1-1. توجّه به فطرت انسان     118

4-7-1-1-2. تفکّر در آثار خلقت         118

4-7-1-1-3. توجّه به هدف آفرینش     119

4-7-1-1-4. توجّه به نظم آفرینش       119

4-7-1-1-5. پرهیز از جست و جو در ذات خداوند           120

4-7-1-2. اطاعت و عبادت خدا          120

4-7-1-2-1. انجام فرایض دینی         120

4-7-1-2-2. دعا و نیایش     122

4-7-1-2-3. شکرگزاری     123

4-7-1-4. توبه     124

4-7-1-5. تقرّب به خدا       125

4-7-2. ترک تعلّقات           125

4-7-3. همراهی با اهل کمال 126

4-7-4. عشق       127

4-8 . مهارت های اخلاقی    128

4-8-1. اخلاق از دیدگاه مولوی          128

4-8-1-1. انسان مسئول اعمال خویش  128

4-8-1-2. توجّه به عیوب خویش و پرهیز از بد گویی نسبت به دیگران          129

4-8-1-3. مدارا و حلم         129

4-8-1-4. خوش خلقی         130

4-8-1-5. حمل بر برائت و پرهیز از بهتان       130

4-8-1-6. خدایی بودن        130

4-8-1-7. مهارت داشتن ادب 130

4-8-1-8 . پرهیز از دروغ   130

4-8-1-9. اغتنام فرصت      130

فصل پنجم :نتیجه گیری، پیشنهاد، فهرست منابع و مآخذ

5-1. نتیجه گیری   132

5-2. پیشنهاد        134

5-3. فهرست منابع و مآخذ    135

5-4. چکیده انگلیسی           141

 

 

 

قیمت محصول : 45000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

پژوهش بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار

پژوهش بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار

پژوهش بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار

فرمت فایل : doc

حجم : 103

صفحات : 75

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 تحقیق و پژوهش روانشناسی بالینی

بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار

مقدمه

 

یکی از تغییرات مهمی که طی چند سال اخیر در علائق و خواسته های زنان و مردان ایجاد شده است تمایل به اشتغال زن می باشد بطوری که در حال حاضر در جامعه ایران حدود 14% از شاغلین را زنان تشکیل می دهند، این امر به دلایل متعددی اشاعه پیدا نموده که از آن جمله است(دکتر غلام عباس توسلی – رضا فاضل- مبانی جامعه شناسی – قم 1379).

بهبود یافتن وضعیت اقتصادی خانواده با اشتغال زن، فراهم شدن امکان تحصیل رایگان برای عموم، کم رنگ شدن اعتقادات و تعصبات بی جا در باب ورود زنان به اجتماع و جلوگیری از هدر رفتن نیروی انسانی مفید و دلائل فراوان دیگر.

با در نظر گرفتن مزایای اشاره شده و مزایای دیگر اشتغال زنان ، توجه به مضرات و مشکلات آن نیز امری ضروری می باشد، چرا که نادیده انگاشتن مشکلات سبب تشدید و ترفیع آنها و در نتیجه اختلال در روابط زوجین می شود و به نوعی پیوندهای عاطفی را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین برای اینکه زن و شوهر بتوانند زندگی مشترک توأم با سعادت و سلامتی داشته باشند باید در مورد رفع مشکلات برآمده و با همدلی و همیاری یکدیگر و در فضایی سالم و آکنده از حسن تفاهم خلأهای حاصل از اشتغال زن را پر کند.

زوجین با حل مسائل و مشکلات حاصل از اشتغال زن می توانند انسانهایی با احساس تر، منطقی تر و مسئول تر گردند و زندگی فرد را به سوی زیبایی و کمال هدایت کنند و کودکان آنها بتوانند در محیطی کاملاً آرام و دلپذیر رشد کرده و انسانهایی توانا و سالم گردند.

پژوهش حاضر در راستای تحقیق اهداف مذکور سعی دارد رابطه اشتغال زن و رضایت از زندگی زناشویی را بررسی کند، باشد که مورد توجه قرار گرفته و مفید واقع شود.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 3

اهداف تحقیق.. 4

اهداف و ضرورت تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

تعریف عملی و نظری متغیر ها.. 7

فصل دوم

تعریف رضایت زناشویی.. 11

عوامل موثر در رضایت زناشویی.. 13

مبانی نظری زناشویی.. 13

خصوصیات زوجین رضامند.. 15

اشتغال زنان.. 17

اشتغال و سلامت جسمی- روانی در زنان.. 18

اثرات اشتغال زن بر فرزندان.. 19

تأثیر اشتغال زن بر نقش پدر خانواده.. 23

عزت نفس.. 24

عزت نفس یک نیاز اولیه.. 25

عزت نفس بیش از اندازه.. 28

عوامل زیربنایی عزت نفس.. 29

ابعاد عزت نفس.. 30

چهار شرط عزت نفس.. 33

عدم اعتماد به نفس و پیامدهای آن.. 35

تحقیقات مربوط به اشتغال زنان در داخل کشور.. 35

تحقیقات مربوط به اشتغال زنان در خارج از کشور.. 37

تحقیقات مربوط به رضایت از زندگی در داخل کشور.. 40

تحقیقات مربوط به رضایت از زندگی در خارج از کشور.. 41

فصل سوم

روش تحقیق.. 45

جامعه آماری.. 45

نمونه و روش اندازه گیری.. 46

روش نمونه گیری.. 46

ابزار پژوهش.. 46

فصل چهارم

بخش اول آمار توصیفی.. 51

بخش دوم آمار استنباطی.. 57

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 61

محدودیت های پژوهش.. 62

پیشنهادات.. 63

منابع.. 65

 

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

فرمت فایل : docx

حجم : 220

صفحات : 117

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

دانلود پایان نامه  ارشد بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور 

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چکیده

     یکی از اساسی ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است. یکی از معضلات اصلی آموزش و پرورش شهر شاوور این است که شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقای برنامه کیفیت زندگی کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها، باعث رشد و تعالی عملکرد معلمان در این منطقه می‌شود.  بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی‌کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی‌ساده، پرسشنامه در بین 164 نفر از دبیران مقطع راهنمایی تکمیل گردید. طبق نتایج، متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان بر روی متغیر عملکرد آموزشی معلمان با 95 درصد اطمینان اثر مثبت و معنی‌دار دارا می‌باشد. دیگر نتایج نشان می‌دهد در بین معلمان با سابقه کار زیر 5 سال، 5 تا10 سال، 10تا 15 سال و بالای 15 سال از نظر کیفیت زندگی‌کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بین کیفیت زندگی‌کاری و عملکرد آموزشی معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی معلمان رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می‌گردد که نیازهای کلیدی دبیران این منطقه شناسایی گردد و در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان برنامه‌ریزی استراتژیک به عمل آید.

واژه های کلیدی: کیفیت‌زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی، عملکردآموزشی، دبیران راهنمایی، شاوور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه      1

1-1- مقدمه             2

1-2-بیان مسأله        3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع           6

1-4- اهداف            7

1-4-1- هدف کلی                7

1-4-1-2- اهداف خرد            7

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق                 7

1-5-2- سؤالات جانبی تحقیق               7

1-6- تعاریف مفهومی پژوهش              8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها                 13

2-1-مقدمه              14

2-2- نظریه‌هایی پیرامون کیفیت زندگی کاری      14

2-2-1- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری         14

2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری         17

2-4- رویکردهای کیفیت زندگی کاری     18

2-5- اهداف کیفیت زندگی¬کاری          26

2-6- نسل¬های سه¬گانه برنامه¬های کیفیت زندگی¬کاری              26

2-7- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری      28

2-7-1- مدیریت کیفیت فراگیر              28

2-7-1-1- توانمند¬سازی کارکنان          28

2-7-1-2- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان    30

2-8- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری               30

2-9- مؤلفه¬های کیفیت زندگی کاری والتون         32

2-9-1- پرداخت منصفانه و کافی           32

2-9-2- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت     32

2-9-3- محیط کار ایمن و بهداشتی         33

2-9-4- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم             34

2-9-5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری              34

2-9-6- فضای کلی زندگی       35

2-9-7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان    35

2-9-8- قانون گرایی در سازمان            36

2-9-9- توسعه قابلیت¬های انسانی         36

2-10- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری         36

2-11- ارزیابی عملکرد          40

2-11-1- تعاریف عملکرد       41

2-11-2- مفهوم بررسی عملکرد            45

2-11-3- متغیر¬های حایز اهمیت برای عملکرد از دیدگاه اوماسکاران               45

2-11-4- معیارهای عملکرد     46

2-11-5- انواع عملکرد           46

2-11-6- شاخص¬های عملکرد             46

2-11-7- فواید بررسی عملکرد کارکنان               47

2-11-8- سه کار مدیریت عملکرد          47

2-11-9- مهم¬ترین نکات در رابطه با عملکرد      48

2-12- ارزشیابی عملکرد کارکنان          48

2-12-1- تعریف ارزشیابی عملکرد        51

2-12-2- اهداف استفاده از ارزشیابی عملکرد         51

2-12-3- مدل ارزشیابی عملکرد            52

2-12-4- معیار¬های ارزشیابی عملکرد               56

2-12-5- نکات اثر¬بخش در ارزیابی عملکرد        56

2-12-6- دلایل مخالفت برخی سازمان¬ها با ارزیابی عملکرد             57

2-12-7- معیار¬های ارزیابی عملکرد     58

2-12-8- نظریه¬های ارزیابی عملکرد    59

2-12-9- چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم؟

               62

2-12-10- شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد    63

2-12-11- روش¬های متداول ارزیابی عملکرد      63

2-13- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی      69

2-13-1- عوامل مؤثربرمطالعه وکتابخوانی           72

2-13-2- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی          77

2-13-3- راه¬های گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان             80

2-14- پیشینه موضوع           82

2-14-1- پیشینه تحقیقات خارجی           82

2-14-2- پیشینه تحقیقات داخلی            89

2-15- جمع بندی      104

فصل سوم: مواد و روش          106

3-1- مقدمه             107

3-2- روش تحقیق                 107

3-3- متغیرهای تحقیق            109

3-3-1- متغیر مستقل             109

3-3-2- متغیرهای وابسته        109

3-4-جامعه‌آماری                  110

3-5-نمونه‌گیری       110

3-5-1- روش نمونه¬گیری      111

3- 5- 2- حجم نمونه

               111

3-6- ابزاراندازه¬گیری          112

3-6-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری    113

3-6-2- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی       113

3-6-3-پرسشنامه ارزیابی عملکرد         114

3-6-4- روائی ابزار اندازه‌گیری تحقیق                115

3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری تحقیق           115

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها          116

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش              117

4-1- مقدمه             118

4-2- یافته توصیفی               118

4-2- 1- توصیف متغیرهای فردی پاسخگویان      118

4-3- یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق               123

4-3-1- یافته‌های مربوط به سؤالهای آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟         123

4-3-2-  یافته‌های مربوط به سؤال‌ تحقیق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟               124

4-3-4- یافته‌های مربوط به سؤال تحقیق، آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد        125

4-3-6- بررسی یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند          126

4-3- یافته‌های جانبی             128

4-3-1- بررسی مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی      128

4-3-2- مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف        128

4-3-3-  مقایسه کیفیت زندگی کاری در بین معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت              129

4-3-4-  مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته تحصیلی               130

4-3-5- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان              131

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات        132

5-1- مقدمه             133

5-2-تبیین یافته‌های تحقیق       134

5-2-1-تبیین یافته‌های توصیفی پژوهش               134

5-2-2- تبیین یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق                134

5-2-2-1- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-2- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-3- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟                  135

5-2-2-4-تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد؟       135

5-2-2-5- تبین یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟         136

5-2-3- یافته‌های جانبی تحقیق              136

5-2-3-1- یافته‌های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی             136

5-2-3-2- یافته‌های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف     137

5-2-3-3- یافته‌های مربوط به مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته‌های تحصیلی        137

5-3- محدودیتهای تحقیق         137

5-3-1- محدودیتهای تحقیقات کیفیت زندگی کاری               137

5-3-2- محدودیتهای تحقیقات عملکردآموزشی        138

5-3-3- محدودیتهای تحقیقات حاضر       140

5-4- پیشنهادات کاربردی        141

5-4-1- پیشنهاداتی در راستای نتایج سؤال اصلی تحقیق : آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟      141

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی         144

فهرست جداول

عنوان و شماره                                                                                                        صفحه

جدول 2-1- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری              24

جدول 2-2- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری              26

جدول 2-3- نسل¬های سه گانه برنامه¬های کیفیت زندگی کاری         28

جدول 2-4- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری       32

جدول3-1- فهرست متغیرهای مستقل مورد مطالعه              108

جدول3-2- جامعه آماری تحقیق             109

جدول3-3- مؤلفه‌های کیفیت‌زندگی کاری              112

جدول3-4- بیانگرمؤلفه¬های فرهنگ مطالعاتی وتوزیع گویه              113

جدول3-5- میزان پایایی متغیرهای پژوهش          115

جدول 4-1-بررسی خصوصیات فردی جامعه مورد مطالعه     118

جدول4-2- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس، کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس راهنمایی و عملکرد آموزشی    123

جدول4-3- مقایسه کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی معلمان بر اساس جنسیت            124

جدول4-4- مقایسه فرهنگ مطالعاتی و کیفیت زندگی کاری معلمان بر اساس سابقه خدمت معلمان      125

جدول4-5- بررسی میزان تأثیر کیفیت زندگی کاری  و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان              126

جدول4-6- ضرایب تعیین مؤثر کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان              126

جدول4-7- مقایسه  عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی           127

جدول4-8- مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس مدرک تحصیلی معلمان        128

جدول4-9- مقایسه کیفیت زندگی کاری  معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان          129

جدول4-10- مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت،رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان              130

جدول 4-11- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی با کیفیت زندگی کاری دبیران              130

فهرست شکل¬ها

عنوان و شماره                                                                                                        صفحه

شکل شماره  2-1: نقش کیفیت زندگی در انگیزش    20

شکل شماره 2-2 : استفاده از ارزشیابی کارکنان       53

شکل شماره 2-3 : مدل ارزشیابی عملکرد             54

نمودار شماره 2-4- ارزیابی مستقیم عملکرد اقتباس از میرسپاسی          60

نمودار شماره 2-5- ارزیابی غیر مستقیم عملکرد اقتباس از میرسپاسی    61

نمودار 4-1- جنسیت پاسخگویان            120

نمودار 4-2- مدرک تحصیلی معلمان پاسخگو          121

نمودار 4-3- محل خدمت معلمان پاسخگو              121

نمودار 4-4- رشته‌تحصیلی      122

نمودار 4-5- سابقه کار معلمان پاسخگو

با سلام  جناب آقای سمیع

نظر به اینکه ما در مجموعه مان فعالیت حرفه ای را آغاز کرده ایم ونسبت به سیستم های دیگر اندیشه بلند مدتی را داریم و برای اثبات این مدعا میتوانید مدت زمان دامین ما در ایرنیک مشاهده بفرمایید.

لذا از شما که در زمینه کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش حرفه ای هستید دعوت میکنیم به جمع ما بپیوندیدو سود بلند مدتی را برای خود از ابتدا پایه ریزی بفرمایید.

منتظر حضور سبزتان در مجموعه سِرو هستیم

موفق باشید وپیروز

www.cero.ir

با سلام ودرود فراوان

دوست عزیز وبلاگ بسیار خوب ومفیدی داری من لذت بردم

از شما دعوت میکنیم در مجموعه ما با فایل های دانشجویی خودتون به آسانی و فقط با آپلود اونا به کسب درآمد

بپردازی و کسب درآمد خوبی رو برای خودت داشته باشی وهمچنین میتونی از سایر فایل های دوستان خودت هم

درآمد زائی کنی.اگر مایل بودی به جمع ما بپیوندی به آدرس زیر مراجعه کنید:

WWW.CERO.IR

ضمناً نگران نباش تمام آموزش ها رو برای شما دوست عزیز داخل سایت گذاشتیم.

منتظر حضور سبزتان هستیم

موفق باشی وپیروز

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکار گرامی

مجموعه سِرو با تیمی مجرب و حرفه ای از شما دعوت به عمل می آورد

تا با مزایای فوق العاده در سیستم ما به کسب درآمد مشغول باشید.

آدرس سایت ما :  www.cero.ir

irantarh.sellfile.ir

اخبار روز| تبریک روحانی به مناسبت لغو تحریم‌ها

عضویت در کانال تلگرام ما:

 https://telegram.me/aliments

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

چکیده

     یکی از اساسی¬ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است. یکی از معضلات اصلی آموزش و پرورش شهر شاوور این است که شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه¬ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقای برنامه کیفیت زندگی¬کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها، باعث رشد و تعالی عملکرد معلمان در این منطقه می‌شود.  بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی‌کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی‌ساده، پرسشنامه در بین 164 نفر از دبیران مقطع راهنمایی تکمیل گردید. طبق نتایج، متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان بر روی متغیر عملکرد آموزشی معلمان با 95 درصد اطمینان اثر مثبت و معنی‌دار دارا می‌باشد. دیگر نتایج نشان می‌دهد در بین معلمان با سابقه کار زیر 5 سال، 5 تا10 سال، 10تا 15 سال و بالای 15 سال از نظر کیفیت زندگی‌کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بین کیفیت زندگی‌کاری و عملکرد آموزشی معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی معلمان رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می‌گردد که نیازهای کلیدی دبیران این منطقه شناسایی گردد و در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان برنامه‌ریزی استراتژیک به عمل آید.

واژه های کلیدی: کیفیت‌زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی، عملکردآموزشی، دبیران راهنمایی، شاوور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه      1

1-1- مقدمه             2

1-2-بیان مسأله        3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع           6

1-4- اهداف            7

1-4-1- هدف کلی                7

1-4-1-2- اهداف خرد            7

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق                 7

1-5-2- سؤالات جانبی تحقیق               7

1-6- تعاریف مفهومی پژوهش              8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها                 13

2-1-مقدمه              14

2-2- نظریه‌هایی پیرامون کیفیت زندگی کاری      14

2-2-1- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری         14

2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری         17

2-4- رویکردهای کیفیت زندگی کاری     18

2-5- اهداف کیفیت زندگی¬کاری          26

2-6- نسل¬های سه¬گانه برنامه¬های کیفیت زندگی¬کاری              26

2-7- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری      28

2-7-1- مدیریت کیفیت فراگیر              28

2-7-1-1- توانمند¬سازی کارکنان          28

2-7-1-2- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان    30

2-8- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری               30

2-9- مؤلفه¬های کیفیت زندگی کاری والتون         32

2-9-1- پرداخت منصفانه و کافی           32

2-9-2- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت     32

2-9-3- محیط کار ایمن و بهداشتی         33

2-9-4- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم             34

2-9-5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری              34

2-9-6- فضای کلی زندگی       35

2-9-7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان    35

2-9-8- قانون گرایی در سازمان            36

2-9-9- توسعه قابلیت¬های انسانی         36

2-10- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری         36

2-11- ارزیابی عملکرد          40

2-11-1- تعاریف عملکرد       41

2-11-2- مفهوم بررسی عملکرد            45

2-11-3- متغیر¬های حایز اهمیت برای عملکرد از دیدگاه اوماسکاران               45

2-11-4- معیارهای عملکرد     46

2-11-5- انواع عملکرد           46

2-11-6- شاخص¬های عملکرد             46

2-11-7- فواید بررسی عملکرد کارکنان               47

2-11-8- سه کار مدیریت عملکرد          47

2-11-9- مهم¬ترین نکات در رابطه با عملکرد      48

2-12- ارزشیابی عملکرد کارکنان          48

2-12-1- تعریف ارزشیابی عملکرد        51

2-12-2- اهداف استفاده از ارزشیابی عملکرد         51

2-12-3- مدل ارزشیابی عملکرد            52

2-12-4- معیار¬های ارزشیابی عملکرد               56

2-12-5- نکات اثر¬بخش در ارزیابی عملکرد        56

2-12-6- دلایل مخالفت برخی سازمان¬ها با ارزیابی عملکرد             57

2-12-7- معیار¬های ارزیابی عملکرد     58

2-12-8- نظریه¬های ارزیابی عملکرد    59

2-12-9- چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم؟

               62

2-12-10- شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد    63

2-12-11- روش¬های متداول ارزیابی عملکرد      63

2-13- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی      69

2-13-1- عوامل مؤثربرمطالعه وکتابخوانی           72

2-13-2- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی          77

2-13-3- راه¬های گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان             80

2-14- پیشینه موضوع           82

2-14-1- پیشینه تحقیقات خارجی           82

2-14-2- پیشینه تحقیقات داخلی            89

2-15- جمع بندی      104

فصل سوم: مواد و روش          106

3-1- مقدمه             107

3-2- روش تحقیق                 107

3-3- متغیرهای تحقیق            109

3-3-1- متغیر مستقل             109

3-3-2- متغیرهای وابسته        109

3-4-جامعه‌آماری                  110

3-5-نمونه‌گیری       110

3-5-1- روش نمونه¬گیری      111

3- 5- 2- حجم نمونه

               111

3-6- ابزاراندازه¬گیری          112

3-6-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری    113

3-6-2- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی       113

3-6-3-پرسشنامه ارزیابی عملکرد         114

3-6-4- روائی ابزار اندازه‌گیری تحقیق                115

3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری تحقیق           115

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها          116

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش              117

4-1- مقدمه             118

4-2- یافته توصیفی               118

4-2- 1- توصیف متغیرهای فردی پاسخگویان      118

4-3- یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق               123

4-3-1- یافته‌های مربوط به سؤالهای آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟         123

4-3-2-  یافته‌های مربوط به سؤال‌ تحقیق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟               124

4-3-4- یافته‌های مربوط به سؤال تحقیق، آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد        125

4-3-6- بررسی یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند          126

4-3- یافته‌های جانبی             128

4-3-1- بررسی مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی      128

4-3-2- مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف        128

4-3-3-  مقایسه کیفیت زندگی کاری در بین معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت              129

4-3-4-  مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته تحصیلی               130

4-3-5- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان              131

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات        132

5-1- مقدمه             133

5-2-تبیین یافته‌های تحقیق       134

5-2-1-تبیین یافته‌های توصیفی پژوهش               134

5-2-2- تبیین یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق                134

5-2-2-1- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-2- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-3- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟                  135

5-2-2-4-تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد؟       135

5-2-2-5- تبین یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟         136

5-2-3- یافته‌های جانبی تحقیق              136

5-2-3-1- یافته‌های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی             136

5-2-3-2- یافته‌های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف     137

5-2-3-3- یافته‌های مربوط به مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته‌های تحصیلی        137

5-3- محدودیتهای تحقیق         137

5-3-1- محدودیتهای تحقیقات کیفیت زندگی کاری               137

5-3-2- محدودیتهای تحقیقات عملکردآموزشی        138

5-3-3- محدودیتهای تحقیقات حاضر       140

5-4- پیشنهادات کاربردی        141

5-4-1- پیشنهاداتی در راستای نتایج سؤال اصلی تحقیق : آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟      141

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی         144

فهرست جداول

عنوان و شماره                                                                                                        صفحه

جدول 2-1- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری              24

جدول 2-2- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری              26

جدول 2-3- نسل¬های سه گانه برنامه¬های کیفیت زندگی کاری         28

جدول 2-4- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری       32

جدول3-1- فهرست متغیرهای مستقل مورد مطالعه              108

جدول3-2- جامعه آماری تحقیق             109

جدول3-3- مؤلفه‌های کیفیت‌زندگی کاری              112

جدول3-4- بیانگرمؤلفه¬های فرهنگ مطالعاتی وتوزیع گویه              113

جدول3-5- میزان پایایی متغیرهای پژوهش          115

جدول 4-1-بررسی خصوصیات فردی جامعه مورد مطالعه     118

جدول4-2- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس، کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس راهنمایی و عملکرد آموزشی    123

جدول4-3- مقایسه کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی معلمان بر اساس جنسیت            124

جدول4-4- مقایسه فرهنگ مطالعاتی و کیفیت زندگی کاری معلمان بر اساس سابقه خدمت معلمان      125

جدول4-5- بررسی میزان تأثیر کیفیت زندگی کاری  و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان              126

جدول4-6- ضرایب تعیین مؤثر کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان              126

جدول4-7- مقایسه  عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی           127

جدول4-8- مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس مدرک تحصیلی معلمان        128

جدول4-9- مقایسه کیفیت زندگی کاری  معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان          129

جدول4-10- مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت،رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان              130

جدول 4-11- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی با کیفیت زندگی کاری دبیران              130

فهرست شکل¬ها

عنوان و شماره                                                                                                        صفحه

شکل شماره  2-1: نقش کیفیت زندگی در انگیزش    20

شکل شماره 2-2 : استفاده از ارزشیابی کارکنان       53

شکل شماره 2-3 : مدل ارزشیابی عملکرد             54

نمودار شماره 2-4- ارزیابی مستقیم عملکرد اقتباس از میرسپاسی          60

نمودار شماره 2-5- ارزیابی غیر مستقیم عملکرد اقتباس از میرسپاسی    61

نمودار 4-1- جنسیت پاسخگویان            120

نمودار 4-2- مدرک تحصیلی معلمان پاسخگو          121

نمودار 4-3- محل خدمت معلمان پاسخگو              121

نمودار 4-4- رشته‌تحصیلی      122

نمودار 4-5- سابقه کار معلمان پاسخگو

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

فرمت فایل : docx

حجم : 68

صفحات : 46

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

هدف کلی پژوهش

اهداف جزئی پژوهش

هدف کاربردی

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق

تعریف واژه‏ها

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

فصل دوم

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش

مقیاس کیفیت زندگی (وضعیت جسمانی روانی

پرسش نامه ی سلامت عمومی

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

منابع مورد استفاده

فصل اول

مقدمه:

بیان مسئله:

اختلال اوتیسم  یکی از بیماری‌های گروه اختلالات فراگیر رشد  می‌باشد که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، تأخیر با انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه‌ای محدود مشخص می‌شود. سن شروع این بیماری از تولد تا حدود سه سالگی می‌باشد (سادوک، سادوک ، 2009). کودکان و بزرگسالان مبتلا به این اختلال در زمینه‌ی ارتباط کلامی و غیرکلامی، رفتارهای اجتماعی، فعالیت‌های سرگرم کننده و بازی دارای مشکل هستند (درخشنده، 1384). علاوه بر این ویژگی‌ها، تشخیص دشوار و دیرهنگام، بروز علایم بعد از یک دوره‌ی طبیعی و نرمال رشد، فقدان درمان‌های قطعی مؤثر و پیش‌آگهی نه چندان مطلوب این اختلال، می‌تواند فشارهای روانی شدیدی را بر خانواده و والدین این کودکان تحمیل کند. در واقع بخاطر مشکلات فراوان این کودکان، خانواده‌ها و بخصوص مادران آنان از تنش‌ها و فشارهای روانی زیادی رنج می‌برند (ریاحی، خواجه‌الدین، ایزدی و عشرتی، 1390). که این امر می‌تواند در سلامت روانی  خانواده‌ها و به ویژه مادران آنها تأثیر گذارد. سلامت روانی، حالت خاص از روان است که سبب بهبود،‌ رشد و کمال شخصیت انسان می‌گردد و به فرد کمک می‌کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد(ابوالقاسمی و نریمانی، 1384). تحقیقات بسیاری حاکی از این هستند که، مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم از سلامت روانی پایینی برخوردارند (هوبرت و اسمیت ، 2008؛ ریاحی و همکاران، 1390؛ پوراعتماد، خرمی، شیمی، 1386). هوبرت و اسمیت (2008) در پژوهشی نشان دادند که، داشتن کودک مبتلا به اوتیسم باعث افسردگی، نگرانی، استرس، شرمندگی و خجالت در والدین آن‌ها شده و بر روابط زناشویی آنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد، چرا که باعث بحث در میان زن و شوهر درباره کودک مبتلا، درمان و مراقبت از او می‌شود.

در واقع این تأثیر منفی کودک مبتلا به اوتیسم بر روابط زناشویی می‌تواند کیفیت زندگی  این خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و موجب پایین آمدن آن شود. کیفیت زندگی، بعنوان درک افراد از موقعیتشان در زندگی و همچنین در ارتباط با بافت فرهنگی و نظام‌های ارزشی میحط زندگیشان و مرتبط با اهداف، معیارها و علایق‌شان تعریف شده است و همواره 5 بعد را در بر می‌گیرد: 1) فیزیکی 2) اجتماعی 3) روانی 4) روحی و 5) علائم مربوط به بیماری یا تغییرات مربوط به درمان (نجات، 1387). تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که داشتن کودک مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی و اختلال اوتیسم بر بسیاری از جنبه‌های کیفیت زندگی از جمله: بعد روانی، روحی (هوبرت و اسمیت، 2008؛ گری، 2003؛ نقل از ریاحی و همکاران، 1390)، بعد اجتماعی (پوراعتماد و همکاران، 1386)، بعد فیزیکی (گرای ، 1997)، بعد اجتماعی (رافعی، 1387) تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه تأثیر عمیق این اختلال بر سلامت روانی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی خانواده‌ها مداخله در جهت افزایش این متغیرها امری مهم و ضروری می‌باشد. یکی از مداخلات مؤثر در خصوص این امر، مداخلات شناختی رفتاری  می‌باشد. درمان شناختی ـ رفتاری(CBT)، نوعی روان درمانی است که به بیماران کمک می‌کند تا به درک افکار و احساساتی که بر روی رفتارشان تأثیر می‌گذارد، نایل گردند. درمان شناختی ـ رفتاری در حال حاضر برای درمان بسیاری از اختلالات به کار گرفته می‌شود. درمان شناختی رفتاری عموماً کوتاه مدت است و بر کمک به بیماران در پرداختن به یک مشکل خاص تمرکز دارد. در خلال دوره درمان فرد یاد می‌گیرد که چگونه الگوهای فکری مخرب یا مزاحمی که دارای تأثیر منفی بر روی رفتارش هستند، را شناسایی کند و تغییر دهد (سیدمحمدی، 1387). تحقیقات چندی نشانگر تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر سلامت روانی و کیفیت زندگی می‌باشد (ویلز و بارسکوا ،2007؛ فرامرزی، همایی، ایزدی، 1390؛ ریاحی و همکاران، 1390).

ریاحی و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم، نشان دادند که هم درمان شناختی رفتاری و هم درمان حمایتی در بهبود سلامت رون مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم مؤثر می‌باشد. پژوهش حاضر نیز در راستای همین تحقیقات صورت خواهد گرفت و درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که: آیا مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال اوتیسم موثر است؟

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی در افراد دیالیزی و سالم

بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی در افراد دیالیزی و سالم

بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی در افراد دیالیزی و سالم

فرمت فایل : docx

حجم : 102

صفحات : 119

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی در افراد دیالیزی و سالم

مقدمه

بیماریهای مزمن کلیوی از جمله بیماری هایی هستند که نه تنها سلامت جسمی بلکه ابعاد دیگر سلامتی را نیز به مخاطره می اندازند، از این رو، برنامه ریزی جامع برای این بیماران اجتناب ناپذیر می  می نماید. این بیماران در طیف وسیعی از مشکلات قرار می گیرند که شامل مشکلات جسمی،  روانی، اقتصادی و اجتماعی می شود که در مجموع  کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. ( علی طیبی 1388) دفع مواد زاید،  تنظیم دقیق مایعات و ترکیبات شیمیایی، ترشح برخی از هورمون ها و فعال نمودن ویتامین D از جمله فعالیت های کلیه ها در بدن هستند. اما زمانی که در اثر بیماری های مختلف بیش از 95% منبع کلیه تخریب شود، تجمع سموم در بدن به حدی می رسد که ادامه­ی حیات بدون استفاده از دیالیز یا پیوند کلیه مقدور نخواهد بود. ( کاجباف زاده 1983)

از موضوعاتی که می توان آنرا در مورد بیماران دیالیزی مورد بررسی قرار داد،  دو مفهوم کیفیت زندگی وابسته به سلامت و طرحواره های ناسازگار اولیه است چه بسا دیالیز بتواند تاثیرات مخربی در کیفیت زندگی افراد بر جا گذاشته و همچنین طرحواره های ناسازگار اولیه آنها را فعال کند. بنابراین بررسی این موضوعات می تواند مفید باشد. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت  زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان است. پس موضوعی کاملاً ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است (بونومی، پاتریک و بوشنل[1]، 2000، 1 سازمان جهانی بهداشت 1996) کیفیت زندگی معیار مهمی است که اثر بخشی مراقبت های بهداشتی، سطح سلامتی و حس خوب زیستن را نشان داده و پیش بینی وقوع مرگ و میر و میزان بستری بیمار در بیمارستان را میسر می سازد با توجه به اینکه کیفیت زندگی ممکن است تحت تاثیر تغییرات کلینیکی ناشی از بیماری و عوارض مربوط به آن قرار گیرد، کسب اطلاعات در این زمینه می تواند در شناسایی بیماران در معرض خطر مفید واقع شود کاهش کیفیت زندگی در بیماران دیالیز در زمینه­ی  فعالیت های روزانه توانایی فرد را کاهش دهد, باعث از دست دادن شغل و تبعیض های شغلی شود و موجب وابستگی فرد به دیگران و کاهش اعتماد به نفس شود و موجب اضطراب، افسردگی، خستگی، پرخاشگری و اختلالات عصبی و هورمونی بیمار شود (رامبدی 1387).

اختلالات روانپزشکی در بیماران دیالیزی تا 55 درصد گزارش شده است. مشکلات روحی و روانی موجب کاهش کیفیت زندگی بیمار مبتلا به نارسایی کلیه می شود (شریف 1386) کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری های مزمن با ویژگی های فردی آنها ارتباط دارد و در حقیقت مهارت های سازگاری افراد در موقعیت های مختلف زندگی، به آنچه که قبلاً درباره کنترل خود آموخته اند، بستگی دارد. از این رو، پاسخ های آنها در رویارویی با شرایط گوناگون زندگی متفاوت است. بیماری های فیزیکی از موقعیت هایی هستند که برای پاسخ ها تاثیر دارند (طیبی و همکاران، 1389). یکی از مهمترین مولفه های نظریه­ی شناختی اختلالات روانی ناشی از بیماری های جسمی،  طرحواره ها هستند.

فرض بر این است که طرحواره ها در نتیجه ارتباط متقابل بین عواملی بیولوژیک و محیط دوران کودکی شکل می گیرند.

طرحواره های ناسازگار اولیه یعنی موضوعات ثابت و دراز مدتی که در دوران کودکی به وجود            می آیند به زندگی بزرگسالی راه می یابد و تا حد زیادی ناکارآمدند، این طرحواره ها الگوهایی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند طرحواره های نازسازگار اولیه برای اثبات یا تایید تجارب کودکی عمل می کنند و به نشانه های بالینی نظیر اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت، تنهایی به دلیل روابط بین فردی مخرب و سوء مصرف الکل و مواد مخدر، پر اشتهایی یا زخم معده منجر می شوند (گرین هاوس، کولنیزو شاو، 2003؛ سلیگمن، شولمن و ترایون، 2007). پردازش طرحواره ای به راحتی و بدون اینکه نیازمند توجه از سوی بیمار باشد صورت می گیرند و حالتی خود آیند دارد (صاحبی، حمیدپور، 1383) طرحواره های ناسازگار اولیه در تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، خواهر و برادرها، همسالان در طی سال های اولیه زندگی بوجود می آیند( دیده روشن 1388). یانگ (1999) بر این باور است که طرحواره ای ناسازگار در افراد به تجربه رویدادهایی منفی در زندگی منجر می شود و حضور چنین رویدادهایی در زندگی شخص باعث احساس فشار روانی بیش از حد می شود. کسانی که از طرحواره های ناسازگار به طور افراطی استفاده می کنند، تحت تاثیر حوادث منفی زندگی قرار می گیرند (مک کالوگ، بلا، کیل پاتریک و جانسون، 2001).

رایکر بوئر و دی یو (2009) بیان داشته اند که طرحواره ای یکسانی در سنین کودکی وجود دارد و افرادی که از طرحواره ای سازگار استفاده می نمایند، توانایی بهتری برای مقابله فشار روانی داشته و زمانی که در زندگی با حادثه ای فشارزا مواجه می شوند، کمتر احتمال دارد که دچار مشکلات روانی شوند.

نظر رامستد (2001) بر این است که چگونگی فایق آمدن افراد بر حوادث منفی زندگی ممکن است در کیفیت زندگی آنها نقش موثری داشته باشد. چنین افرادی حوادث منفی زندگی را از حوادث مثبت جدا کرده و توجهشان را بر حوادث مثبت متمرکز می کنند.

با توجه به این که تاکید اغلب مطالعات انجام شده در ایران بر شیوع مشکلات روانی بیماران دیالیزی مخصوصا به صورت اضطراب و افسردگی بوده و همچنین با توجه به تاثیرات دیالیز بر عملکرد جسمانی،  روانی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و سیر بیماری و فراوانی این بیماری در جامعه ما و با نظر به اینکه در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه بیماران دیالیز و کیفیت زندگی آنها در جامعه ما به صورت محدود بررسی شده است هدف این پژوهش این است که تلاش می شود تا ضمن شناسایی طرحواره ها ناسازگار اولیه بیماران دیالیزی به شناسایی و مطالعه تاثیر آن بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی و مقایسه­ی این نتایج با افراد سالم انجام شود.

بیان مسئله:

بیشتر بیماری‌ها مخصوصا انواع مزمن و ناتوان‌کننده پیامدهای روانپزشکی متعددی دارند. به همین دلیل بروز اختلال روانپزشکی بدنبال ایجاد بیماری‌های جسمی شایع است. دیالیز و نارسایی کلیه از جمله علل جسمی محسوب می‌شوند. (کاپلان و سادوک،1998). نارسایی کلیه تخریب پیش‌رونده و برگشت ناپذیر عملکرد کلیوی است که در آن توانایی بدن در حفظ سوخت‌و‌ساز و تعادل آب و الکترلیتها از بین رفته و در نتیجه اورمی ایجاد می‌گردد (طباطبایی و همکاران، 1379).

در بیماران دیالیزی اختلال خواب، تنش و اضطراب و درماندگی آموخته شده و احساس عدم کنترل بر سلامت خود بسیار شایع است (لطفی و موسوی،1387). بیمار دیالیزی مجبور است هر هفته 2 تا 3 نوبت و در هر نوبت چندین ساعت از زندگی خود را وصل به دستگاه بگذراند که این محدودیت‌ها شرایط زندگی این بیماران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد (لیندکویست و کارلسون[2]،2000).

افسردگی، حساسیت بین فردی، افکار پارانوئید، شکایت‌های جسمانی، افکار وسواسی و اجباری، اضطراب، روان‌پریشی، پرخاشگری و ترس مرضی از جمله اختلالات روانپزشکی شایع در بیماران دیالیزی است (الهی و رمضانی،1374). افسردگی در 50% موارد و اختلال اضطراب در 30% موارد مشاهده شده است (اگنوا و ماراکینیو[3]،1977).

 


[1]– Bonomi A, patric, and Bushnell

[2]. Lindquist & Carlsson

[3] .Aghanwa & Marakinyo

 

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی

زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما

زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما

زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما

فرمت فایل : docx

حجم : 43

صفحات : 78

گروه : بیوگرافی

توضیحات محصول :

دانلود زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما 
دریافتن اینکه یک شوخی خنده دار است یا نیست کار ساده ایست.
یا به آن می خندید یا نمی خندید. این یک واکنشی آنی ست.
شوخی ها می توانند چیزهای زیادی را دوباره آدمهایی که آنها را تعریف می کنند
و همین طور آدمهایی که به آنها می خندید آشکار کنند.
به نظر فروید شوخی مثل رویاست. زیرا بیانگر عناصر نادلپذیری است
که معمولآً از ورودشان به خرد آگاهی آدمها دوری می کند.
به ندرت پیش می آید که یک بازیگر کمدی از سر لودگی گذر کند
و به دلیل احساسی که در شوخی اش نهفته است شناخته شود.
می توان شخصیت دلقک در نمایشنامه شاه لیر را مثال زد که حقیقت
را در قالب شوخی به زبان می آورد. هیچ کسی کمدینها
را جدی نمی گیرد. در موارد نادری که کمدنیها نقشی
با احساس وجدی را ایفا می کنند اغلب بسیار خوب ظاهر می شوند،
چون مهارت و حس زمان بندی آنها چنان خوب است که حتی
در یک درام هم بخوبی یک اثر کمدی نتیجه می دهد. مثل جری لوئیس
در فیلم سلطان کمدی (مارتین اسکورلیزی) ایده های یک شوخی
صریح و بی پرده اند. یک شوخی گذشته از اینکه با چه دشواری
آراسته شده پنداشت. بازیگر کمدی میزان جدیت اندیشه هایش را پنهان نگه می دارد. 

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی کاشفی