پایان نامه تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونه¬های گردشگری آن¬ها

دانلود پایان نامه

-گردشگر

کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانس­ها، به کشوری غیر از کشور خود سفر می­کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از ۳ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مد­نظر نباشد (رضوانی ، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر

انگیزه و علایق سفر را می­توان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواسته­های افراد به انگیزه­ها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل[۱]، ۱۳۸۶: ۵۹).

 

۲-۲-­ سوابق تجربی

در زمینه انگیزه گردشگری  تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آن­ها پرداخته می شود:

-­ ابراهیم­زاده و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزه­های گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزه­های گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.

-­ رنجبریان و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای را با عنوان  شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه­های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که      انگیزه­های سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزه­های سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی­تری برخوردارند.

-­ بنسبردی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان  ارتباط بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معنا­داری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفه­ای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

-­ کسائی (۱۳۹۲) در پایان­نامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزه­های سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، ۵ عامل دافعه (آزادی­های فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنواره­های مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، …) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.

-­ رنجبریان و محمد غفاری(۱۳۹۱) در مقاله­ای با عنوان گونه­شناسی گردشگری بر اساس     انگیز­های سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که ۱۴ گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعت­گردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.

-­ جاروندی نازفر فرقانی (۱۳۸۸) در مقاله­ای با عنوان  مقایسه انگیزه­های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز  در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا می­توان انگیزه­های مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزه­های سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر می­شمارند مقایسه گردند. آن­ها در یافته­های خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل  و انگیزه­های مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنی­دار میان گروه­های سنی متفاوت وجود ندارد.

-­ کاظمی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار می­تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته­های آنان را تامین نماید.

-­ نوری کرمانی و همکاران( ۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد ۱۰ گونه اصلی و بالغ بر ۴۰ زیر زیر گونه­ی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامه­ریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم می­کند.

-­ بها­الدین[۲]، پیرانی[۳] و پوروث[۴] (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان ارزش­های فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزش­های فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداخته­اند. هدف مطالعه آن­ها شناخت چگونگی تاثیر ارزش­های فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی­های  دمو گرافیک یک منبع برای ارزش­ های فرهنگی است و ارزش­های فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر می­گذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگی­های دمو گرافیک و انگیزه­های سفر وجود دارد.

-­ اوسل و مک گی [۵](۱۹۹۶) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بین­المللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام داده­اند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوج­های غربی و خانواده­هابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزه­ای سفرهایی خاص را انتخاب می­کنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آن­ها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. داده­ها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.

این تحقیقات در دو مقوله­ی انگیزه­های گردشگری و گونه­شناسی گردشگری انجام شده­است که محققانی چون ابراهیم­زاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزه­های گردشگری، به رابطه­ی بین گردشگری و       انگیزه­های گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران  در تحقیقات پیرامون گونه­شناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار داده­اند. این تحقیقات ضمن آن­که این مباحث را درنظر گرفته­اند، به بررسی تأثیر عوامل زمینه­ای سن، جنس، سواد بر انگیزه­های گردشگری نیز توجه داشته­اند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزه­های گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشم­و­هم­چشمی، رسانه) بر انگیزه­های گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

[۱]– Doswell, roger

[۲]– Bahaudin

[۳] -Pirani

[۴]– puriveth

[۵]– Avsl & mcgee

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *