ابعاد کیفیت[۱]

درسال ۱۹۸۱ تحقیقی انجام شد که نتیجه آن نشان داد % ۶۸ مدیران آمریکایی فکر می کردند که کیفیت محصولات کلیدی آن ها طی ۵ سال اخیر بهبود یافته است درحالیکه تنها % ۲۵ مشتریان این اعتقاد را داشتند.یکی از دلایل اصلی این اختلاف نظر، ناشی از درک متفاوت از مفهوم کیفیت است. بعبارت دیگر کیفیت دارای ابعاد مختلفی است که هر شخصی با دیدگاه خود آنرا می- سنجد.(انصاری،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۱- عملکرد[۲]

عبارتست از مشخصات عملیاتی و کارکردی اولیه و اصلی محصول مثلاً یک اتومبیل باید شتاب بگیرد،سرعت آن قابل کنترل باشد و راحت باشد.(انصاری،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۲- مشخصات[۳]

عبارتست از مشخصات ثانویه که مکمل کارکرد اولیه و اساسی محصول می باشد.مثلاً انواع اشانتیون-های همراه محصولات.(انصاری،۱۳۸۶)

 

 

۲-۲-۲-۳- قابلیت اطمینان[۴]  

عبارتست از احتمال این که سیستم یا محصول ماموریت خود را به صورت رضایت بخشی برای یک دوره ی زمانی مشخص و در شرایط کاری مشخص انجام دهند.(ابراهیمی باران،۱۳۸۷)

شاخص های اندازه گیری قابلیت اطمینان عبارتند از:

  • میانگین زمان رخداد اولین شکست [۵](MTFF)
  • میانگین زمان بین شکست ها ([۶](MTBF
  • نرخ شکست در هر واحد زمانی (FRUT)[7]

۲-۲-۲-۴- تطابق[۸]

حدی است که طراحی محصول و مشخصات عملیاتی و کارکردی آن، استانداردهای از پیش تعریف شده را برآورده می سازد .برای مثال تلورانس قطعات و الزامات مواد اولیه از نوع تطابق می باشند. (انصاری،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۵- دوام[۹]

میزان استفاده از یک محصول تا وقتی که کیفیت خود را کاملاً از دست داده به نحوی که دیگر قابل استفاده نباشد.(انصاری،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۶-  قابلیت تعمیرپذیری[۱۰]

عبارتست از سرعت،دقت،سهولت در ارئه خدمات.(انصاری،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۷-  کیفیت درک شده[۱۱]    

عبارتست از برداشت مشتری از کیفیت محصول جدای از آن چه واقعاً هست. (انصاری،۱۳۸۶)

[۱] Quality Dimension

[۲] Performance

[۳] Features

[۴] Reliability

[۵] The Mean Time to First Failure

[۶] The Mean Time Between Failures

[۷] The Failure Rate Per Unit Time

[۸] Conformance

[۹] Durability

[۱۰] Service abiltiy

[۱۱] Perceived Quality

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد