پایان نامه توصیف اینکه هر یک از نمایندگی ها تا چه حد توانسته¬اند از امکانات و منابع موجود

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی، این تحقیق در زمینه عملکرد دفاتر نمایندگی تحت نظر شرکت بیمه ایران مطرح است. این پژوهش به بررسی عملکرد نمایندگی های بیمه پرداخته و کارایی هریک از آنها و علل ناکارایی آن ها را محاسبه می کند. در مورد دفاتر بیمه ناکارا، علت ناکارایی و ضعف اصلی سیستم شناسایی شده و برای هریک از آنها، یک یا ترکیبی از دفاتر بیمه به عنوان مرجع و الگو معرفی می شود.

قلمرو مکانی: این تحقیق شامل شصت نمایندگی بیمه ایران استان گیلان می باشد که میانگین کارمزد دریافتی آنان بین بیست الی هفتاد  میلیون ریال است.

قلمرو زمانی: این پژوهش به بررسی کارایی نمایندگی ها در شش ماهه ۱۳۹۳ می پردازد و عملکرد آنها را در این دوره زمانی مورد بررسی قرار می دهد. تمامی داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت  بیمه ایران استان گیلان واقع در رشت جمع آوری شده است.

 

۱-۱۰-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

  • واحد تصمیم گیری

در مدل تحلیل  پوششی داده ها، به هریک از واحدهای سازمانی تحت مطالعه یک واحد تصمیم گیری (DMU)  اطلاق می شود. یک واحد تصمیم گیری در مدل تحلیل پوششی داده ها به گونه ای انعطاف پذیر تعریف شده است، و دامنه ای وسیعی از کاربردهای مختلف را در برمی گیرد. به طور کلی یک واحد تصمیم گیری به عنوان یک نهاد مستقل که مسئول تبدیل داده ها به ستاده ها بوده و کارایی آن برآورد می شود، تعریف شده است. در کاربردهای مدیریتی یک واحد تصمیم گیری می تواند شامل یک بانک، واحدهای فروشگاهی، بیمارستان، مدرسه، کتابخانه عمومی، و هر نهاد مستقل دیگر باشد. برای مقایسه نسبی کارایی، گروهی از واحدهای تصمیم گیری انتخاب و با هم مقایسه می شوند (cooper,2000,p22).

 

  • کارایی :

کارایی بیانگر میزان بهره وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان است (مهرگان،۱۳۹۱،ص۳۷).

 

  • کارایی در تحلیل پوششی داده ها :

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان، به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است و به عنوان یک نسبت عموما از راه تقسیم ستاده بر نهاده محاسبه می گردد.

                            = کارایی واحدj ام

 

(مهرگان۱۳۹۱،ص۳۹)

پارامترهای این مدل شامل  و  بوده و متغیرهای تصمیم شامل و  می باشد که به صورت زیر تعریف می شوند:

i: تعداد ورودی ها

r: تعداد خروجی ها

j: تعداد واحدهای تصمیم گیرنده

: وزن داده شده به ورودی i

: وزن داده شده به خروجیr

: مقدار ورودی i از واحدj

: مقدار خروجیr از واحدj

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *