پیش گفتار

عالمان و اندیشمندانى که درباره تاریخ به اندیشه و پژوهش پرداخته اند، هریک از زاویه اى خاص به تاریخ نگریسته و فوایدى را براى تاریخ و ضرورت مطالعه آن برشمرده اند. از امورى مانند پندگیرى و عبرت آموزى، درس ناپایدارى ملک و مقام، آشنایى با چگونگى زیست پیشینیان، اصلاح مسیر آینده با توجه به راه طى شده به عنوان فواید تاریخ یاد شده است. در مقابل، افرادى نیز بر بى فایده بودن تاریخ به دلیل ملال انگیزى، بازگویى یک سلسله حوادث تکرارى یا تصادفى غیرمتعلق به زمان حاضر و… معتقدند.

انصاف آن است که تاریخ نیز یک علم است و سود و زیان آن همانند علوم دیگر به نوع بهره گیرى و تلقى از آن بازمى گردد. اگر تاریخ را یک مجموعه اطلاعات مهر و موم شده ثابت انگاریم و تاریخ دان را مانند راهنماى یک دیرکهن بدانیم که همواره واژگانى را طوطىوار براى بازدیدکنندگان تکرار مى کند، طبعاً از آن جز پاره اى اطلاعات از زوایاى تاریخ و رخدادهاى آن چیزى برنخواهیم گرفت. در مقابل، اگر به آن به عنوان آئینه تمام نماى زیست بشر بر روى زمین بنگریم و حظّ وبهره خود را به صورتى کاربردى از آن برگیریم و پهنه تاریخ را به عنوان گستره زندگى انسان و کنش و واکنش هاى ثبت شده در تاریخ را آزمون و خطاى زندگى آدمى بدانیم، از جستوجو در این اقیانوس بى کران به گوهرهاى شب چراغى دست مى یابیم که راه پر فراز و نشیب آینده را برایمان روشن کرده، زندگى گذشتگان را کوله بار و توشه راهِ پیش روى بشر قرار خواهد داد. سیر در بوستان تاریخ با چنین نگرشى موجب مى گردد تا امورى مانند راز فراز و فرود تمدن ها، پایدارى هاى جانانه در برابر زیاده خواهان و زورمداران، علل پیشرفت هاى علمى جوامع، عواقب کردار حاکمان، شناخت بازتاب اشتباهات بزرگ و موقعیت هاى سترگ بشر، اسرار

واژه تاریخ و تعریف آن

واژه «تاریخ» ( History ) از زبان یونانى گرفته شده و هرودوت (هرودوتوس Herodotus ) مُبدع و «پدر تاریخ» شناخته شده است. تاریخ، از نظر هرودوت، به معناى مطالعه و یا بررسى روزگاران گذشته است. (1) البته چیستى تاریخ از پرسش هایى است که تاکنون پاسخى جامع، دقیق و مورد اتفاق نداشته، همه تعریف هاى آن با ایراد یا انتقادهایى رو به رو بوده است; زیرا گروهى معناى تاریخ را بس گسترده دانسته، احوال گذشته جهان و حتى پدیده هایى که انسان در آن مؤثر نیست، موضوع آن به شمار مى آورند; (2) دسته اى آن را به وقایع مشهور و حوادث روزگار پادشاهان و دولت ها محدود مى کنند (3) و جمعى مشخص ساختن احوال انبیا، ائمه (علیهم السلام) ، فرمانروایان، وزیران و حوادث بزرگى مانند جنگ ها و فتوحات بر حسب زمان را معناى اصطلاحى تاریخ مى دانند. (4) ابن خلدون، مورخ بزرگ، تاریخ را دانشى سرچشمه گرفته از حکمت و بیان گر سرگذشت ملت ها، سیرت پیامبران و سیاست پادشاهان مى داند. (5)

با در نظر گرفتن دو عنصر موضوعى تاریخ یعنى «انسان» و «زمان»، مى توان گفت: تاریخ مجموعه اى از اطلاعات خام یا تحلیل شده درباره گذشته انسان ها است که امورى چون نقل و تحلیل هدایت، گمراهى، تکامل، انحطاط، پیروزى، شکست، خوشبختى یا بدبختى ملت ها را در بر دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید