پایان نامه تعیین تأثیر جنسیت بیمه گذاران بر رابطه اعتماد و رضایت” بیمه گذاران

مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مدل های مختلف که در پیشینه تحقیق آمده، مدل مورد نظر در این تحقیق ارائه می گردد. در شکل (۱-۱) مدل کلی تحقیق نشان داده شده است.

در سمت چپ مدل ابعاد بازاریابی رابطه مند، شامل اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض به عنوان متغییرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شده و در سمت راست، رضایت بیمه گذاران به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

همچنین جنسیت به عنوان متغییر تعدیل گر در این تحقیق پیشنهاد شده است. بازاریابان به طور سنتی انواع متغییرهای جمعیت شناختی در بازارهای بخش مصرف، مانند درآمد، سن، جنسیت، شغل، مذهب، قومیت، تحصیلات، وضعیت تأهل و تعداد افراد خانوار را مورد استفاده قرار می دهند. بررسی های آماری بازاریابان نشان می دهد که برای رسیدن به نفوذ بیشتر در بخش های بازار نیاز به ابزارهایی است. در میان این متغییرها، جنسیت همچنان به عنوان یکی از معدود متغییرهای جمعیت شناختی است که به رسمیت شناخته شده است، که مطابق با الزامات اساسی برای اجرای موفقت آمیز استراتژی می باشد زیرا: ۱- جنسیت به راحتی قابل شناسایی است ۲- بخش های جنسیت در دسترس هستند ۳- بخش های جنسیت به اندازه کافی بزرگ هستند که سودآور داشته باشند (Mokhlis, 2012).

 

 

 

متغییر وابسته
کیفیت ارتباطاتکیفیت ارتباطات
اعتماداعتماد

 

 

اعتماد

 

 

 

 

تعهد
مدیریت تعارض
رضایت مشتریرضایت مشتری

 

جنسیتجنسیت

 

جنسیت

 

 

 

ابعاد بازاریابی رابطه مند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(شکل ۱-۱) مدل تحقیق  (Ndubisi, 2006)

 

 

۱-۷ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

۱- جنسیت بیمه گذاران بر رابطه بین رویکرد بازار یابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه اعتماد و رضایت تأثیر دارد.

۲- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه تعهد و رضایت تأثیر دارد.

۳- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه اطلاع رسانی و رضایت تأثیر دارد.

۴- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه مدیریت تعارض و رضایت تأثیر دارد.

 

 

۱-۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه های ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم است. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل اندازه گیری میسر است (سکاران، ۱۳۸۸).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *