پایان نامه تبیین تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش درک موقعیت فضائی کودکان حساب نارسا

طبقه بندی هنر

از دیدگاهی می توان هنر را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

  • هنر های زیبا
  • هنرهای صنعتی ( تطبقی و عملی )

دسته اول یا هنرهای زیبا منظور فعالیتهائی هنری است که تنها تجسم زیبائی ، نمایش و ارضاء تمایل زیبا دوستی انسان را هدف خود قرار می دهند و محصول این دسته از هنرهای زیبا بدیع و منحصر به فرد است و احساس در آنها به وفور یافت می شود. نظیر شعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی ( بامداد، ۱۳۷۰ ).

دسته دوم یا هنرهای صنعتی، منظور هنرهائی است که هدف آنها تولید اشیاء زیبا و در عین حال مفید است. محصولات هنرهای صنعتی به عکس هنرهای زیبا مکرر و یکنواخت است و برای برطرف کردن حوائج و نیازهای افراد به کار برده می شود ( همان منبع ).

تشخیص و تفکیک هنرهای زیبا از هنری صنعتی، در بعضی موارد کاملاً واضح و روشن است چنانکه شعر یکی از هنرهای زیباست و هدف آن تنها تجسم و نمایاندن زیبائی است و به عکس قالی بافی از جمله هنرهای صنعتی است زیرا محصول آن هم مفید است و هم زیبا در مواقعی این تشخیص ، دو هنر از یکدیگر آن چنان آسان و روشن نیست. مثلاً معماری در ردیف هنرهای زیبا به شمار می آید زیرا گاهی هدف آن احداث بناهائی است که فقط تجسم زیبائی در آنها ملحوظ است ولی گاهی نیز جزو هنرهای صنعتی محسوب می شود زیرا هدف آن احداث خانه است و به قول هنرمندانی چون ریبو[۱]، خانه حکم لباس است که انسان را از سرما و گرما حفظ کرده و تمایل محفوظ از انظار و پشت پرده بودن او را ارضاء می کند. جواهر سازی ، نقره سازی و طلا سازی نیز جزو هنرهای صنعتی است ولی ممکن است زیبا نیز باشد زیرا صاحبان این فنون ممکن است جواهر آلاتی بسازند که در نوع خود منحصر به فرد باشد ( دیس آنایاک، ۲۰۰۵، بامداد،۱۳۷۰).

خود هنرهای زیبا را نیز به حسب اینکه با کدام یک از حواس انسان سرو کار دارند می توان تقسیم بندی نمود بدین ترتیب دو نوع هنر یعنی « هنرهای انعطاف پذیر یا پلاستیک » و هنرهای « فونتیک یا سمعی » خواهیم داشت. هنرهای پلاستیک که می توان آنهارا صورت پذیر یا انعطاف پذیر نامید به وسیله چشم تاثیر خود را به ذهن و قلب می گذارند. آثار این گونه هنرها در فضا واقع شده است و از عناصر همزمان و ثابت تشکیل شده اند. می توان آنهارا هنرهای مادی نیز نامید زیرا زیبائی آنها خارجی و بدون ذاتی است مانند معماری ساختمان سازی که عنصر ایجاد بناهای زیبا و تزئین آنهاست. مجسمه سازی یا پیکر تراشی که هنر تراشیدن ماده جامد برای ایجاد اشکال زیباست. نقاشی که هنر نمایاندن و تجسم موجودات و اشیاء ، صور و تخیلات به وسیله خطوط و رنگهاست. از دیگر هنرهای این گروه می توان به طراحی، گرافیک و سفالگری اشاره نمود(بامداد، ۱۳۷۰، کیس ودالی، ۲۰۰۸).

[۱] Ribbo

 

متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *