پایان نامه تعیین رابطه بین فضای کلی کار و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

همیت انگیزش

یکی از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است، به گونه ای که عملکرد آنها به بالاترین سطح ممکن برسد. بدین معنی که سخت تر تلاش کنند، بطور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدف ها و تصمیم های سازمان کوشش کنند. البته عملکرد شغلی، علاوه بر انگیزش، به توانایی فرد و آمادگی محیطی بستگی دارد(حقیقی،۱۳۹۱).

۲-۳-۵چهارچوب انگیزش

امروزه انگیزش را در غالب مفاهیم، کمبود نیازها و رفتارهای معطوف به هدف، مورد مطالعه قرار می دهند. چهارچوب انگیزش شامل فرآیندی به شرح زیر است:

الف) نقطه شروع فرآیند، نیاز است . نیاز کمبودی است که توسط فرد احساس می شود.

ب) برآوردن نیاز است. وجود نیاز موجب می شود فرد در صدد پیدا کردن راهی جهت رفع آن برآید.

ج) انتخاب رفتار معطوف به هدف است. هر چند در عمل اشخاص بیش از یک هدف را دنبال می کنند، ولی بیشتر تلاش ها تنها به طرف یک هدف هدایت می شوند.

د) شخص اقدام به رفتار انتخابی جهت ارضاء نیاز می کند.

هـ) در نهایت اینکه، شخص درجه ارضاء نیاز را ارزیابی می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳-۶مدل انگیزش

انگیزش نتیجه تعامل یک سری متغیرها و عوامل است، که بطور خلاصه در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.(حقیقی،۱۳۹۱).

مهارتهای مورد نیاز
محرکهای عرضه شده بوسیله مدیر
رفتار
اقدام برای موفقیت هدف
بازخورد
نیازهای ارضاء شده
نقش(محرکها)
خواسته ها
تجربیات گذشته:– رضایتمندی

– ناکامی

– تلاش مورد نیاز

– ارتباط عملکرد با پاداش

تاثیرات محیطی:

– ارزشهای سازمانی

– انتظارات و اقدامات مدیریتی

ادراکات:

– تلاش برای عملکرد موفق

– ارزش پاداش

– نابرابری یا برابری بالقوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۲ مدل انگیزش

 

۲-۴ پیشینه تحقیق

کیفیت زندگی کاری مفهوم جدیدی نیست. این مفهوم سابقه در فلسفه یونان دارد و ارسطو در بحث از شادکامی بدان اشاره کرده است. همچنین در دوران جدید فیلسوفانی چون کیرکه گارد، ژان پل سارتر و دیگران به آن توجه داشته اند(غفاری و امیدی،۱۳۸۸). با این وجود کسی که برای اولین بار به مفهوم کیفیت زندگی به صورت مستقیم اشاره کرد پیگو بود. پیگو عبارت کیفیت زندگی را اولین بار در سال ۱۹۲۰ در کتاب «اقتصاد و رفاه» مورد استفاده قرار داد. در این کتاب، پیگو درباره حمایت دولت از قشرهای کم درآمد جامعه و تاثیر این حمایت بر آنها و همچنین بودجه ملی بحث می کند. آن زمان نظریه او شکست خورد و تا بعد از جنگ جهانی دوم به فراموشی سپرده شد. بعد از جنگ جهانی دوم دو حادثه مهم رخ داد. اولی مربوط به سازمان بهداشت جهانی بود. در این زمان سازمان بهداشت جهانی تعریف گسترده ای از سلامت ارائه کرد که در این تعریف سلامت شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی می شد. این اقدام سازمان بهداشت جهانی منجر به مذاکرات زیادی در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دومین رخ داد مهم بعد از جنگ جهانی دوم که زمینه توجهات ویژه به کیفیت زندگی را فراهم آورد بحث بی عدالتی های وسیع در جوامع غربی بود. همین مسأله باعث یک سری فعالیت های اجتماعی و ابتکارات سیاسی از دهه ۱۹۶۰ به بعد شد. به اعتقاد فیشر و شوسلر عبارت عبارت کیفیت زندگی به صورت خاص اولین بار در سال ۱۹۶۰ در گزارش کمیسیون ریاست جمهوری در باره اهداف ملی آمریکا مطرح شد(وود ، ۱۹۹۹).  گزارش کمیسیون مذکور متمرکز بر برنامه های اجتماعی مانند آموزش و نیروی انسانی، توسعه اجتماعی و مسکن، سلامتی و رفاه بود (لیندا و دیانا،۲۰۰۵). بر همین اساس گزارش کمیسیون ریاست جمهوری آمریکا در زمینه اهداف ملی و تحقیق باوئر در سال ۱۹۶۶ در زمینه اثرات ثانویه برنامه های مکانی ملی در آمریکا را می توان به عنوان اولین کارهایی ذکر کرد که به مقوله کیفیت زندگی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی خاص پرداخته اند(شوسلر و فیشر، ۱۹۸۵). از اواخر دهه ۱۹۷۰ علاقه به مفهوم کیفیت زندگی به شکل معناداری افزایش یافت. از این تاریخ به بعد بحث های کیفیت زندگی بیشتر در سه حوزه پزشکی، روانشناسی و علوم اجتماعی متمرکز شد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *