پایان نامه جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

دانشگاه سمنان

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

استاد راهنما:

دکتر یدا… شکری

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1. بیان مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
2. سوابق تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………. 14
3. واژه­های کلیدی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. 15
4. سؤال­های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 16
5. فرضیه­های اصلی و فرعی  ……………………………………………………………………………………………….. 16
6. اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)  ……………………………………………………………………………………….. 16
7. استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق  …………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم: مباحث دستور زبان فارسی  
مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1. فعل (کنش)  ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1ـ 1. تعریف فعل  ……………………………………………………………………………………………………………….. 21
2ـ 1. اقسام فعل از نظر انجام کار  ………………………………………………………………………………………. 22
3ـ 1. جنبه­های فعل  …………………………………………………………………………………………………………… 26

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *